Đề thi olympic hsg tiếng anh 7 của trường amsterdam hà nội

     Bạn đang xem: đề thi olympic hsg tiếng anh 7 của trường amsterdam hà nội

Spinning Đang cài đặt tài liệu...
cài file PDF
download file Word
Tài liệu này miễn phí download xuống

Xem hướng dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Tổng hòa hợp đề thi hsg giờ anh 7 của ngôi trường Amsterdam 2019
*
0

5 - Rất có ích 0


4 - xuất sắc 0


3 - vừa đủ 0


2 - Tạm chấp nhận 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


1

SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

ĐỀ THI OLYMPIC HÀ NỘI - AMSTERDAM 2011

M«n thi

: TIẾNG ANH - LỚP 7

Thêi gian lµm bµi: 60phót.

(Đề thi gồm 3 trang. Học sinh làm bài bác vào đề. Ko được sử dụng tài liệu và những loại từ bỏ điển)

I/ Identify the word whose underlined part is differently pronounced from the others (5 pts)

1.

A. Elephant

B. Sự kiện

C. Engineer

D. Let

1………

2.

A. Listened

B. Liked

C. Watched

D. Stopped

2.......….

3.

A. Cure

B. Tutor

C. Sure

D. Pure

3….........

4.

A. Lives

B. States

C. Stays

D. Studies

4……….

5.

A. Character

B. Chalk

C. School

D. Chemical

5……….

II/ Choose the word whose main căng thẳng syllable is different from the others (5 pts)

1.

A. Provide

B. Improve

C. Contain

D. Borrow

1.……..

2.

A. Attraction

B. Collection

C. Musician

D. Musical

2………

3.

A. Opposite

B. Bakery

C. Arrival

D. Realize

3………

4.

A. Variety

B. Sensible

C. Appointment

D. Continue

4………

5.

A. Preventive

B. Literature

C. Measurement

D. Temperature 5……...

III/ Choose the best answer for each sentence. (10 pts)

1. The relationship between fast food và child obesity ____ very close indeed.

A. Are

B. Is

C. To be

D. Were

2. There are only two things that one should vị _____ a healthy và fit body: eating sensibly &

exercising well.

A. Keeping

B. To keep

C. For keeping

D. Keep

3. They are hanging their clothes khổng lồ make them _____.

A. To dry

B. Dried

C. Dry

D. Drying

4. This dress is the _____ expensive of the four dresses.

A. Most

B. More

C. Much

D. Best

5. Dairy products _____ butter, cheese and milk.

A. Are including

B. Included

C. Includes

D. Include

6. You shouldn’t eat too much sugar and don’t forget about exercise, _____.

A. Too

B. So

C. Either

D. Neither

7. _______________.

A. Our school is having the celebration anniversary on 5 September.

B. Our school is having the celebration of anniversary on 5 September.

C. Our school is having the anniversary celebration on 5 September.

D. Our school is having the celebration’s anniversary on 5 September.

8. Are there _____ for me this morning?

A. Any letters

B. Some letters

C. Any letter

D. Some letter

9. _______________.

A. Vì chưng you lượt thích your new school?

B. Would you lượt thích your new school?

C. Vị you feel like your new school?

D. Are you liking your new school?

10. He came into the room, _____ the light và _____ the door behind him.

A. Turned on / closing

B. Turning on / closing

C. Turned on / closed

D. Turning on / closed

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Đề thi chọn học sinh giỏi non sông THPT môn Ngữ văn năm 2019


Đề thi lựa chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh Lâm Đồng


Đề thi lựa chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn tỉnh tỉnh lào cai
Xem thêm: Cách Làm Hết Đau Lưng Khi Đến Tháng, Đau Lưng Khi Đến Tháng Nên Làm Gì Nhanh Hết

Đề thi chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh giấc Khánh Hòa vòng một


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh hải dương


Đề thi chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh tự do


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn tỉnh Đồng Nai


Đề thi lựa chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn thức giấc Vĩnh Long


Đề thi chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 thức giấc Cao bằng


Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh giấc ĐakLak


Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 Thành phố tp hà nội


tuyển tập đề và lời giải HSG Ngữ văn 9 hay và khó mới nhất


Đề thi HSG Toán 7 cấp cho huyện 2021 phòng GD&ĐT Quế tô - Quảng phái mạnh


Đề thi học sinh xuất sắc Địa 8 phòng GDĐT thị xã Tiên Du 2021


Đề thi học tập sinh giỏi Văn 9 Sở GDĐT tỉnh Hưng im 2021


Đề thi học tập sinh tốt Văn 6 phòng GDĐT thị trấn Bá Thước 2021


Đề thi học tập sinh giỏi Toán 6 cung cấp huyện 2021 phường GD&ĐT Gia Bình, nghệ an


Đề thi học tập sinh tốt Văn 7 phòng GDĐT huyện Sơn Dương 2021
Xem thêm: Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán Năm 2021, Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9

Đề thi học sinh tốt Văn 6 phòng GDĐT thị xã Hà Trung 2021


Đề thi học sinh tốt Sử 8 chống GDĐT thị trấn Nghi Lộc 2021