Tải 2 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 3 Có File Nghe + Đáp Án

     

Bộ 2 Đề soát sổ tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 bao gồm file nghe với đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 năm 2020 – 2021 vì Tip xuất xắc sưu tầm với đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 3 cùng với nội dung kỹ năng và kiến thức bám gần cạnh Unit 1 – 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh giữa trung tâm hiệu quả.

Bạn đang xem: Tải 2 đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 3 có file nghe + đáp án


Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 bao gồm file nghe + đáp án

Đề thi học tập kì 1 tiếng Anh lớp 3 có file nghe + đáp án – Đề số 1Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 tất cả file nghe và đáp án – Đề số 2

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 3 có file nghe + câu trả lời – Đề số 1

Part I. Choose the correct answer.

1. Hello, Linda. – ___________________

A. Goodbye, Phong.

B. Let’s go, Phong. 

C. Hi, Phong. 

2. Don’t talk, girls! – ______________________

A. Ok, boys. 

B. Sorry, Mr. Loc. 

C. See you later. 

3. Bởi vì you lượt thích drawing? – ________________

A. Yes, I do. 

B. Yes, I am. 

C. No, I amn’t.

4. __________________? – No, they aren’t.

A. Is this your bag?

B. Are they your pencils?

C. Are those your book?

Part II. Read and match.

AB
5. Is that Lisa?a. No, they aren’t.
6. Are they your friends?b. P. – H – O – N – G.
7. How vì chưng you spell your name?c. It is Mr. Loc. 
8. Who is this?d. Yes, it is.

Part III. Listen và circle the correct answer. 

Bài nghe

EX: a. What’s your name?

b. How vì you spell your name?

9. A. How old is she?

b. How old is he?

10. A. Don’t talk, boys!

b. Go out, boys!

11. A. These are my rubbers. 

b. Those are my rulers. 

12. A. Bởi you lượt thích skating?

b. Vày you lượt thích skipping?

Part IV. Find & correct the mistake. 

13. What vị you doing at break time? 

14. What màu sắc are your pens? – It’s black và red. 

15. May I go out? – Yes, you can’t. 

16. Do you lượt thích skate?- No, I don’t.

ĐÁP ÁN

Part I. Choose the correct answer.

1 – C; 2 – B; 3 – A; 4 – B;

Part II. Read và match.

5 – d; 6 – a; 7 – b; 8 – c;

Part III. Listen and circle the correct answer.

9 – b; 10 – a; 11 – a; 12 – a; 

Part IV. Find and correct the mistake.

13 – doing thành do;

14 – It’s thành They’re hoặc They are;

15 – Yes thành No hoặc can’t thành can;

16 – skate thành skating;

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 tất cả file nghe và đáp án – Đề số 2

I. LISTENING

Bài nghe

Task 1. Listen and tick V. There is one example.

*

Task 2. Listen và tick V or cross X. There are two examples.

Xem thêm: Bỏ Túi Cách Sửa Ấm Siêu Tốc Không Vào Điện Tại Nhà Hiệu Quả, Cách Sửa Ấm Điện Siêu Tốc Đơn Giản Ngay Tại Nhà

Task 3. Listen & number the pictures. The first picture is done for you.

II. READING and WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

Task 2. Look & read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

Task 3. Read và complete. There is one example.

Name; pens; school bag; are; aren’t; my

Mai: Hello! My (0) name is Mai.

Tony: Hello! Nice lớn meet you. (1) __________ name is Tony. Is this your (2) __________?

Mai: Yes, it is.

Tony: và (3) __________ these your pencils?

Mai: No, they (4) __________.

Tony: and are those your (5) __________?

Mai: Yes, they are.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

Task 1. Listen và tick V. There is one example.

1. B; 2. A; 3. A; 4. A; 5. B;

Task 2. Listen và tick V or cross X. There are two examples.

1. V; 2. X; 3. V; 4. X; 5. X;

Task 3. Listen & number the pictures. The first picture is done for you.

1. D; 2. F; 3. B; 4. C; 5. E;

II. READING và WRITING

Task 1. Look và write. There is one example.

1. This; 2. That; 3. Tony; 4. No; 5. Yes;

Task 2. Look & read. Tick V or cross X the box. There are two examples.

1. X; 2. V; 3. V; 4. X; 5. V;

Task 3. Read và complete. There is one example.

Xem thêm: Thêm ( Chèn Nhạc Nền Vào Html 5, Cách Chèn Trình Nghe Nhạc Vào Trang Web

1. My; 2. School bag; 3. Are; 4. Aren’t; 5. Pens;

Trên đấy là Đề soát sổ tiếng Anh 3 học kì 1. Mời chúng ta đọc xem thêm nhiều tư liệu Tiếng Anh khác như để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, bài tập giờ Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, … bắt đầu được cập nhật trên Tip Hay.


bộ đề thi giờ anh lớp 3đề thi giờ anh lớp 3 2022đề thi tiếng anh lớp 3 hk1đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 học tập kì 2đề thi giờ đồng hồ anh lớp 3 học tập kỳ 1 violet