Bộ đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 11 năm 2021

     

Bộ đề thi học tập kì 2 môn hóa học lớp 11 năm học tập 2021 - 2022 bao tất cả 6 đề kiểm tra tất cả đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Thông qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi nhắc tham khảo, củng cố kiến thức làm thân quen với cấu tạo đề thi học tập kì 2 chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 11 năm 2021


Bộ đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 hóa học 11

Nội dung con kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- cách làm chung, đồng phân mạch cacbon, quánh điểm cấu tạo phân tử cùng danh pháp.

- đặc thù hoá học (phản ứng thế, phản ứng cháy, phản ứng bóc tách hiđro,

- xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và hotline tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon không no

- đặc thù hoá học tập : làm phản ứng cùng brom trong dung dịch, cộng hiđro, cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp; làm phản ứng trùng hợp ; phản bội ứng oxi hoá.

- xác minh công thức phân tử, viết công thức cấu tạo, gọi tên anken.

- Tính thành phần tỷ lệ về thể tích trong tất cả hổn hợp khí tất cả một anken thế thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

- kết cấu phân tử, dãy đồng đẳng của benzen

- Viết được những phương trình hoá học biểu diễn tính chất hoá học tập của benzen, áp dụng quy tắc thế để tham dự đoán thành phầm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- tính chất hoá học: phản bội ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính cân nặng phenol thâm nhập và tạo ra thành trong phản nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm kết cấu phân tử của anđehit.

- đặc thù hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính cân nặng hoặc nồng độ dung dịch axit trong bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm rõ ràng (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc trưng của ankan là

A. Làm phản ứng thế.

B. Bội nghịch ứng tách

C. Làm phản ứng phân huỷ.

D. Bội nghịch ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A chiếm được 17,6 gam CO2 cùng 9,0 gam H2O. Xác định dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi đến anken CH2= CH-CH3 công dụng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 2 Hidro cacbon X, Y thường xuyên trong dãy đồng đẳng chiếm được 8,4 lít CO2 (đktc) với 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với cách làm phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. phản ứng của benzen với chất nào tiếp sau đây gọi là làm phản ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. lúc oxi hóa ancol A bằng CuO, nhiệt độ độ, nhận được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. cho 11 gam hỗn hợp có 2 rượu đơn chức công dụng hết với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Cân nặng phân tử vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp hóa học hưu cơ:

A. Chỉ gồm tính Oxi hoá

B. Chỉ tất cả tính khử

C. Chỉ gồm tính axit

D. Vừa bao gồm tính Oxi hoá, vừa bao gồm tính khử

Câu 10. Đun lạnh 3 gam axít axetic cùng với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác), công suất phản ứng 75%. Cân nặng este chiếm được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các hóa học vô cơ và đk phản ứng gồm đủ), hãy viết các phản ứng pha trộn nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tục bởi oxi dư, sau phản ứng nhận được 24,64 lít khí CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O . Xác minh công thức phân tử, viết CTCT những ankin. Call tên.

Câu 3

Chia hỗn hợp A bao gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tính năng với na (dư) nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Để trung hòa hết phần 2 bắt buộc 200 ml dung dịch NaOH 1M.

a. Viết các phản ứng xảy ra?

b. Tính % trọng lượng mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm khách quan (mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học tập kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 chất hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân làm phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 chế tạo kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Hóa học Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy các chất có nhiệt độ sôi tăng vọt là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi đến 2-metylbut-2-en phản bội ứng cùng với HCl thì thành phầm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Tất cả hổn hợp X bao gồm metan với anken, mang lại 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 7,28 gam và gồm 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Xem thêm: Những Cách Làm Hồng Môi Cô Bé Và Se Khít Hiệu Quả Không Cần Phẫu Thuật

Câu 6. Hàng gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi cho 2-metylbutan chức năng với clo (ánh sáng, tỉ lệ thành phần 1:1) thì thu được bao nhiêu thành phầm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho 20 gam hỗn hợp fomalin 33% tính năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 gồm bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. phản ứng nào tiếp sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) công dụng được với toàn bộ các chất trong hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết các phương trình phản nghịch ứng xẩy ra trong sơ đồ vật sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình bày cách phân biệt những chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit hỗn hợp khí X tất cả propan, propilen với propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy trọng lượng bình đựng brom tăng lên m gam với còn 2,8 lit một khí thoát ra. Giả dụ dẫn toàn cục khí X sống trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo ra 22,05 gam kết tủa. Tính m và tỷ lệ thể tích của mỗi khí vào X (biết những khí đo ngơi nghỉ đktc).


Bài 4: đến 26,8 gam hỗn hợp X tất cả ancol Êtylic với 1 axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức tính năng với mãng cầu dư thì hình thành 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng láo hợp ban đầu khi tính năng với 1 lượng dư hỗn hợp Na2CO3 thi hình thành 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng mỗi hóa học trong lếu láo hợp ban đầu (1,5đ)

2/ xác định công thức cấu trúc của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun nóng lượng tất cả hổn hợp X ban sơ với H2SO4 thì sau thời điểm phản ứng đạt trạng thái thăng bằng thu được 7,65gam este. Tính công suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học kì 2 hóa học 11

Phần 1. Thắc mắc trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu hỏi tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Mặt Vuông Có Nên Để Mái Bằng Không Và Những Kiểu Tóc Mái Cho Mặt Vuông Trán Cao

Cách 1

Trích mẫu thử cùng đánh số sản phẩm công nghệ tự

Thuốc demo để nhận biết các chất hóa học ở đấy là AgNO3/NH3 cùng quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận thấy được CH3COOH làm cho quỳ tím thay đổi màu đỏ

Các chấtcòn lại cho công dụng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa white thì chất ban đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa trắng bạc bẽo bám vào ống thử CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu thử cùng đánh số máy tự

Thuốc test để nhận thấy các chất hóa học ở đây là dung dịch Brom, CuO với quỳ tím

Dùng quỳ tím để phân biệt được dung dịch CH3COOH là axit làm cho quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng dung dịch Brom để nhấn biết

C6H5OH phản nghịch ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không bội nghịch ứng là 2 chất sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để nhận thấy C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu tạo của axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)