ĐỀ THI LẬP TRÌNH C

     
Trường công nghệ Thông tin tp.hcm chi nhánh Hà Nội:Câu 1:giải với biện luận phương trình bậc 2 (tính cả trường phù hợp suy biến).Bài giải:


Bạn đang xem: đề thi lập trình c

*

Thành viên thiết yếu thức
Đây là bài xích mình thi hôm vừa rồi, hôm đấy thầy đang đi vào muộn đề lại còn khoai, lại chỉ được làm trong 90 phút, rất chi là bức xúc nhóe.up đề lên cho mọi fan tham khảo, những người hoàn toàn có thể ko cần tuân theo queue cũng đượcHoan nghênh nhà thớt code bài này
Hai môn phái cử theo lần lượt từng võ sư tiến vào võ đài và thi đấu. Win ở lại thi đấu tiếp, lose thì lượn,
lần độc nhất mà đối thủ bị down thì hotline là KNOCKOUT. Người thắng sẽ thường xuyên thi đấu cùng với chỉ số hiện tại.
mỗi lần tấn công địch thủ mỗi võ sĩ được 1 điểm, giả dụ ra đòn knockout thì đc 3 điểm.. In ra bảng xếp thứ hạng tổng


Xem thêm: Mẫu Số: D01B-Ts - Thông Tin VĂN BẢN

*

Thành viên chủ yếu thức
Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng:1/Tính tổng S=1+2+3+….+n2/Viết chương trình nhập vào một số nguyên N tất cả dạng abc rồi xuất ra màn hình hiển thị một số đảo ngược có dạng cba3/Nhập vào một số trong những nguyên N (có 3 chữ số) rồi tính tổng những số của số nguyên N.VD:123 => 1+2+3=64/Liệt kê toàn bộ các số nguyên tố bé dại hơn 10005/Nhập vào số nguyên N rồi xuất ra màn hình hiển thị N số nguyên tố6/Viết công tác xuất ra màn hình dãy Fibonaci (1 1 2 3 5 8 13…)7/Viết chương trình liệt kê tất cả các số N bao gồm 3 chữ số bằng tổng lập phương những chữ số của nó. VD: N=abc=a3+b3+c38/Nhập mảng 2 chiều có dạng A9/Viết hàm nhập mảng,xuất mảng,viết hàm in ra các phần tử là số chính phương10/ Viết hàm nhập mảng,xuất mảng,viết hàm in ra các bộ phận là số nguyên tố11/Nhập mảng 2d có dạng M*N (Hoặc N*N) rồi tính tổng các phần từ.
*
*
vấn đáp cùng với trích dẫn
Nếu hoàn toàn có thể mong các bạn có thể post luôn luôn bài giải nên.Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng:Bài 1: Tính tổng S=1+2+3+….+n

Bài 2:Viết lịch trình nhập vào một trong những nguyên N tất cả dạng abc rồi xuất ra màn hình hiển thị một số hòn đảo ngược có dạng cba
Có thể sử dụng code này:


Xem thêm: Đảo Ngữ Với So Và Such Trong Tiếng Anh, Cấu Trúc Và Cách Dùng So

#include#includeusingnamespacestd;//-----------------------------------------------------------------------------------------------//hamnhapmang//----------------------------------------------------------------------------------------------voidinput_arg(inta<><20>,intn,intm)for(inti=0;in;i++)for(intj=0;jm;j++)cout"a<"i"><"j">=";cin>>a;//-----------------------------------------------------------------------------------//hamkiemtrasochinhphuong//------------------------------------------------------------------------------------intkiemtra(intx)if(x==1)return0;if(sqrt(x)==int(sqrt(x)))return1;return0;//---------------------------------------------------------------------------------------//hammain//---------------------------------------------------------------------------------------intmain()inta<20><20>,n,m;cout"nhapsohangn=";cin>>n;cout"nhapsocotm=";cin>>m;input_arg(a,n,m);cout"cacsochinhphuongcuamangla: ";for(inti=0;in;i++)for(intj=0;jm;j++)if(kiemtra(a)==1)couta"";system("pause");return0;