Đề thi giữa kì 1 toán 6

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Bộ trăng tròn Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 Kết nối học thức có đáp án năm 2022 - 2023


Tài liệu bộ đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1 có đáp án năm học 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức gồm 3 đề thi tổng đúng theo từ đề thi môn Toán 6 của những trường trung học cơ sở trên toàn nước đã được soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài bác thi giữa học kì 1 Toán lớp 6. Mời các bạn cùng đón xem:

Bộ trăng tròn Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án năm 2022 - Kết nối học thức - Đề 1

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ...

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 toán 6

Đề thi giữa kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

A. Phần đề bài xích

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1.Trong những số dưới đây, số như thế nào là số nguyên tố?

A. 1

B. 57

C. 39

D. 97

Câu 2.Cho tập hòa hợp A = 17 ≤ x ≤ 20 . Tổng các phần tử của tập thích hợp A là:

A. 74

B. 37

C. 54

D. 44

Câu 3.Thứ tự thực hiện phép tính làm sao sau đó là đúng?

A. Lũy thừa – Cộng, trừ – nhân, chia.

B. Cộng, trừ - nhân, phân chia – Lũy thừa.

C. Cộng, trừ - lũy quá – nhân, chia.

D. Lũy vượt – Nhân, chia – cộng, trừ.

Câu 4.Số mũ của công dụng của phép tính sau: 512. 59: 125

A. 518

B. 18

C. 17

D. 517

Câu 5.Các phát biểu sau đúng giỏi sai. Đánh lốt X vào ô được lựa chọn

Các phát biểu

Đúng

Sai

1. Số 0 là phù hợp số

2. 15 chia hết mang đến 3 và chia hết mang lại 9

3. Số nguyên màn biểu diễn cho số La Mã XVI là 16

4. Số chục của số 712 là 12.

II. Trường đoản cú luận (7 điểm)Bài 1.(2 điểm) triển khai phép tính:

a) 37.89 + 37.11;

b) 24– 2.32;

c) 250:5.<88.78970– (2 024 – 1 946)>;

d) 3.103+ 2.102+ 0.10 + 5.

Bài 2.(2 điểm) search số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) x + (120 – 25) = 345;

b) 16.x = 42.43;

c) 15.(x + 1) + 35 = 2.102;

d) x ∈ BC và x

Bài 3.(2 điểm)Bạn Hoa mong cắt một lớp bìa hình chữ nhật có size 60cm cùng 96cm thành các mảnh nhỏ dại hình vuông sao để cho tấm bìa được cắt hết, không thừa không thiếu. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.

Bài 4.(0,5 điểm)Kết trái của phép tính: 2 021 + 2 022 + 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029.

Bài 5.(0,5 điểm) mang lại A = 1 + 3 + 32+ 33+ … + 3101. Minh chứng rằng A chia hết đến 13

*

B. Đán án và giải mã

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 1:

Số 1 chỉ có một cầu là thiết yếu nó cần 1 chưa hẳn số nguyên tố.

Số 57 có tổng các chữ số là 5 + 7 = 12 chia hết mang lại 3 yêu cầu 57 chia hết cho 3. Vì vậy 57 bao gồm một cầu khác ngoài 1 và bao gồm nó buộc phải 57 là hợp số.

Số 39 gồm tổng các chữ số là 3 + 9 = 12 chia hết cho 3 đề nghị 39 phân chia hết đến 3. Cho nên 39 gồm một cầu khác ngoại trừ 1 và chính nó buộc phải 39 là vừa lòng số.

Số 97 chỉ có hai ước là 1 trong những và chính nó bắt buộc 97 là số nguyên tố.

Chọn D

Câu 2:

Các số từ nhiên lớn hơn hoặc bởi 17 và nhỏ tuổi hơn 20 gồm: 17; 18; 19.

⇒ A =17; 18; 19

Khi kia tổng các thành phần của tập phù hợp A là: 17 + 18 + 19 = 54.

Chọn C.

Câu 3:

Thứ tự tiến hành phép tính:

Lũy thừa – Nhân, phân tách – cộng, trừ.

Chọn D.

Câu 4:

512. 59: 125 = 512+9: 53= 521: 53= 521 - 3= 518

Vậy số mũ của kết quả của phép tính là: 18.

Chọn B

Câu 5:

Số 0 chưa hẳn là hòa hợp số cần phát biểu 1) sai.

15 tất cả tổng những chữ số là 1 + 5 = 6 phân tách hết đến 3 nhưng lại không phân chia hết mang đến 9 bắt buộc 15 phân chia hết đến 3, không phân chia hết đến 9. Do đó 2) sai.

Số nguyên trình diễn cho số La Mã XVI là 16. Cho nên 3) đúng.

Số chục của số 712 là: 710. Cho nên vì thế 4) sai.

Ta bao gồm bảng sau:

Các phân phát biểu

Đúng

Sai

1. Số 0 là vừa lòng số

X

2. 15 phân chia hết đến 3 và phân tách hết mang lại 9

X

3. Số nguyên trình diễn cho số La Mã XVI là 16

X

4. Số chục của số 712 là 12.

X

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) 37.89 + 37.11

= 37.(89 + 11)

= 37.100

= 3 700.

b) 34– 2.32

= 81 – 2.9

= 81 – 18

= 63.

c) 250:5.<88.78970– (2 024 – 1 946)>

= 250:5.<88.1 – 78>

= 250:5.10

= 250:50

= 5.

d) 3.103+ 2.102+ 0.10 + 5

= 3.1 000 + 2.100 + 0.10 + 5

= 3 205 (Theo cấu tạo số).

Câu 2:

a) x + (120 – 25) = 345

x + 95 = 345

x = 345 – 95

x = 250.

Vậy x = 250.

b) 16.x = 42.43

16.x = 42 + 3

16x = 45

x = 45: 16

x = 45: 42

x = 45 – 2

x = 43

x = 64.

Vậy x = 64.

c) 15.(x + 1) + 35 = 2.102

15(x + 1) + 35 = 200

15(x + 1) = 200 – 35

15(x + 1) = 165

x + 1 = 165:15

x + 1 = 11

x = 11 – 1

x = 10.

Vậy x = 10.

d) bởi 45 = 15.3 đề nghị 45 phân chia hết cho 15.

Do kia BCNN(15, 45) = 45.

⇒ BC(15;45) = B(45) = 0; 45; 90; 135; 180; 225; ...

⇒ x ∈ 0; 45; 90; 135; 180; 225; ...

Mà x ∈ 0; 45; 90; 135; 180.

Vậy x ∈ 0; 45; 90; 135; 180

Câu 3:

Gọi x là độ dài lớn số 1 của cạnh hình vuông

Vì ta cắt tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm, 96cm thành các hình vuông sao mang lại tấm bìa được cắt hết cùng không thừa khá đầy đủ nên độ nhiều năm cạnh của hình vuông vắn là mong của 60 với 96. Không chỉ có thế x là lớn nhất nên x chính là ƯCLN(60,96).

Ta có: 60 = 22.3.5, 96 = 25.3

ƯCLN(60,96) = 22.3 = 12.

x = 12 cm.

Vậy độ dài lớn nhất của hình vuông rất có thể cắt được là 12cm.

Câu 4:

2 021 + 2 022 + 2 023 + 2 024 + 2 025 + 2 026 + 2 027 + 2 028 + 2 029

= (2 021 + 2 029) + (2 022 + 2 028) + (2 023 + 2 027) + (2 024 + 2 026) + 2 025

= 4 050 + 4 050 + 4 050 + 4 050 + 2 025

= 16 200 + 2 025

= 18 225.

Câu 5:

Số các số hạng là: 101 – 0 + 1 = 102 số.

Ta dấn thấy:

1 + 3 + 32= 1 + 3 + 9 = 13;

33+ 34+ 35= 33(1 + 3 + 32) = 33.13;

Mà 102 tất cả tổng các chữ số là 1 trong + 0 + 2 = 3 chia hết cho 3 yêu cầu 102 phân tách hết đến 3, nghĩa là:

A = (1 + 3 + 32) + (33+ 34+ 35) + … + (399+ 3100+ 3101)

= (1 + 3 + 32) + 33(1 + 3+ 32) + … + 399(1 + 3 + 32)

= 13 + 33.13 + … + 399.13

= 13.(1 + 33+ … + 399) phân tách hết cho 13.

Vậy A phân chia hết đến 13.

Bộ 20 Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án năm 2022 - Kết nối tri thức - Đề 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

A. Phần đề bài xích

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.Không chiếu lệ tính hãy cho thấy tổng nào sau đây chia hết cho 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + 20.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2.Tính 14 + 2.82.

A. 142; B. 143; C. 144; D. 145

Câu 3.Phát biểu dưới đó là sai?

A. 6 là mong của 12.

B. 35 + 14 chia hết cho 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân chia hết mang lại 13.

Câu 4:Số La Mã biểu diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1.(2 điểm) tiến hành phép tính:

a)120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23;

b)23.3 - (110+ 15) : 42;

c) 21.<(1 245 + 987):23– 15.12> + 21;

d) 321 – 21.<(2.33+ 44:32) – 52>.

Bài 2.(2 điểm)Tìm giá trị của x thỏa mãn:

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) 23+ <1 + (3 – 1)2>:x = 13;

c) 32 x≤512;

d)Thay x trong những

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án Kết nối trí thức (3 đề)" /> bằng văn bản số thích hợp để số đó phân tách hết cho 9.

Bài 3.(2 điểm) Trong một trong những buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 cho 500 bạn tham gia. Thầy tổng phụ trách mang đến xếp thành mặt hàng 5, sản phẩm 6 với hàng 8 thì số đông thừa một người. Hỏi có đúng mực bao nhiêu fan dự buổi tập đồng diễn thể dục.

Bài 4.(1 điểm) trong một phép chia, số bị phân chia là 89, số dư là 12. Kiếm tìm số phân tách và thương.

Bài 5.(1 điểm)Gọi A = n2+ n + 1 (với n∈ N). Minh chứng rằng A không phân chia hết đến 4.

B. Phần lời giải và giải thuật

Phần I. Trắc nghiệm

Bảng đáp án(0,5 × 4 = 2 điểm)

Câu 1:A

Câu 2:A

Câu 3:C

Câu 4: B

Hướng dẫn bỏ ra tiết:

Câu 1:

Ta có:

+) vì 80 ⋮5; 1 945 ⋮ 5; 15⋮ 5 phải 80 + 1 945 + 15⋮ 5. Do đó A đúng.

+) vày 1 930⋮ 5; 100⋮ 5 và 21⋮ 5 buộc phải 1 930 + 100 + 21 không chia hết đến 5. Vì thế B sai.

+) vị 105⋮ 5; 20 ⋮ 5 cùng 34⋮ 5 yêu cầu 34 + 105 + trăng tròn không phân chia hết mang lại 5. Cho nên vì thế C sai.

+) vì chưng 1 025 ⋮ 5; 2 125⋮ 5 và 46⋮ 5 buộc phải 1 025 + 2 125 + 46 không chia hết cho 5. Cho nên D sai.

Chọn A.

Câu 2:

14 + 2.82= 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A.

Xem thêm: Cách Làm Background Cho Powerpoint 2010 Nhanh, Cách Chèn Hình Nền, Background Vào Powerpoint

Câu 3:

Ta gồm 12 phân tách hết mang lại 6 nên 6 là cầu của 12. Do đó A đúng.

Vì 35 phân chia hết mang lại 7 và 14 chia hết đến 7 nên 35 + 14 chia hết mang đến 7. Vì thế B đúng.

121 không phân tách hết mang đến 12 phải 121 ko là bội của 12. Cho nên vì vậy C sai.

Ta gồm 219.26 = 219.13.2 phân chia hết cho 13, 13 cũng phân tách hết cho 13 buộc phải 219.26 + 13 chia hết mang đến 13. Vì thế D đúng.

Chọn C.

Câu 4:

Số La Mã màn trình diễn cho số 29 là: XXIX.

Chọn B.

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 1:

a) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23

= 120 + <55 – (11 – 6)2> + 8

= 120 + <55 – 52> + 8

= 120 + <55 – 25> + 8

= 120 + 30 + 8

= 150 + 8

= 158.

b) 23.3 - (110+ 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1

= 23.

c) 21.<(1 245 + 987):23– 15.12> + 21

= 21.<2 232:8 – 180> + 21

= 21.<279 – 180> + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.<(2.33+ 44:32) – 52>.

= 321 – 21<2.27 + 64:32) – 52>

= 321 – 21<54 + 2 – 52>

= 321 – 21.4

= 321 – 84

= 237.

Câu 2:

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) 23+ <1 + (3 – 1)2>:x = 13

8 + <1 + 22>:x = 13

8 + <1 + 4>:x = 13

8 + 5:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1.

c) Ta có: 32 x≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25x≤ 29.

Khi đó: 5 ∈ 6; 7; 8; 9.

Vậy x ∈ 6; 7; 8; 9.

d)Ta có 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số đã cho phân chia hết đến 9 thì 10 + x đề xuất chia hết đến 9.

Nên x nằm trong 8; 17; 26; ….

Mà x là chữ số cần x = 8.

Vậy x = 8.

Câu 3:

Gọi số bạn tham gia buổi tập đồng diễn thể thao là x (x ∈ N, 400

Do số fan tham gia xếp thàng hàng 5, hàng 6 và hàng 8 các thừa một tín đồ nên ta có:

x – 15

x – 16

x – 18

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta có 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy ra BC(5, 6, 8) = B(120) = 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Do đó x – 1 ∈ 0; 120; 240; 360; 480; 600; ….

Hay x∈1; 121; 241; 361; 481; 601; ….

Mà 400

Câu 4:

Gọi số phân tách và thương theo thứ tự là b cùng q (b; q∈N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) với b > 12 (số chia to hơn số dư).

Từ đó 89 = bq + 12. Suy ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 đề xuất b = 77 cùng q = 1.

Do kia 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số chia bằng 77, thương bằng 1.

Câu 5:

Ta có: A = n2+ n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N đề xuất n + 1∈ N.

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách hết mang lại 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn đề xuất n(n + 1) phân chia hết cho 2.

Do kia n(n + 1) phân tách hết mang đến 2 với tất cả số tự nhiên n.

Mà 1 không phân tách hết cho 2 nên n(n+1) + 1 không phân chia hết mang lại 2.

Suy ra n(n + 1) + 1 không phân tách hết mang đến 2 với đa số số thoải mái và tự nhiên n.

Vậy A không phân tách hết mang đến 4 với tất cả số tự nhiên và thoải mái n.

Bộ trăng tròn Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 có đáp án năm 2022 - Kết nối trí thức - Đề 3

Phòng giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi thân kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

A. Phần đề bài

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.Cho tập hợp A = chó, mèo, lợn, gà. Vạc biểu như thế nào dưới đây là đúng?

A. Chó ∈ A;

B. Mèo ∉ A;

C. Cá ∈ A;

D. Lợn ∉ A.

Câu 2.Chữ số 2 trong những 123 857 có mức giá trị là:

A. 120 000

B. đôi mươi 000

C. 23 857

D. 20

Câu 3.Trong các số sau: 114, 76; 1 029; 354; 57. Gồm bao nhiêu số phân tách hết mang lại 3?

A. 3

B. 0

C. 5

D. 4

Câu 4.Kết quả của phép tính sau: 78: 7

A. 78;

B. 76;

C. 77;

D. 79.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.(2 điểm) triển khai phép tính:

a) 12 + 3.25: 4 – 3;

b) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23;

c) 240.14.83 + 7.2.17.

Bài 2.(2 điểm) tra cứu x, biết:

a) 2x + 15 = 242:2;

b) (3x – 4)3= 125;

c) x ∈ ƯC(18,54) và x > 6.

Bài 3.(1 điểm) cho tập đúng theo A là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 2 với 5, lớn hơn 12 nhỏ hơn hoặc bằng 70. Hãy viết tập hợp A theo nhì cách.

Bài 4.(1,5 điểm) Tuấn và Hà mỗi cá nhân mua một vài hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều phải sở hữu từ nhì chiếc cây bút trở lên với số bút trong mỗi hộp là như nhau. Tính ra Tuấn mua 25 bút, Hà mua trăng tròn bút. Hỏi từng hộp cây bút chì màu tất cả bao nhiêu chiếc?

Bài 5.(0,5 điểm) tra cứu số tự nhiên có nhị chữ số biết số đó phân chia cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6.

*

B. Đáp án và trả lời giải

I. Phần trắc nghiệm

Bảng đáp án(0,5 × 4 = 2 điểm)

Câu 1:A

Câu 2:B

Câu 3:D

Câu 4: C

Hướng dẫn đưa ra tiết

Câu 1:

Ta có:

Chó là một phần tử của tập thích hợp A buộc phải ta viết chó ∈ A. Vì thế A đúng.

Mèo là 1 phần tử của tập thích hợp A yêu cầu ta viết mèo ∈ A. Cho nên B sai.

Cá không phải là bộ phận của tập đúng theo A đề nghị ta viết cá ∉ A. Cho nên C sai.

Lợn là một trong những phần tử của tập hợp A bắt buộc ta viết lợn ∈ A. Cho nên D sai.

Chọn A.

Câu 2:

Trong số 123 857, chữ số 2 là chữ số hàng vạn nên chữ số 2 có mức giá trị 2.10 000 = trăng tròn 000.

Chọn B.

Câu 3:

Ta có:

1 + 1 + 4 = 6 phân tách hết đến 3 buộc phải 114 chia hết đến 3;

7 + 6 = 13 không phân chia hết đến 3 nên 76 không phân chia hết mang lại 3;

1 + 0 + 2 + 9 = 12 phân chia hết cho 3 cần 1 029 chia hết mang lại 3;

3 + 5 + 4 = 12 phân chia hết cho 3 bắt buộc 354 phân tách hết mang lại 3;

5 + 7 = 12 phân tách hết cho 3 nên 57 phân chia hết mang đến 3.

Vậy bao gồm 4 số phân tách hết đến 3.

Chọn D

Câu 4:

Ta có: 78: 7 = 78 – 1= 77.

Chọn C.

II. Trường đoản cú luận

Bài 1:

a) 12 + 3.25: 4 – 3

= 12 + 3.32:4 – 3

= 12 + 3.8 – 4

= 12 + 24 – 4

= 36 – 4

= 32

b) 120 + <55 – (11 – 3.2)2> + 23

= 120 + <55 – (11 – 6)2> + 8

= 120 + <55 – 42> + 8

= 120 + <55 – 16> + 8

= 120 + 39 + 8

= 159 + 8

= 167

c) 240.14.83 + 7.2.17

= 14.83 + 14.17

= 14.(83 + 17)

= 14.100

= 1 400.

Bài 2:

a) 2x + 15 = 242:2

2x + 15 = 121

2x = 121 – 15

2x = 106

x = 106 : 2

x = 53.

Vậy x = 53.

b) (3x – 4)3= 125

(3x – 4)3= 53

3x – 4 = 5

3x = 5 + 4

3x = 9

x = 9:3

x = 3.

Vậy x = 3.

c) x ƯC(18,54) với x > 6

Ta có: 18 = 2.32, 54 = 2.33

Khi đó: ƯCLN(18, 54) = 2.32= 18.

ƯC(18,54) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

x ∈ 1; 2; 3; 6; 9; 18

Mà x > 6 cần x ∈ 9; 18.

Vậy x ∈ 9; 18.

Bài 3:

Các số thoải mái và tự nhiên chia hết đến 2 và mang lại 5 là các số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận cùng bởi 0: 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; …

Các số tự nhiên ở trên thỏa mãn to hơn 12 nhỏ dại hơn hoặc bởi 70 là: 20; 30; 40; 50; 60; 70.

Theo phương pháp liệt kê, tập hòa hợp A được tế bào tả: A = 20; 30; 40; 50; 60; 70.

Theo bí quyết chỉ ra đặc điểm đặc trưng, ta viết: {x ∈ N|x2, x5, 12

Bài 4:

Gọi số bút trong mỗi hộp cây viết chì màu là x ( x ∈ N, x > 2) (chiếc).

Vì số bút trong mỗi hộp là hệt nhau nên 25 và 20 chia hết mang đến x hay x ƯC(25, 20).

Ta có: 25 = 52, 20 = 22.5;

ƯCLN(25, 20) = 5.

ƯC(25, 20) = Ư(5) = 1; 5

x ∈ 1; 5

Mà x > 2 yêu cầu x = 5 (thỏa mãn điều kiện).

Vậy trong những hộp gồm 5 chiếc bút.

Bài 5:

Gọi số tự nhiên có hai chữ số đề xuất tìm là(Với a,b 0;1;2;3; …; 9 với a ≠ 0 )

Ta có tổng các chữ số của nó là: a + b.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm, 5 Đề Trắc Nghiệm Ôn Tập Hki Toán 11

Vì số dư phép phân chia là 6 phải a + b > 6.

Theo đầu bài ta có:

*
Đề thi thân kì 1 Toán lớp 6 có đáp án Kết nối tri thức (3 đề)" />= 7(a + b) + 6