Download Đề Thi Trắc Nghiệm Và Thực Hành Tin Học Cơ Bản Online

     

Trong ngôn từ chương trình thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản sẽ gồm phần câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm có 30 câu, thời gian làm bài 30 phút. Nếu kết thúc không đủ 15/30 câu thì xem như ko đạt.

Bạn đang xem: Download đề thi trắc nghiệm và thực hành tin học cơ bản online

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm dành riêng cho chúng ta ôn tập nhằm tham gia các kỳ thi. (Kỳ thi bởi hội đồng của trường ĐH kỹ thuật Tự Nhiên tp.hcm tổ chức)

Câu 1. Thiết bị nào sau đây dùng để làm kết nối mạng? a) Ram b) Rom c) Router d) CPU

Câu 2. Khối hệ thống nhớ của sản phẩm tính bao gồm: a) bộ nhớ lưu trữ trong, bộ nhớ ngoài b) Cache, bộ nhớ lưu trữ ngoài c) bộ nhớ ngoài, ROM d) Đĩa quang, bộ nhớ lưu trữ trong

Câu 3. Vào mạng trang bị tính, thuật ngữ nội dung có ý nghĩa gì? a) chia sẻ tài nguyên b) thương hiệu của một thiết bị liên kết mạng c) thực hiện lệnh in trong mạng tổng thể d) 1 phần mềm cung ứng sử dụng mạng viên bộ

Câu 4. Bộ lưu trữ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a) Primary memory b) Receive memory c) Secondary memory d) Random access memory.

Câu 5. Những thiết bị làm sao thông dụng nhất bây giờ dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý? a) bàn phím (Keyboard), con chuột (Mouse), thứ in (Printer) . b) lắp thêm quét ảnh (Scaner). c) keyboard (Keyboard), loài chuột (Mouse) với Máy quét ảnh (Scaner). d) máy quét hình ảnh (Scaner), loài chuột (Mouse)

Câu 6. định nghĩa hệ quản lý là gì ? a) hỗ trợ và xử lý các phần cứng và ứng dụng b) phân tích phương pháp, chuyên môn xử lý thông tin bằng máy tính điện tử c) phân tích về công nghệ phần cứng và phần mềm d) Là 1 phần mềm chạy xe trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các sản phẩm công nghệ phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên lắp thêm tính

Câu 7. Cho thấy thêm cách xóa một tập tin xuất xắc thư mục mà lại không dịch rời vào Recycle Bin:? a) chọn thư mục hay tâp tin phải xóa -> Delete b) chọn thư mục xuất xắc tâp tin bắt buộc xóa -> Ctrl + Delete c) lựa chọn thư mục giỏi tâp tin cần xóa -> alt + Delete d) lựa chọn thư mục hay tâp tin nên xóa -> Shift + Delete

Câu 8. Danh sách những mục lựa chọn trong thực đơn gọi là : a) menu pad b) menu options c) menu bar d) tất cả đều sai

Câu 9. Tính năng của phím Print Screen là gì? a) In màn hình hiện hành ra thứ in b) không có tác dụng gì lúc sử dụng 1 mình nó. c) In văn bản hiện hành ra vật dụng in d) Chụp screen hiện hành

Câu 10. Nếu bạn có nhu cầu làm mang đến cửa sổ nhỏ tuổi hơn (không bí mật màn hình), chúng ta nên thực hiện nút nào? a) Maximum b) Minimum c) Restore down d) Close

Câu 11. Vào soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl – S là: a) sinh sản một văn bạn dạng mới b) tác dụng thay nỗ lực nội dung vào soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu văn bản tập tin văn bạn dạng vào đĩa

Câu 12. Trong soạn thảo Word, nhằm chèn các kí tự đặc trưng vào văn bản, ta thực hiện: a) View – Symbol b) Format – Symbol c) Tools – Symbol d) Insert – Symbol

Câu 13. Vào soạn thảo Word, để dứt 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn new : a) Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter b) Bấm phím Enter c) Bấm tổng hợp phím Shift – Enter d) Word từ động, không buộc phải bấm phím

Câu 14. Vào soạn thảo Word, tổ hợp phím nào cho phép đưa bé trỏ về cuối văn phiên bản : a) Shift + end b) alt + over c) Ctrl + end d) Ctrl + alternative text + End

Câu 15. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím rét nào để chọn toàn bộ văn bản: a) alt + A b) Ctrl + A c) Ctrl + Shift + A d) Câu 1 cùng 2.

Câu 16. Trong soạn thảo Word, để lựa chọn 1 đoạn văn phiên bản ta thực hiện: a) Click 1 lần trên đoạn b) Click gấp đôi trên đoạn c) Click 3 lần bên trên đoạn d) Click 4 lần bên trên đoạn.

Câu 17. Vào soạn thảo Word, muốn khắc ghi lựa lựa chọn một từ, ta tiến hành : a) Nháy đúp con chuột vào từ yêu cầu chọn b) Bấm tổng hợp phím Ctrl – C c) Nháy loài chuột vào từ bắt buộc chọn d) Bấm phím Enter

Câu 18. Vào soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành các ô, ta thực hiện: a) Table – Merge Cells b) Table – Split Cells c) Tools – Split Cells d) Table – Cells

Câu 19. Trong soạn thảo Word, thao tác làm việc nào tiếp sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste (Chọn nhiều đáp án) a) trên thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste b) Bấm tổng hợp phím Ctrl + V. c) chọn vào mục vào Office Clipboar d) toàn bộ đều đúng

Câu 20. ứng dụng nào hoàn toàn có thể soạn thảo văn phiên bản với câu chữ và định dạng như sau: ” Công thân phụ như núi Thái tô Nghĩa bà mẹ như nước trong mối cung cấp chảy ra. Một lòng thờ bà mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu bắt đầu là đạo con.” a) Notepad b) Microsoft Word c) WordPad d) toàn bộ đều đúng

Câu 21. Trong bảng tính Excel, quý giá trả về của bí quyết =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là: a) 15 b) 16 c) 17 d) 18

Câu 22. Vào bảng tính Excel, cho những giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7 tại địa điểm ô B2 lập bí quyết B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết thêm kết quả ô B2 sau khi Enter: a) 10 b) 9 c) 11 d) Lỗi

Câu 23. Trong bảng tính Excel, ô A1 đựng nội dung “TTTH ĐHKHTN”. Khi tiến hành công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về kết quả: a) 6 b) 11 c) 5 d) 0

Câu 24. Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập phương pháp tại ô B1 bao gồm nội dung như sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) lúc đó công dụng nhận được là: a) Giỏi. b) Xuất sắc. c) vừa đủ d) Khá.

Câu 25. Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng làm tìm kiếm: a) Vlookup b) IF c) Left d) Sum

Câu 26. Trong bảng tính Excel, nhằm lưu tập tin đã mở dưới một tên khác, ta chọn: a) file / Save As b) tệp tin / Save c) tệp tin / New d) Edit / Replace

Câu 27. Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về: a) Số ngày vào tháng b) Số tháng những năm c) Ngày hiện nay hành của khối hệ thống d) thời gian trong ngày

Câu 28. Trong bảng tính Excel, các dạng địa chỉ sau đây, showroom nào là add tuyệt đối: a) B$1$$10$D b) B$1 c) $B1:$D10 d) $B$1:$D$10

Câu 29. Trong bảng tính Excel, Ô C2 cất hạng của học sinh. Công thức nào tính học bổng theo điều kiện: trường hợp xếp hạng từ hạng một mang đến hạng cha thì được học tập bổng là 200000, còn sót lại thì nhằm trống a) =IF(C2>=3, 200000, 0) b) =IF(C2 c) =IF(C2 d) =IF(C2

Câu 30. Vào bảng tính Excel, trên ô A2 có giá trị số 25; trên ô B2 gõ vào phương pháp =SQRT(A2) thì nhận ra kết quả: a) 0 b) 5 c) #VALUE! d) #NAME!

Câu 31. Trong Powerpoint nhằm tạo mới 1 Slide ta sử dụng? a) trang chủ -> Slides -> New Slide b) Insert -> New Slide c) design -> New Slide d) View -> New Slide

Câu 32. Vào Powerpoint ý muốn đánh số trang đến từng Slide ta sử dụng lệnh làm sao sau đây: a) Insert Bullets and Numbering b) Insert Text Slide Number. c) Format Bullets và Number. d) những câu trên phần lớn sai

Câu 33. Khi kiến thiết các Slide, sử dụng trang chủ -> Slides -> New Slide có ý nghĩa gì ? a) Chèn thêm 1 slide bắt đầu vào tức thì trước slide hiện hành b) Chèn thêm một slide mới vào tức thì sau slide hiện hành c) Chèn thêm 1 slide new vào tức thì trước slide trước tiên d) Chèn thêm một slide bắt đầu vào ngay lập tức sau slide cuối cùng

Câu 34. Để trình chiếu một Slide hiện tại hành, bạn thực hiện lựa chọn nào? (Chọn những lựa chọn) a) Nhấn tổng hợp phím Shift+F5 b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F5 c) Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide d) dấn phím F5

Câu 35. Để chế tác hiệu ứng cho 1 Slide, bạn áp dụng lựa lựa chọn nào? a) Animations -> địa chỉ cửa hàng Animation b) Animations -> Animation c) Transitions -> Effect Options d) Transitions -> Transition to this Slide

Câu 36. Khi xây đắp Slide với PowerPoint, muốn biến đổi mẫu nền xây đắp của Slide, ta thực hiện: a) kiến thiết ->Themes … b) design ->Background… c) Insert -> Slide design … d) Slide Show -> Themes…

Câu 37. Chức năng công thế nào sau đây trong nhóm dùng làm xem trình chiếu slide vẫn hiển thị kiến tạo (thanh nguyên lý zoom góc dưới bên phải của bối cảnh thiết kế): a) Normal b) Slide Sorter c) Slide show d) Reading view

Câu 38. Tính năng Animations/ Timing/ Delay dùng để: a) cấu hình thiết lập thời gian chờ trước khi slide được trình chiếu b) thiết lập thời gian chờ trước khi hiệu ứng bước đầu c) cấu hình thiết lập thời gian vận động cho tất cả các cảm giác d) tất cả đều đúng

Câu 39. Để vẽ trang bị thị trong Slide ta chọn: a) File/ Chart b) Insert/ Chart c) View/ Chart d) Design/ Chart

Câu 40. Để bỏ bỏ thao tác vừa thực hiện ta nhấn tổng hợp phím: a) Ctrl + X b) Ctrl + Z c) Ctrl + C d) Ctrl + V

Câu 41. Khi một dòng chủ thể trong thư ta dấn được ban đầu bằng chữ RE:; thì thường thì thư là: a) Thư rác, thư truyền bá b) Thư new c) Thư ở trong nhà cung cấp dịch vụ thương mại E-mail nhưng ta đang sử dụng d) Thư vấn đáp cho thư mà lại ta đã gởi trước đó

Câu 42. Trang web Yahoo.com hoặc gmail.com cho phép người áp dụng thực hiện a) dấn thư b) giữ hộ thư c) chế tác hộp thư d) 3 gạn lọc trên đúng

Câu 43. Tính năng Bookmark của trình phê duyệt web dùng để: a) Lưu trang web về laptop b) Đánh dấu website trên trình coi ngó c) Đặt làm home d) tất cả đều đúng

Câu 44. Còn nếu như không kết nối được mạng, các bạn vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được chuyển động nào sau đây: a) Gửi email b) Viết thư c) xem 1 trang web d) in ở may in sử dụng chung thiết lập ở đồ vật khác

Câu 45. Khi ý muốn tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, bọn họ cần a) tìm kiếm trên các Websites search kiếm chuyên dụng b) Tùy vào câu chữ tìm kiếm mà kết nối đến các Websites rứa thể. c) search kiếm ở ngẫu nhiên một Websites làm sao d) Tìm trong số sách danh bạ internet

Câu 46: bộ nhớ lưu trữ truy nhập trực tiếp RAM được viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào? a) Read Access Memory. b) Random Access Memory. c) Rewrite Access Memory. d) Cả 3 câu rất nhiều đúng.

Câu 47: năng lực xử lý của máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa lựa chọn nào? a) vận tốc CPU, dung lượng bộ nhớ lưu trữ RAM, dung tích và tốc độ ổ cứng. b) yếu ớt tố nhiều nhiệm c) hiện tượng lạ phân mảnh ổ đĩa. d) Cả 3 phần trên hầu hết đúng.

Câu 48: máy tính là gi? a) Là lý lẽ chỉ dùng để tính toán các phép tính thông thường. b) Là công cụ chất nhận được xử lý thông tin một giải pháp tự động. c) Là công cụ cho phép xử lý tin tức một biện pháp thủ công. d) Là phương pháp không dùng để tính toán.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Yêu Cầu Xác Nhận Tài Khoản Google Play, Xác Nhận Tài Khoản Google Play

Câu 49: Trình tự cách xử lý thông tin của dòng sản phẩm tính năng lượng điện tử a) màn hình hiển thị -> CPU -> Đĩa cứng b) Đĩa cứng -> screen -. CPU c) Nhập tin tức -> Xử lý tin tức -> Xuất thông tin d) màn hình hiển thị -> đồ vật in -> CPU

Câu 50: sản phẩm công nghệ xuất của sản phẩm tính gồm? a) Bàn phím, màn hình, chuột b) Màn hình, thiết bị in. c) Chuột, màn hình, CPU d) Bàn phím, màn hình, loa Câu 51: Trong áp dụng windows Explorer, nhằm chọn các tập tin tuyệt thư mục không liên tục ta triển khai thao tác phối hợp phím … cùng với click chuột. a)Shift b) alt c) Tab d) Ctrl

Câu 52: Phím tắt để coppy một đối tượng người sử dụng vào ClipBoard là: a) Ctrl + X b) Ctrl + C c) Ctrl + V d) Ctrl + Z

Câu 53: Hộp tinh chỉnh và điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ hotline là: a) Dialog box b) Control box c) các mục box d) Text box

Câu 54: Để đảm bảo bình yên dữ liệu ta chọn cách nào? a) Đặt nằm trong tính hidden. b) Copy các nơi trên ổ đĩa máy vi tính c) Đặt thuộc tính Read only d) Sao lưu giữ dự phòng

Câu 55: vào hệ quản lý windows công dụng Disk Defragment gọi là? a) phòng phân miếng ổ cứng b) có tác dụng giảm dung tích ổ cứng c) Sao lưu dữ liệu ổ cứng d) vệ sinh tập tin rác ổ cứng

Câu 56: vào soạn thảo word, công dụng của tổ hợp phím Ctrl + O cần sử dụng để a) tạo thành một văn phiên bản mới b) Đóng văn bản đang làm việc c) Mở 1 văn bạn dạng đã có trên laptop d) lưu lại văn phiên bản đang có tác dụng việc

Câu 57: Khi thao tác làm việc với văn bạn dạng word, để bật chế độ nhập cam kết tự Subscript lúc tạo ký tự chất hóa học H2O. Ta sử dụng công dụng nào: (Có thể chọn các câu đúng). a) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + = b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + c) Click chọn hình tượng Superscipt trong đội Font d) Click chọn hình tượng Subscript trong team Font

Câu 58: vào word, biểu tượng cây chổi có tính năng gì? a) xào luộc nội dung văn bạn dạng b) Canh lề văn bạn dạng c) coppy định dạng d) Mở văn bản đã có

Câu 59: bạn đọc biết tập tin vẫn mở là phiên bản cuối thuộc và chỉ cho phép đọc, các bạn chọn? a) tệp tin -> info -> Protect Document -> Restrict Editing b) đánh giá ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only) c) file -> info -> Protect Document -> Mark as Final d) tệp tin -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password

Câu 60: thuộc tính ứng dụng microsoft word 2010 gồm phần mở rộng là gì? ( cho phép chọn nhiều) a) .doc b) .docx c) .dot d) .txt

Câu 61: Câu nào tiếp sau đây sai khi nhập tài liệu vào bảng tính Excel thì: a) tài liệu kiểu số sẽ thản nhiên canh thẳng lề trái b) tài liệu kiểu cam kết tự sẽ thản nhiên canh thẳng lề trái c) tài liệu kiểu thời hạn sẽ điềm nhiên canh trực tiếp lề đề nghị d) dữ liệu kiểu tháng ngày sẽ thản nhiên canh trực tiếp lề phải.

Câu 62: Biểu thức sau = AND(5>4,67,OR(22)) a) True b) False c) #Name? d) #Value!

Câu 64: trong powerpoint in ấn và dán ta áp dụng chức năng a) trang chủ -> Print b) Insert -> Print c) kiến thiết -> Print d) tệp tin -> Print

Câu 65: Để chế tạo một slide nhà chứa những định dạng phổ biến của toàn cục các slide trong bài trình diễn. Để tiến hành điều này người tiêu dùng phải chọn: a) View -> Master Slide b) Insert -> Slide Master c) View -> Slide Master d) Insert -> Master Slide

Câu 66: Trong ứng dụng PowerPoint công dụng hyperlink dùng để tạo liên kết a) Slide trong cùng 1 presentation b) Slide không cùng 1 presentation c) Địa chỉ email, trang web, tập tin. d) những lựa lựa chọn trên phần lớn đúng.

Câu 67: trong PowerPoint 2010 muốn chèn một quãng nhạc vào Slide, ta sử dụng lệnh làm sao sau đây? a) Insert -> Audio b) Insert -> Component c) Insert -> Diagram d) Insert -> Comment

Câu 68: tại một slide vào powerpoint ta dùng tổ hợp nào tiếp sau đây để xóa slide đó? a) alternative text + I + D b) alt + E + F c) alt + E + D d) alt + W + P

Câu 69: Hai fan chat với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét? a) tài liệu truyền từ bỏ máy đã chat lên máy chủ phòng đường nét và quay về máy chat bên kia. b) tài liệu đi trực tiếp giữa hai máy sẽ trong phòng chat. c) dữ liệu truyền về máy chủ Yahoo và trở lại máy mặt kia. d) tài liệu truyền về máy chủ internet vn và quay về máy đang chat.

Câu 70: tên miền trong add website có .edu cho thấy Website kia thuộc về? a) nghành chính bao phủ b) nghành giáo dục c) Lĩnh vực đưa tin d) thuộc về các tổ chức khác

Câu 71: website là gì? a) là 1 trong những ngôn ngữ siêu văn bản. b) Là vẻ ngoài trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua khối hệ thống mạng sản phẩm tính. c) Là những file được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint … rồi gửi sang html. d) toàn bộ đều sai.

Xem thêm: I See Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ See Trong T I See Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh?

Câu 72: ứng dụng nào dưới đây không bắt buộc trình chăm chú WEB? a) Microsoft mạng internet Explorer b) Mozilla Firefox c) Netcape d) Unikey

Câu 73: thương mại & dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì? a) Google Driver b) Mediafire c) OneDrive d) Cả 3 câu hỏi trên rất nhiều đúng.