ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2012

     

Tài liệu liên quan

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN LỚP 6 PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ


Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 6 năm 2012

Đề thi khảo sát quality Học kỳ II chống GD Đức lâu tỉnh tp. Hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 9 916 1
Đề thi khảo sát quality Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh tp hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 828 2
Đề thi khảo sát unique Học kỳ II chống GD Đức lâu tỉnh tp hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7 626 1
Đề thi khảo sát quality Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 8 418 0
Đề thi khảo sát quality Học kỳ II phòng GD Đức lâu tỉnh tp. Hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7 381 0
mua Đề thi khảo sát unique Học kỳ II phòng GD Đức lâu tỉnh tp hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 - tất cả đáp án
sở hữu Đề thi khảo sát unique Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh tp. Hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 - gồm đáp án 3 38 0
ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC THỌ 1,109 32
Đề thi và câu trả lời thi học tập kì II môn thiết bị lý lớp 9 năm học tập 2012 - 2013 - chống GD&ĐT Đức lâu 3 5 0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG trung học phổ thông TRƯỜNG ĐỨC THỌ ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ pot
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG trung học phổ thông TRƯỜNG ĐỨC THỌ ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ pot 494 0
Cơ sở thực tiễn - Đọc hiểu truyện ngắn Chữ bạn tử tù hãm (Nguyễn Tuân) ở trường thpt theo đặc trư 123 20,000 5,000
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013MÔN TOÁN LỚP 6 PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN LỚP 6 - thời gian làm bài bác 90 phút Câu 1: Tính (ghi hiệu quả dưới dạng phân số buổi tối giản) giá bán trị của những biểu thức: A = 2 6 : 5 15 − ; B = 5 12 10 8 24 16 − − + + ; C = – 1,6 : (1 + 3 2 ) Câu 2: tìm x biết: a) 5 7 24 12 x + = ; b) 5 2 : 25% 6 3 x+ = ; c) 2012 2013x − = . Câu 3: Lớp 6A bao gồm 45 học sinh. Trong mùa tổng kết cuối năm, số học sinh giỏi chiếm 1 5 số học sinh cả lớp; số học sinh khá chiếm phần 2 3 số học sinh còn lại. Tính số học sinh mức độ vừa phải của lớp 6A. Biết rằng không tồn tại học sinh nào xếp các loại yếu, kém. Câu 4: Trên và một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz làm sao cho · · 0 0 40 , 80xOy xOz = = a) Trong bố tia Ox, Oy, Oz tia làm sao nằm thân hai tia còn lại? vày sao? b) Tia Oy có phải là tia phân giác của · xOz không, bởi vì sao? c) Vẽ tia Ot làm sao cho · · 2 3 xOy xOt = . Tính số đo của · yOt . Bài 5: tìm kiếm n ∈ Z để tích nhị phân số 19 n 1− (với n ≠ 1) và n 9 có giá trị là số nguyên? -----------Hết-------- ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẨN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: TOÁN 6 TT Đáp án Điểm Câu 1 (2,5đ) A = 2 6 : 5 15 − 2 15 . 5 6 − = = 2.15 5.6 − = -1 0,75 B = 5 12 10 8 24 16 − − + + = 30 24 30 48 48 48 − − + + = 30 ( 24) ( 30) 48 + − + − = 24 1 48 2 − = − 1,0 C = – 1,6 : (1 + 3 2 ) = 16 5 : 10 3 − = 16 3 . 10 5 − = 24 25 − 0,75 Câu 2 (2,5đ) a) 5 7 24 12 x + = 7 5 12 24 x = − 0,25 14 5 24 x − = 0,25 9 3 24 8 x = = 0,25 b) 5 2 : 25% 6 3 x+ = 2 25 5 : 3 100 6 x = − 0,25 2 1 5 3 10 7 : 3 4 6 12 12 x − − = − = = 0,25 2 7 : 3 12 x − = 0,25 2 12 2.12 8 . 3 7 3.( 7) 7 x = = = − − − 0,25 c) 2012 2013 2013 2013x − = = = − 0,25 * 2012 2013 4025x x− = => = 0,25 * 2012 2013 1x x− = − => = − 0,25 Câu 3 (2,0đ) Số học sinh tốt chiếm 1 5 số học sinh của tất cả lớp, vì thế số học sinh xuất sắc của lớp 6A là: 1 45. 9 5 = ( học sinh) 0,5 Suy ra, số học khá với số học sinh vừa phải là: 45 – 9 = 36 (học sinh) 0,5 Số học sinh khá chỉ chiếm 2 3 số học sinh còn lại, vì vậy số học sinh khá của lớp 6A là: 2 36. 24 3 = ( học sinh) 0,5 Vậy số học sinh trung bình của lớp 6A là: 45 – 9 – 24 = 12 (học sinh) 0,5 Câu 4 (2,5đ) Vẽ đúng hình mang lại 0,25 0,25 a) vày · · 0 0 (40 80 )xOy xOz · · · 1 2 xOy yOz xOz = = => Oy là tia phân giác của · xOz 0,25 0,25 0,25 c) Ta có: · · · · 0 0 2 3 3 .40 60 3 2 2 xOy xOt xOt xOy = ⇒ = = = Trường thích hợp 1: Tia Ot nằm sống nửa mp có bờ là tia Ox và cùng phía với tia Oy và Oz · · · 0 0 0 60 40 20yOt xOt xOy⇒ = − = − = Trường vừa lòng 2: Tia Ot nằm sống nửa mp gồm bờ là tia Ox với khác phía với tia Oy cùng Oz · · · 0 0 0 40 60 100yOt xOy xOt= + = + = 0,25 0,25 0,25 Câu 5 (0,5đ) Ta bao gồm 19 n n 1 9− . = 19 n (n 1) 9− . . (với n ≠ 1). Vày ƯCLN (19; 9) = 1 ; (n ; n – 1) = 1 nên mong muốn cho tích 19 n (n 1) 9− . . Có giá trị là số nguyên thì n đề xuất là bội của 9; còn n–1 bắt buộc là mong của 19. Lập bảng số: n – 1 1 –1 19 –19 n 2 0 20 –18 Chỉ gồm n = 0 cùng n = –18 vừa lòng là bội của 9. Vậy n ∈ 0 ; –18 . 0,25 0,25 Mọi phương pháp giải khác mà đúng và phải chăng đều mang đến điểm buổi tối đa. Y z x O 0 80 0 40 0 80 . PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ ĐỀ THI KI M TRA HỌC KỲ II N M HỌC 2012-2013 M N TOÁN LỚP 6 - thời hạn l m bài xích 90 phút Câu 1: Tính (ghi kết quả dưới. K m. Câu 4: Trên thuộc m t nửa m t phẳng bao gồm bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz làm sao cho · · 0 0 40 , 80xOy xOz = = a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia làm sao nằm

Hình hình ảnh liên quan
Xem thêm: Đường Thốt Nốt Có Tác Dụng Gì, Những Công Dụng Không Ngờ Của Đường Thốt Nốt

*

ng.

hình mang lại 0,25 0,25 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan


Tài liệu liên quan

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN LỚP 6 PHÒNG GD-ĐT ĐỨC THỌ
Đề thi khảo sát unique Học kỳ II phòng GD Đức lâu tỉnh tp. Hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 9 916 1
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức lâu tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 828 2
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7 626 1
Đề thi khảo sát unique Học kỳ II phòng GD Đức lâu tỉnh tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 8 418 0
Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7 381 0
download Đề thi khảo sát unique Học kỳ II phòng GD Đức thọ tỉnh hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 - có đáp án
thiết lập Đề thi khảo sát unique Học kỳ II chống GD Đức thọ tỉnh tp hà tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 6 - bao gồm đáp án 3 38 0
ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MÔN TOÁN LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỨC THỌ 1,109 32
Đề thi và đáp án thi học kì II môn đồ vật lý lớp 9 năm học 2012 - 2013 - phòng GD&ĐT Đức lâu 3 5 0
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG thpt TRƯỜNG ĐỨC THỌ ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ pot
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG thpt TRƯỜNG ĐỨC THỌ ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ pot 494 0
Cơ sở trong thực tế - Đọc đọc truyện ngắn Chữ fan tử tầy (Nguyễn Tuân) ngơi nghỉ trường thpt theo sệt trư 123 20,000 5,000


Xem thêm: Cách Xem Ngày Đẹp Chuyển Phòng Làm Việc Hợp Phong Thủy, Xem Ngày Chuyển Phòng Làm Việc

Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8 phân tích bài thơ trường đoản cú tình 2