KHẢO SÁT CL ĐẦU NĂM

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề thi khảo sát unique đầu vào Lớp 6 môn Toán (Có đáp án)", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh sống trên


Bạn đang xem: Khảo sát cl đầu năm

Tài liệu lắp kèm:

*
de_thi_khao_sat_chat_luong_dau_vao_lop_6_mon_toan_co_dap_an.doc

Nội dung text: Đề thi khảo sát quality đầu vào Lớp 6 môn Toán (Có đáp án)

KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 Năm học:20 -20 Môn thi: Toán Ngày thi . Mon năm 20 thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời hạn giao đề. ___ ĐỀ BÀI: Câu 1: (1,5điểm) Tính: a) 375,48 – 96,69 + 36,78 b) 7,7 + 7,3 × 7,4 c) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 Câu 2: (1,5điểm) tìm kiếm x biết: a) x × 0,34 = 1,19 × 1,02 b) 0,2 : x = 1,03 + 3,97 c) x : 2,7 : 6,8 = 2,8 : 2 Câu3: (0,5điểm) Viết số thập phân thích hợp vào vị trí chấm: a) 4m 85cm = m. B) 72ha = km2. Câu 4: (1,5điểm) cho dãy số: 3; 18; 48; 93; 153; a) tìm số hạng trang bị 100 của dãy. B) Số 11703 là số hạng thứ từng nào của dãy ? Câu 5: (2,5điểm) Một fan đi xe lắp thêm từ thức giấc A và một bạn đi xe đạp điện từ thức giấc B. Nhì tỉnh cách nhau 80km. Giả dụ họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ. Nếu như họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi theo kịp người đi xe đạp điện sau 4 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết rằng họ cùng phát xuất một lúc.

Xem thêm: Từ Điển Việt Anh " Sơ Đồ Nguyên Lý Tiếng Anh Là Gì, Sơ Đồ Nguyên Lý Tiếng Anh Là GìXem thêm: Hiện Tượng Khó Thở Khi Mang Thai, Khó Thở Khi Mang Bầu Có Đáng Ngại

Câu 6: (2,5điểm) Một thửa ruộng hình thang ABCD gồm đáy béo CD bởi 120 m, đáy nhỏ bé AB bởi 2 lòng lớn. Đáy bé dài hơn độ cao 5 m. Mức độ vừa phải cứ 100 m 2 thu hoạch 3 được 64,5 kg thóc. Tính số ki lô gam thóc thu hoạc được trên thửa ruộng đó. (Học sinh không được áp dụng máy tính) hết (Giám thị coi thi không phân tích và lý giải gì thêm) Họ cùng tên thí sinh: Số báo danh: Chữ kí giám thị 1: Chữ kí giám thị 2:ĐÁP ÁN KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO LỚP 6 Biểu Câu nội dung điểm a) = 278,79 + 36,78 0.25 = 315,57 0.25 Câu 1: b) = 7,7 + 54,02 0.25 (1,5điểm) = 61,72 0.25 c) = 55,2 : 2,4 – 18,32 0.25 = 23 – 18,32 = 4,68 0.25 a) x × 0,34 = 1,2138 0.25 x = 1,2138 : 0,34 x = 3,57 0.25 b) 0,2 : x = 5 0.25 Câu 2: x = 0,2 : 5 (1,5điểm) x = 0,04 0.25 c) x : 2,7 : 6,8 = 1,4 x : 2,7 = 1,4 × 6,8 0.25 x = 9,52 × 2,7 x = 25,704 0.25 a/4,85 m 0,25 Câu 3: b /0,72km2 0,25 a) Ta có: 18 = 3 + 1 . 15 48 = 18 + 2 . 15 93 = 48 + 3 . 15 0.25 Số máy 100 là: 3 + 1 × 15 + 2 × 15 + 3 × 15 + + 99 × 15 = 3 + 15 × ( 1 + 2 + 3 + + 99 ) 0.25 99 = 3 + 15 × × ( 99 + 1) Câu4 : 2 (1,5điểm) = 74253 0.25 b) gọi n là số máy tự của số hạng 11703, ta có: 3 + 1 × 15 + 2 × 15 + 3 × 15 + + (n - 1) × 15 = 11703 15 × < 1 + 2 + 3 + + (n – 1) > = 11700 0.25 n 1 15 × × n = 11700 2 0.25 (n – 1) × n = 1560 = 39 × 40 n = 40 0.25 Tổng vận tốc của nhị xe: 80 : 2 = 40 (km/giờ) 0.25 Hiệu vận tốc của nhị xe: 80 : 4 =20 (km/giờ) 0.25 Câu 5: vận tốc của xe đạp: ( 40 – trăng tròn ) : 2 = 10 (km/giờ) 0.25 (2,5điểm) tốc độ của xe pháo máy: 40 – 10 = 30 (km/giờ) 0.25 Đ/S: tốc độ của xe đạp điện :10km/h 0.25 Vậ tốc của xe lắp thêm :30km/h 0.25 Câu 6: Độ dài đáy bé xíu AB: 120 . 2 : 3 = 80(m) 0.25 (2,5điểm) Độ nhiều năm chiều cao: 80 – 5 = 75(m) 0.25Diện tích thửa ruộng: ( 120 + 80 ) . 75 : 2 = 7500(m2) 0.25 Số thóc thu hoạch: 7500 : 100 . 64,5 = 4837,5(kg) 0.25 Đ/s:4837,5 kilogam 0,5 Hết