Đề Thi Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6 Năm 2022

     

Mục lục

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng sủa tạoĐề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sốngĐề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diềuMa trận đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022- 2023

Lớp 6 là quá trình khá trở ngại với số đông các em học sinh. Đó là vì đấy là thời gian đầu khi đưa cấp khiến các em phải thay đổi cách học tương tự như là bí quyết tiếp thu. Trong toàn bộ 12 môn học, môn toán là học phần bao gồm lượng con kiến thức biến đổi nhiều nhất. Vị đó, để sẵn sàng một cách kỹ càng nhất cho kì thi giữa kì, bọn họ hãy thuộc tham khảo một vài bộ đề thi thân kì 1 toán 6 – Trung học cửa hàng từ cơ bản đến nâng cấp có đáp án tiên tiến nhất 2022-2023 với vừa đủ đáp án, lời giải cũng như là lý giải chi tiết, cặn kẽ ma trận đề thi.

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 6 năm 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023

Câu 1: Trong các số sau số như thế nào là số từ nhiên?

A. 

*
B. 
*
C. 2022D. 7,8

Câu 2: Cho M là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ tuổi hơn 10. Xác minh nào sau đấy là đúng?

A. 5 ∈ MB. 10 ∈ MC. 8 ∉ MD. 6 ∈ M

Câu 3: Trong các số tự nhiên sau số như thế nào là số nguyên tố

A.16B. 17C. 1D. 33

Câu 4: Số làm sao sau đấy là ước của 10:

A. 0B. 5C. 20D. 40

Câu 5: Trong các tổng sau, tổng nào phân tách hết mang lại 3:

A. 400 + 30B. 123 + 93C. 13 + 27D. 1.3.4 + 25

Câu 6: Tìm ý đúng:

A. 4 là mong 3B. 2 là bội của 5C. 8 là bội của 4D. 9 là ước của 26

Câu 7: Trong những hình tiếp sau đây hình vẽ tam giác mọi là:

A. Hình a.B. Hình b.C. Hình c.D. Hình d.

Câu 8: Hãy khoanh tròn vào phương pháp đúng nhất trong những phương án sau:

A. Hình vuông vắn là tứ giác tất cả bốn góc vuông và bốn cạnh bởi nhau.B. Hình vuông vắn là tứ giác có bốn góc bởi nhau.C. Hình vuông là tứ giác bao gồm bốn cạnh bởi nhau.D. Hình vuông là tứ giác tất cả hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 9: Ba đường chéo chính của lục giác ABCDEF là:

A. AB, CD, ACB. AD, FC, EBC. AB, CD, EFD. FE, ED, DC

Câu 10: Yếu tố làm sao sau đây không phải của hình bình hành?

A. Nhị cạnh đối bằng nhauB. Hai cạnh đối song songC. Hai góc đối bằng nhauD. Nhì đường chéo bằng nhau

Câu 11: Yếu tố nào sau đây không phải của hình chữ nhật?

A. Hai đường chéo vuông góc cùng với nhauB. Nhì cạnh đối bằng nhauC. Nhị cạnh đối tuy vậy songD. Gồm bốn góc vuông

Câu 12: Chọn câu sai trong các câu bên dưới đây: đến hình thoi ABCD

A. AB song song cùng với CD với BC song song với AD.B. AB = BC = CD= ADC. AC với BD vuông góc với nhauD. Bốn góc đỉnh A, B, C, D bằng nhau.

II. Từ luận (7 điểm):

Câu 13 (3 đ):

A) màn biểu diễn phép tính sau về dạng một lũy thừa:

B) Tính: 49. 55 + 45.49

C) mang lại số 234568, số trăm là?

D) trình diễn số 23 bên dưới dạng số La Mã.

E) Lớp 6A bao gồm số học sinh từ 30 mang đến 40 em khi xếp mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 6 vừa đủ. Tính số học viên của lớp 6A?

Câu 14 (2đ):

A) so với số 75 ra thừa số nguyên tố?

B) trong các số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005. Các số nào chia hết cho 3?

C) kiếm tìm BC (18; 30)

D) Rút gọn gàng phân số 

*

Câu 15 (2 đ):


A) miếng vườn có form size như hình vẽ

Tính diện tích s mảnh vườn đó?

B) giá đất 1m2 là 500 000đ hỏi cục bộ mảnh vườn giá bao nhiêu tiền?CâuĐáp ánĐiểm
13A5.5.5.5.5.5=560.5
13B49. 55 + 45.49 = 49.(55+45)=49.100 = 490000.5
13CCho số 234568 số trăm là 23450.5

13 D

23 = XXIII0.5
13EGọi số HS lớp 6A là x (x ∈ N, 30≤x≤40)

Ta có: x phân tách hết cho 3,4 và 6 đề nghị x ∈ BC (3;4;6)

BCNN ( 3;4;6) = 22. 3 = 12

BC(3;4;6) = B(12) = 0;12;24;36;48 …

Vì 30≤x≤40 bắt buộc x = 36

Vậy số HS lớp 6a là 36 (HS)

0.25

0.25

0.25

0.25

14A75 = 3.520.5
14BTrong các số sau: 14; 2022; 52; 234; 1002; 2005.

Những số chia hết mang đến 3 là: 2022; 234; 1002.

0.5

14CTìm BC (18; 30)

BCNN(18; 30) = 2.32.5 = 90

BC (18; 30) = B(90) = 0;90;180;270…

0.25

0.25

14DThu gọn

*

Ư CLN(48;60) = 22 . 3 = 12

0.25

0.25

15aTính được diện tích ABCD là 525 m2

Tính diện tích DCFE là:200 m2

Tính diện tích hình: 725 m2

0.5

0.5

15bGiá tiền: 725 . 500 000 = 362 500 000 đ1.0

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN ……ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INăm học: 2022 – 2023Môn: Toán 6Thời gian làm bài: 90 phút, không kể giao đề

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chọn vần âm in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tập đúng theo N* được trình diễn bằng?

A. 0;1;2;3;4;5;…..B. 0.1.2.3.4.5……C. 1,2,3,4,5,…..D. 1;2;3;4;5;…..

Câu 2: công dụng phép tính 

*
 là:

A. 15B. 300C. 290D. 150

Câu 3. Tìm x biết: 178-x:3=164. Lúc đó x bởi ?

A. 1026B. 42C. 114D. 14

Câu 4. Kết quả phép tính 97:93 bằng?

A. 93B. 94C. 97D. 90

Câu 5. Kết quả phép tính 4.52 – 81:32 bằng?

A. 31B. 90C. 30D. 91

Câu 6. Giả dụ x là số tự nhiên sao cho (x-1)2 = 16 thì x bằng

A. 1B. 4C. 5D. 17

Câu 7. Công thức nào tiếp sau đây biểu diễn phép nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số ?

A. Am.an = am+nB. Am:an = am+nC. Am.an = am-nD. Am:an = am-n

Câu 8. Biểu thức 2.3.5 + 35 phân chia hết mang lại số như thế nào sau đây

A. 2B. 5C. 3D. 7

Câu 9. Trong các tập đúng theo sau, tập đúng theo nào gồm các bộ phận đều là số nguyên tố

A. 1;3;4;5;7B. 1;2;3;5;7C. 2;13;5;27D. 2;13;5;29

Câu 10. Số 600 đối chiếu ra vượt số yếu tắc được là?

A. 23.3.52B. 24.3.52C. 23.3.5D. 24.52.32

Câu 11. Trong những phép tính sau, phép tính như thế nào cho kết quả là số nguyên tố

A. 1 + 20210B. 5.7.9 + 35.37.39C. 1254 + 579D. 1.2.3.4.5 + 2020

Câu 12. Số nguyên tố là số từ bỏ nhiên lớn hơn 1 và

A. Chỉ có 1 ước là chủ yếu nóB. Chỉ gồm 2 ước là một trong và chính nóC. Chỉ gồm 3 ướcD. Có nhiều hơn 2 ước.

Câu 13. Trong những số sau, số làm sao là bội của 15

A. 55B. 65C. 75D. 85

Câu 14. Tìm những số tự nhiên và thoải mái biết x⁝11 cùng x B. X ∈ 11,22,33C. X ∈ 0;11;22D. X ∈ 0;11;22; 23

Câu 15. Tìm số thoải mái và tự nhiên a to nhất, biết 480⁝a và 720⁝a

A. 240B. 241C. 239D. 242

Câu 16: Cho A = 15 + 1003 + x cùng với x là số trường đoản cú nhiên. Tìm điều kiện của x để A⁝5

A. X⁝5B. X chia cho 5 dư 1C. X phân tách cho 5 dư 3D. X chia cho 5 dư 2

Câu 17. Trong tam giác hầu hết số đo từng góc bởi bao nhiêu độ?

A. 300B. 450C. 500D. 600

Câu 18. Trong hình vẽ dưới có bao nhiêu hình chữ nhật?
Câu 20. Tính diện tích hình thoi bao gồm tổng độ dài hai đường chéo cánh là 30 cm và đường chéo lớn hơn con đường chéo nhỏ xíu là 2 cm.

A. 110 cm2B. 112 cm2C. 111 cm2=2D. 114 cm2

II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 21. (1,5 điểm) triển khai phép tính (Tính cấp tốc nếu tất cả thể).

a) 135 + 340 + 65 + 160

b) 12.75 + 12.17 + 12.8

c) 24.5 – <131-(13-4)2>Câu 22. (1, 5 điểm) tìm kiếm số tự nhiên , biết:

a) 5.x – 13 = 102

b) 21 + 3x-2 = 48

c) 2.x – 14 = 5.23

Câu 23: (1,5 điểm) Một khoảng tầm sân có hình dạng chữ nhật với chiều dài 9m với chiều rộng 4m. Bạn ta để 1 phần của sân nhằm trồng hoa (phần kẻ sọc), phần còn sót lại lát gạch (phần trắng).

a) Tính diện tích s phần sảnh trồng hoa?

b) nếu như lát phần sân còn sót lại bằng phần nhiều viên gạch hình vuông vắn cạnh 40cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Câu 24: (0,5 điểm) mang lại B = 3 + 32 + 33 + … + 3100

Tìm số tự nhiên n, biết rằng 2B + 3 = 3n

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2022 – 2023

Chú ý: *Dưới đó là hướng dẫn cơ bản, bài bác làm của HS phải trình bày chi tiết. HS giải bằng nhiều cách không giống nhau đúng vẫn chấp nhận cho điểm buổi tối đa. HS làm đúng mang lại đâu cho điểm đến đó. (Nếu quy trình lập luận và biến đổi bước trước sai thì bước sau đúng cũng quán triệt điểm).

TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1- D6- C11- A16- D
2- D7- A12- B17- D
3- B8- B13- C18- C
4- B9- D14- C19- A
5- D10- A15- A20- B

TỰ LUẬN (5 điểm)
CâuPhầnHướng dẫn giảiĐiểm

Câu 21

a)

= (135 +65) + (340 + 160)0,25
= 200 + 500 = 7000,25

b)

= 12.75 + 12.17 + 12. 8 = 12.(75 + 17+ 8)0,25
= 12. 100 = 12000,25

c)

= =80- (131-81)0,25
= 80- 50 = 300,25

Câu 22

a)

5.x = 102 + 13
5.x = 1150,25
x = 115 : 5
x = 230,25

b)

3x-2 = 48-21
3x-2 = 270,25
3x-2 = 33
x- 2 = 3
x = 3 + 2 = 50,25

c)

2.x- 14 = 40
2.x = 40 + 140,25
2.x = 54
x = 54: 2
x = 270,25

Câu 23

a)Diện tích phần trồng hoa là: (m2)0,5

b)

Chiều rộng lớn phần sảnh lát gạch là:

(m)

0,25
Diện tích phần lát gạch là: (m2)0,25
Diện tích một viên gạch là: (m2)0,25
Cần số viên gạch là: (viên gạch)0,25

Câu 24

B = 3 + 32 + 33 + … + 399 + 3100 (1)

3B = 32 + 33 + … + 3100 + 3101 (2)

Lấy (2) trừ (1) ta được: 2B = 3101 – 3

0,25
Do đó: 2B + 3 = 3101

Theo đề bài xích 2B + 3 = 3n . Vậy n = 101

0,25

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh diều

Đề thi thân học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 – 2023

Phần trắc nghiệm
(4 điểm)Câu 1: Tập đúng theo A các số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 7 được viết là:

A = {x∈N∗">∈N∗∈N∗| x A = {x∈N">∈N∈N| x A = x ≤ 7A = x > 7

Câu 2: Cho tập đúng theo B = 1; 8; 12; 21. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập thích hợp B?

1122118

Câu 3: Trong các số thoải mái và tự nhiên dưới đây, số như thế nào là số nguyên tố?

101114305303

Câu 4: Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng lại không chia hết cho 3?

120195215300

Câu 5: Diện tích của hình vuông vắn có độ nhiều năm cạnh a = 4 . 5 + 22 . (8 – 3) (cm) là:

160 cm2400 cm240 cm2 1 600 cm2

Câu 6: Hình bình hành không tồn tại tính hóa học nào bên dưới đây?

Hai cạnh đối bằng nhauHai cạnh đối tuy vậy song với nhauHai góc đối bằng nhauBốn cạnh bằng nhau

Câu 7: Cho 24 ⁝ (x + 6) với 3 ≤ x

5678

Câu 8: Cho hình thoi gồm độ nhiều năm hai đường chéo cánh bằng 8 cm và 10 cm. Diện tích s của hình thoi là:

40 cm260 cm280 cm2100 cm2

Phần từ bỏ luận(6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện tại phép tính:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438;b) 25 . 6 + 5 . 5 . 29 – 45 . 5;c) 2 . <(7 – 33: 32) : 22+ 99> – 100;d) (52022+ 52021) : 52021.

Bài 2 (1 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 40 m với chu vi bởi 140 m. Tính diện tích của miếng vườn hình chữ nhật đó.

Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A tất cả 42 học sinh, lớp 6B tất cả 54 học viên và lớp 6C có 48 học sinh. Cô phụ trách đang xếp hồ hết số học sinh của 3 lớp thành một vài hàng như nhau. Tính số hàng các nhất có thể xếp được.

Bài 4 (1 điểm): Chứng tỏ rằng: (1028 + 8) ⁝ 9.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 – 2023

Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án (0,5 × 8 = 4 điểm)

Câu 1: BCâu 2: DCâu 3: ACâu 4: C
Câu 5: DCâu 6: DCâu 7: BCâu 8: A

Hướng dẫn đưa ra tiết

Câu 1:

Gọi x là số tự nhiên và thoải mái thuộc tập phù hợp A.

Ta bao gồm x là số thoải mái và tự nhiên nên x ∈N">∈N∈N

Mà những số tự nhiên và thoải mái thuộc tập thích hợp A nhỏ hơn 7 nên x ∈N">∈N∈N| x 2 . (8 – 3) = 20 + 4 . 5 = trăng tròn + đôi mươi = 40 (cm)

Diện tích hình vuông vắn có cạnh a là:

S = a . A = 40 . 40 = 1 600 (cm2).

Chọn lời giải D.

Câu 6:

Hình bình hành ABCD có các tính chất:

+ hai cạnh đối AB và CD, AD với BC tuy nhiên song cùng với nhau.

+ nhị cạnh đối AB và CD, AD và BC bởi nhau.

+ nhị góc ở đỉnh A với C bởi nhau, nhì góc ở đỉnh B với D cân nhau (hai góc đối bởi nhau)

Do đó hình bình hành không có tính chất: tứ cạnh bởi nhau.

Chọn lời giải D.

Câu 7:

Ta có: x là số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn 3 ≤ x ∈">∈∈3; 4; 5; 6; 7

Lại có: 24 ⁝ (x + 6) (*)

Ta thử gắng lần lượt những giá trị của x vào (*), ta thấy x = 6 thỏa mãn nhu cầu vì x + 6 = 6 + 6 = 12, 24 chia hết đến 12.

Xem thêm: Danh Ngôn Về Sự Tôn Trọng Lẫn Nhau, Những Câu Nói Về Sự Tôn Trọng Người Khác

Vậy x có giá trị là 6.

Chọn lời giải B.

Câu 8:

Diện tích hình thoi bằng 12">1212lần tích độ dài hai đường chéo.

Do đó diện tích hình thoi gồm độ dài hai tuyến phố chép bằng 8 centimet và 10 centimet là:

S = 12.8.10">12.8.1012.8.10 = 40 (cm2)

Chọn lời giải A.

Phần tự luận

Bài 1:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438

= (162 + 438) + (475 + 525) + (173 + 227)

= 600 + 1 000 + 400

= (600 + 400) + 1 000

= 1 000 + 1 000

= 2 000

b) 25 . 6 + 5 . 5 . 29 – 45 . 5

= 25 . 6 + 25 . 29 – 9 . 5 . 5

= 25 . 6 + 25 . 29 – 25 . 9

= 25 . (6 + 29 – 9)

= 25 . 26 = 650

c) 2 . <(7 – 33: 32) : 22+ 99> – 100

= 2 . <(7 – 3) : 4 + 99> – 100

= 2 . <4 : 4 + 99> – 100

= 2 . (1 + 99) – 100

= 2 . 100 – 100 = 100

d) (52 022+ 52 021) : 52 021

= 52 022 : 52 021 + 52 021 : 52 021

= 52 022 – 2 021  + 52 021 – 2 021 

= 51 + 50

= 5 + 1 = 6

Bài 2:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70 (m)

Chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là: 70 – 40 = 30 (m)

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là: 40 . 30 = 1 200 (m2).

Bài 3:

Gọi số hàng hoàn toàn có thể xếp là x (x ∈N∗">∈N∗∈N∗; hàng)

Theo đề bài có: 42 ⁝ x; 54 ⁝ x; 48 ⁝ x cùng x lớn nhất nên x là ƯCLN của 42, 54 với 48.

Ta tra cứu ƯCLN này bằng phương pháp phân tích các số 42, 54, 48 ra thừa số nguyên tố.

Ta có: 42 = 2 . 3 . 7

54 = 2 . 33

48 = 24 . 3

Suy ra ƯCLN(42, 54, 48) = 2 . 3 = 6 xuất xắc x = 6 (thỏa mãn).

Vậy hoàn toàn có thể xếp được rất nhiều nhất là 6 hàng để thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Bài 4:

Có 1028 có dạng 10….000 (28 chữ số 0) đề xuất 1028 + 8 tất cả dạng 10….008 (27 chữ số 0) nên số 1028 + 8 sẽ phân chia hết mang lại 9 (tổng các chữ số bởi 9).

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022- 2023

Việc cho các em luyện đề đa phần giúp học viên làm quen được với thời hạn làm bài thi và biết cách sắp xếp, sử dụng thời hạn một cách hợp lý và phải chăng nhất nhằm mục đích đạt được hiệu quả cao. Tuy vậy ngân mặt hàng đề thi rất lớn lớn. Bí quyết ôn tốt nhất đó đó là hiểu được ma trận đề thi với đều nội dung nhưng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo chú ý đến độc nhất vô nhị để nắm vững được lượng kỹ năng và kiến thức chủ chốt.

Bảng sệt tả ma trận đề chất vấn giữa học tập kì 1 Toán 6

MA TRẬN ĐỀ THI CỦA SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


TTChương/Chủ đềMức độ tấn công giáSố câu hỏi theo mức độ dấn thức
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng cao
SỐ – ĐẠI SỐ
1Tập hợp những số từ bỏ nhiên

Số trường đoản cú nhiên. Các phép tính với số từ nhiên.

Phép tính luỹ thừa với số nón tự nhiên

Nhận biết:

– nhận biết được tập hợp các số từ nhiên.

2TN (TN1,2)
– nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
Thông hiểu:

– biểu diễn được số thoải mái và tự nhiên trong hệ thập phân.

– màn trình diễn được những số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang lại 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.

Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, phân tách trong tập thích hợp số từ nhiên.

– áp dụng được các đặc điểm giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân so với phép cùng trong tính toán.

– tiến hành được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; triển khai được các phép nhân và phép phân chia hai luỹ thừa thuộc cơ số với số nón tự nhiên.

– Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ vượt với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một phương pháp hợp lí.

3TL (TL13BCD)
– giải quyết và xử lý được những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với tiến hành các phép tính (ví dụ: tính tiền cài sắm, tính lượng hàng mua được trường đoản cú số tiền đã có, …).
Vận dụng cao:

– giải quyết được những sự việc thực tiễn (phức hợp, xa lạ thuộc) gắn với triển khai các phép tính.

Tính phân tách hết trong tập hợp những số trường đoản cú nhiên. Số nguyên tố. Ước chung và bội chungNhận biết:

– phân biệt được quan tiền hệ phân chia hết, khái niệm cầu và bội.

3TN (TN3,4,5)

2TL

(TL13A,14B)

1TN

(TN6)

– phân biệt được khái niệm số nguyên tố, phù hợp số.

– nhận thấy được phép chia bao gồm dư, định lí về phép chia gồm dư.

– nhận thấy được phân số về tối giản.

Vận dụng:

– vận dụng được tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3 để xác minh một số đang cho tất cả chia hết cho 2, 5, 9, 3 hay không.

– tiến hành được việc phân tích một số tự nhiên lớn rộng 1 thành tích của các thừa số nguyên tố một trong những trường hợp đơn giản.

– Xác định được cầu chung, mong chung khủng nhất; xác định được bội chung, bội chung bé dại nhất của nhị hoặc bố số từ nhiên; thực hiện được phép cộng, phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung phệ nhất, bội chung nhỏ nhất.

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những vụ việc thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: tính toán tiền tuyệt lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật vật cần thiết để sắp xếp chúng theo rất nhiều quy tắc mang lại trước,…).

1TN

(TN3)

3TL

(TL13E,

14CD)

Vận dụng cao:

– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết và xử lý những vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc).

1TL

(TL13E)

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
2Các hình phẳng vào thực tiễnTam giác đều, hình vuông, lục giác đềuNhận biết:

– Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.

3TN (TN7,8,9)

Hình chữ nhật, Hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

Nhận biết

– miêu tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

3TN

(TN10,11,12)

Thông hiểu:

– trình bày được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

1TL

(TL15A)

Vận dụng:

– giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản) gắn với bài toán tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên.

Xem thêm: Trò Chơi Tèo Đi Thi 3 Học Kì 1 Năm 2021, Game Teo Di Thi

1TL

(TL15B)


MA TRẬN ĐỀ THI CỦA SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chủ đề

Chuẩn KTKN

Cấp độ tư duyCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL
Tập hợp các số từ nhiên310%
Các phép toán trên tập N32Bài 1aBài 1bBài 1c37%
Quan hệ chia hết với tính chất

Dấu hiệu phân tách hết, số nguyên tố

21Bài 2b17,5%
Ước chung, mong chung to nhất; bội chung, bội chung nhỏ dại nhất.

2Bài 2aBài 3a21,6%
Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều13,3%
Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân13,3%
Chu vi và diện tích của một vài tứ giác đang họcBài 3b

7,5%
Điểm41221100%
Cộng4 điểm3 điểm2 điểm1 điểm10 điểm

Tải bộ đề thi thân kì 1 toán 6

TẢI ngay BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 6Tham khảo ngay:

Trên là một số trong những bộ đề thi thân kì toán 6 tự cơ bản đến nâng cao có đáp án tiên tiến nhất 2022-2023. Hy vọng là những thông tin mà Bamboo School share sẽ phần nào góp quý cha mẹ cùng những em học viên có thêm tài liệu tham khảo nhằm mục đích đạt được công dụng cao trong học tập tập. Và nhớ là hãy liên tục ghé khối hệ thống trường hội nhập thế giới Bamboo School để cập nhật thêm những tin tức và kiến thức và kỹ năng xung quanh những vấn đề học hành và phát triển cho con em của mình bạn nhé!