Đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán năm 2018

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (426.26 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán năm 2018

TRƯỜNG TH LỘC SƠN 2Họ và tên:......................................Lớp: 5/.... Điểm:BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IMƠN: TỐN – LỚP 5NĂM HỌC 2019­2020Thời gian: 40 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Nhận xét của giáo viên:.................................................................................................................................................................................................................. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (câu 1­ 6).Câu 1:(0,5đ). Chữ số 9 trong số thập phân 84,391 có giá trị là: A. 9 B. 999 C. D. 10
1001000 Câu 2 :(0,5đ). 25% của 600kg là:  A. 120kg B. 150kg C. 180kg D. 200kg Câu 3: (0,5đ). Tìm Y: Y x 4,8 = 16,08. Giá trị của Y là: A . 3,35 B. 3,05 C . 3,5 D . 335 Câu 4 : (0,5đ). Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 60dm,chiều cao 10dm là: A. 30dm2 B. 60dm2 C.30,6dm2 D. 300,0dm2  Câu 5: (1đ). Giá trị của biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 là : A. 6,5 B. 6,05 C. 7,05 D. 5,05Câu 6: (1đ). Một ta but chi gia 60 nghin đơng, nêu chi mua 5 cây but chi cunǵ ́ ̀ ́̀ ̀́̉́ ̀ ̀ gia thi cân tra sơ tiên lá ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̀: A. 35 nghiǹ B. 30 nghin C. 25 nghiǹ
̀ D. 20 nghiǹCâu 7: (1đ). Điền số thích hợp vào chỗ chấm (...) a. 3 giờ 15 phút =....................phút c. 6 km 35m = ...................km b. 5 m2 8 dm2 =....................dm2 d. 2 tấn 450 kg =....................tấn  Câu 8: (2 điểm): Đặt tính rồi tính . A) 384,49 + 35,35 b) 165,50 – 35,62.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C) 235 x 4,2 d) 9,125 : 2,5.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 9: (2 điểm). Một thửa ruộng hinh ch̀ữ nhât co chiêu dai 25m, chiêu rơnǵ̣̀ ̀̀ ̣ 25
băng̀ chiêu dai. Ng̀̀ươi ta thu hoach vu mua trung binh c̣̣̀̀̀ứ 1m 2 thu hoacḥ được 0,75kg thoc, vây ca tḥ́̉ ửa rng đo thu hoach đ̣̣́ược bao nhiêu ki lơ gam thoc ?́.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Câu 10:(1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện. (7,15 : 0,5 ­ 7,15 x 2) x 2017 + 2018 .................................................................... .................................................................... Ma trận nội dung kiểm tra Tốn cuối HKI lớp 5. Năm học 2019 – 2020Mạch kiến thức, kĩ năngSố câu, Mứcsố 1 điểm Số học: Nêu được giá trị Số câucủa các chữ số ở phần 02thập phân, tính tỉ số phần trăm, tính giá trị số biếu thức và tìm quy luật điểmvề cách Giai nhanh, bai ̉̀1toan liên quan rut vê đ́


Xem thêm: Tục Ngữ “Sông Có Khúc, Người Có Lúc” Khuyên Người Ta Điều Gì?

́ ̀ ơn vi, tim thanh phân cḥ ̀̀̀ ưa biêt trong mơt phêp tinh.̣́́ ́Đại lượng và đo đại Số câulượng: Biết tên gọi, kí 01hiệu và các mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ số dài, diện tích, thê tich, ̉ ́điểm0,5khối lượng, thời gian.Yếu tố hình học: Đơn vị Số câuđo diện tích; Tinh diên ̣́tich hình ch́ữ nhật, hình tam giác.số 
232,510 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra mơn Tốn cuối học kì I lớp 5 Năm học: 2019 ­2020 TT Chủ đề1Số họcMức 1021,3012Số câuCâu sốSố câuCâu sốĐại lượng và đo đại 
4D5B6C Câu 7: Điên đung cac sơ đo mơi bai (0,25đ).̀ ́́ ́̃ ̀ Câu 8  : Thực hiên đung mơi phep tinh (0,5đ).̣́̃́ ́ Câu 9  : Tinh đ́ ược chiêu rơng (0,5đ)̀ ̣ : 25 : 5 x 2 = 10(m) Tinh đ́ ược diên tich (0,5)̣ ́ : 25 x 10 = 250(m2)
Tinh đ́ược sô kg thoc va ghi đap sô đung (1đ)́́ ̀́ ́ ́ : 250 x 0,75 = 187,5(kg) Câu 10  Hoc sinh xac đinh đ: ̣́ ̣ược kiên th́ ức toań : 7,15 : 0,5 = 7,15 x 2 Vây biêu tḥ̉ưc đó ́ : 0 x 2017 + 2018 = 2018


*
Đề khám nghiệm giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm học năm ngoái - năm nhâm thìn trường Tiểu học tập Tứ yên 3 859 1


Xem thêm: Vitamin C Có Tác Dụng Gì? Cách Uống Xê Sủi Có Tác Dụng Gì Viên Sủi Vitamin C Có Tác Dụng Gì

*
Đề soát sổ giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - năm 2016 trường Tiểu học tập Nà Khoa, Điện Biên 4 713 0