Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (82.88 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10

SỞ GD & ĐT ………..TRƯỜNG thpt ……ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1Năm học: 20… - 20….Môn thi: Toán 10Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)Ngày thi: ...............................Câu I (2,0 điểm). Kiếm tìm tập khẳng định của những hàm số sau:x2 + 21) y =x −12) y = x + 3 + 6 − xCâu II (3,0 điểm). Cho hàm số bậc hai: y = x2 + 2x - 31) khảo sát điều tra sự phát triển thành thiên và vẽ thiết bị thị hàm số.2) Từ thiết bị thị tìm kiếm x để y ≥ 0.3) dựa vào đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình:x 2 + 2x − 3 = mCâu III (3,0 điểm).1) cho tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F thứu tự là trung điểm của AB và CD. Chứngmình rằng AD + BC = 2 EF2) Tam giác ABC có trung tâm G. Call M, N là các điểm xác định bởiAM = 2 AB , AN =2AC . Chứng tỏ rằng M, N, G trực tiếp hàng.
5Câu IV. 1(2,0 điểm). (Dành cho học viên các lớp 10A1; 10A2; 10A3).Giải phương trình: 3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10Câu IV. 2(2,0 điểm). (Dành cho học sinh các lớp 10A4 → 10A10).Cho 3 con đường thẳng: d1: y = 2x - 1d2: y = 2 - xd3: y = ax + 3Tìm a để bố đường thẳng trên đồng quy.-----------------------------Hết----------------------------ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM (ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1TOÁN 10 - NĂM HỌC 20… - 20…)CâuI(2,0 điểm)Ý1ĐK: x - 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1Nội dungTXĐ: D = R 12x + 3 ≥ 0 x ≥ −3⇔⇔ −3 ≤ x ≤ 66 − x ≥ 0
x ≤ 6ĐK: Điểm0,50,50,5II(3 điểm)TXĐ: D = <-3;6>1y = x2 + 2x - 3(1,5 điểm) + TXĐ: D = R+ Chiều biến thiên:Hàm số đồng phát triển thành trên khoảng tầm (-1; +∞)0,5Hàm số nghịch đổi thay trên khoảng (-∞; -1)+ BBT:x-∞-1+∞y
+∞0,5+∞-4+ Đồ thị:. Toạ độ đỉnh I (-1; -4). Trục đối xứng là đường thẳng: x = -1. Giao oy: A(0;-3); A"(-2;-3) đối xứng cùng với A qua con đường thẳng x= -1. Giao ox: B(-3;0); B"(1;0)Vẽ hình đúngII2 x ≤ −3y≥ 0⇔(1 điểm)x ≥ 123Gọi (C) là đồ gia dụng thị hàm số y = x + 2 x − 3 có hai phần:(0,5 điểm)+ Phần phía bên trên trục hoành của (P)+ Đối xứng phần thứ thị phía dưới trục hoành của (P) qua trục0,5
0,51,00,252ox. Lúc đó, số nghiệm của PT x + 2 x − 3 = m ngay số giaođiểm của (C) và đường thẳng y = m ta được:. Cùng với m . Cùng với m = 0 hoặc m > 4 PT bao gồm 2 nghiệm phân biệt.. Cùng với 0 . Cùng với m = 4, PT bao gồm 3 nghiệm phân biệt.Câu III(3 điểm)1AD = AE + EF + FD(1,5 điểm)BC = BE + EF + FC⇒ AD + BC = ( AE + BE ) + 2 EF + ( FD + FC )0,250,50,50,25
0,25= O + 2 EF + O= 2 EF2AM = 2 AB ⇔ GM − GA = 2GB − 2GA(1,5 điểm)⇔ GM = 2GB − GA0,5AN =222AC ⇔ GN − GA = GC − GA555⇔ GN =23GC + GA55
0,5⇔ 5GN = 2GC + 3GAGM + 5GN = 2GB − GA + 2GC + 3GA= 2GA + 2GB + 2GC = O⇒ GM = − 5GN0,250,25Vậy G, M, N trực tiếp hàng.Câu IV.1 (1 điểm)3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10ĐK: x ≥ -2Với ĐK chuyển đổi PT đã đến trở thành:3 ( x + 2)( x 2 − 2 x + 4) = 2( x 2 − 2 x + 4) + x + 2Chia cả 2 vế của PT cho x2 - 2x + 4 ta được:0,5x+2x+2−3 2+ 2 = 0 (1)
x − 2x + 4x − 2x + 42Đặt t =0,5x+2(t ≥ 0)2x − 2x + 4PT (1) trở thành: t2 - 3t + 2 = 0t = 1t = 20,5⇔Với t = 1 ⇒x+2= 1 ⇔ x 2 − 3x + 2 = 0x − 2x + 420,5x = 1
x = 2⇔Với t = 2 ⇒Câu IV.2 (2 điểm)x+2= 2 ⇔ 4 x 2 − 9 x + 14 = 0x − 2x + 42(Vô nghiệm)Vậy PT tất cả 2 nghiệm là x = 1; x = 2Toạ độ giao điểm của d1 với d2 là nghiệm của hệ PT: y = 2x −1  y = 2x −1x = 1⇔⇔y = 2 − 42 x − 1 = 2 − xy = 1Vậy (d1) ∩ (d2) = I(1;1)0,5⇔1 = a + 3


Xem thêm: 5 Bài Tập Thể Dục Cho Người Mới Bắt Đầu Nhanh 30 Ngày Mới Bắt Đầu

*
Để thi điều tra khảo sát chất lương đầu xuân năm mới môn toán lớp 7 3 804 11
*
Đề thi khảo sát unique đầu vào môn toán lớp 10 trường thpt Gia Phù năm 2014 4 526 2
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn toán lớp 9 (Trường thcs Suối Ngô) 2 488 0
*
Đề khảo sát quality đầu năm môn Anh lớp 9 có đáp án 4 336 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học tập 2015-2016 (Có đáp án) 5 701 3
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 3 trường tiểu học Lý thường xuyên Kiệt, Bảo Lộc năm 2015 - năm nhâm thìn 3 489 2
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường thpt Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học năm trước - năm ngoái 8 414 1
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 7 trường trung học cơ sở Bình Nhân, Tuyên quang năm 2015 - 2016 2 423 0
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, tp. Hải phòng năm năm ngoái - năm nhâm thìn 3 684 0


Xem thêm: Giáo Án Soạn Theo Phương Pháp Dạy Học Tích Cực Lớp 5, Phương Pháp Dạy Học Tích Cực

*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Long Sơn, Thạch Hà năm 2014 - năm ngoái 2 442 0