Đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021

     

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Với đứng đầu 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó ăn điểm cao trong số bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 4 học kì 2 năm 2021

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn lời giải đúng

A. 3 tấn 25 kg = 325 kg

B. 5 km2 17 mét vuông = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 lâu năm 12 cm. Độ nhiều năm thật của đoạn AB là:

A. 120 cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: trong các số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: tất cả 5 viên bi màu xanh da trời và 8 viên bi color đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ dài đường chéo cánh thứ độc nhất là 9 dm. Độ dài đường chéo thứ hai bằng độ lâu năm đường chéo thứ nhất. Tính diện tích s hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tra cứu x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng cùng hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 m2 thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cộng của nhị số là 50. Số mập gấp 3 lần số bé. Search số bé

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ đồ dùng

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = đôi mươi (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x trăng tròn = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu nhị trăm bố mươi ngàn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào địa điểm chấm nhằm 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc núm kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. hiện giờ tuổi người mẹ gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết bây giờ tổng số tuổi của hai bà mẹ con là 40.

Bài 5. Một hình thoi có đô lâu năm đường chéo ngắn là 18cm. Độ nhiều năm đường chéo cánh dài bằng 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta có sơ thứ tuổi bé là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: nhỏ 8 tuổi; bà bầu 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Bán Máy Trộn Bê Tông Cũ - Chợ Máy Trộn Bê Tông Giá Rẻ Public Group

Độ lâu năm đường chéo cánh dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: gồm 3 viên bi blue color và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: các phân số

*
được xếp theo đồ vật tự từ bé đến mập là:

*
*

Câu 4: bản đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên bản đồ này ứng với độ dài thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số tương thích vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: cực hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): bao gồm hai rổ cam, nếu cung cấp rổ thứ nhất 4 quả thì kế tiếp số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì tiếp đến số cam sinh sống rổ trước tiên gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ đồ vật hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ bao gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số tất cả 3 chữ số làm sao cho nếu rước mỗi số cùng với 543 thì được số có 3 chữ số như là nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ vật dụng hai nhiều hơn nữa rổ trước tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ trước tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ đồ vật hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thứ hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số tất cả 3 chữ số kiểu như nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị nockout

Vì số: 555 - 543 thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: vào các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ hơn các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết cho 2, vừa chia hết đến 5 bao gồm tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: quý giá của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A bao gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt nhiều loại Khá, còn lại là nhiều loại trung bình. Hỏi lớp bao gồm bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại giỏi và hơi là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. mang đến hình bình hành tất cả chu vi đều bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ và ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong nhị hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật tất cả chu vi là 3 m, chiều rộng 3 dm. Tính diện tích tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng đơn vị ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích s thửa ruộng. Chiều tối ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và lý giải giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính đó là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính đó là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính sẽ là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Trứng Gà Để Trong Tủ Lạnh Có Ấp Được Không ? Cách Bảo Quản Trứng Gà Để Ấp

Số m2 buổi sáng sủa ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích s hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số tương thích để điền vào nơi chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số dưới đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số các phân số

*
ta được các phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: search m cùng n sao để cho

*
, m với n theo thứ tự là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x với u:

*

Câu 2 (2 điểm): không quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán được

*
bao đường. Lần lắp thêm hai bán được bằng
*
lần thiết bị nhất. Sau nhì lần cung cấp bao đường còn sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):