ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 CHƯƠNG 4 VÀ 5

     

Đáp án với lời giải chi tiết Đề thi bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Đề tiên phong hàng đầu – vật lý 11

Đề bài

PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm, mỗi câu 0,3 điểm)

Câu 1: shop nào dưới đây không yêu cầu là shop từ?

A. Thân hai nam giới châm.

Bạn đang xem: đề kiểm tra vật lý 11 chương 4 và 5

B. Giữa hai điện tích đứng im so với một vật mốc.

C. Giữa hai năng lượng điện tích chuyển động có hướng.

D. Giữa nam châm hút và chiếc điện.

Câu 2: vạc biểu nào sau đấy là sai khi nói về từ phổ?

A. Từ bỏ phổ của các nam châm hút từ có hình dạng khác biệt thì khác nhau.

B. Từ phổ của hai nam châm từ có hình dáng giống nhau thì tương đương nhau.

C. Trường đoản cú phổ cho ta biết sự tồn tại của những đường mức độ từ.

D. Trường đoản cú phổ chính là hình ảnh của những đường sức từ.

Câu 3: phụ thuộc hiện tượng nào fan ta xác định phương của cảm ứng từ?

A. Sự định hướng của nam châm thử trong từ trường.

B. Sự triết lý của năng lượng điện thử vào từ trường.

C. Sự lý thuyết của lực tự lên nam châm từ thử đặt trong tự trường.

D. Sự lý thuyết của cái điện demo trong từ bỏ trường.

Câu 4: đặc điểm nào của đường sức từ tương xứng với nguyên lí ông xã chất trường đoản cú trường?

A. Đường mức độ từ là hồ hết đường cong kín.

B. Đường mức độ từ khởi nguồn từ cực Bắc của nam châm.

C. Những đường sức từ không cắt nhau.

D. Đường mức độ từ bước vào ở cực Nam của phái nam châm.

Câu 5: Đơn vị nào dưới đây cũng được coi là đơn vị của cảm ứng từ B?

A. (dfracNA.m.) B.(dfracN.mA.)

C. (dfracNA.m^2.) D. (dfrackgA.m.)

Câu 6: một đoạn dây dẫn thẳng dài 1 m mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường có chạm màn hình từ bởi 0,1 T thì chịu đựng một lực 1 N. Góc lệch giữa con đường sức từ bỏ và chiếc điện vào dây dẫn là:

A. 00. B. 300.

C. 600. D. 900.

Câu 7: chạm màn hình từ trên điểm M nằm trên đường sức từ bỏ của chiếc điện thẳng, bán kính R có giá trị B. Tại điểm M’ trên đường sức trường đoản cú có bán kính R’ = 3R thì chạm màn hình từ có giá trị là:

A. B’ = 3B. B. B’ = (dfrac13B.)

C. B’ = 9B. D. B’ = (dfrac19B.)

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không cần là đặc điểm của từ trường sóng ngắn của chiếc điện tròn?

A. Đường mức độ từ đi qua tâm của khung dây là con đường thẳng.

B. Ở liền kề dây dẫn những đường mức độ từ có bản thiết kế tròn.

C. Phần đông các đường sức từ là rất nhiều đường cong.

D. Những đường sức từ biện pháp đều nhau.

Câu 9: trường hợp tăng chiều dài cùng số vòng của ống dây lên cùng hai lần thì độ lớn chạm màn hình từ trong thâm tâm ống dây sẽ

A. Tạo thêm bốn lần.

B. Giảm đi bốn lần.

C. Không gắng đổi.

D. Giảm sút hai lần.

Câu 10: Trong bí quyết tính lực Lo-ren-xơ: (f, = ,left| q ight|vBsin ,alpha ,,alpha ) là

A. Góc hợp bởi vì phương của vectơ lực cùng phương của vectơ chạm màn hình từ.

B. Góc hợp vị chiều của vectơ lực với chiều của vectơ cảm ứng từ.

C. Góc hợp bởi vì phương của vectơ gia tốc và phương của vectơ cảm ứng từ.

D. Góc hợp do chiều của vectơ tốc độ và chiều của vectơ cảm ứng từ.

Câu 11: nhị dây dẫn thẳng, dài gồm hai cái điện cùng chiều chạy qua. Lựa chọn phát biểu đúng.

A. Nhì dây hút nhau.

B. Nhị dây đẩy nhau.

C. Đầu tiên hai dây hút nhau, tiếp nối đẩy nhau.

D. Nhì dây không hút, cũng không đẩy nhau.

Câu 12: Trong hình vẽ II.5, hình nào chỉ đúng hướng của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có điện dương vận động trong sóng ngắn đều?

 

*

Câu 13: Một hạt có điện tích 3,2.10-19 C cất cánh vào vào từ trường mọi có cảm ứng từ B = 0,5T, theo hướng phù hợp với hướng của sóng ngắn một góc 300. Lực Lo-ren-xơ công dụng lên hạt có độ khủng 8.10-14 N. Vận tốc của hạt khi ban đầu chuyển đụng trong sóng ngắn là:

A. V = 107 m/s. B. V = 5.106 m/s.

C. V = 0,5.106 m/s. D. V = 106 m/s.

Câu 14: Một prôtôn vận động theo hành trình tròn nửa đường kính 5 centimet trong một từ bỏ trường đều phải có B = 0,2 T. Biết mp = 1,672.10-27 kg; diện tích prôtôn q = 1,6.10-19 C. Vận tốc chuyển động của prôtôn là:

A. V = 4,875.105 m/s.

Xem thêm: Bài Giảng Cấu Tạo Của Da - Bài 41: Cấu Tạo Và Chức Năng Của Da

B. V = 9,57.103 m/s.

C. V = 9,57.105 m/s.

D. V = 1,04.10-6 m/s.

Câu 15: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật tất cả dòng điện chạy qua trong từ trường sóng ngắn đều sao để cho mặt phẳng khung dây vuông góc với những đường mức độ từ (Hình II.6). Lực từ chức năng lên khung dây có tác dụng gì? Chọn kết quả đúng.

 

*

A. Lực từ làm dãn form dây.

B. Lực từ làm cho khung dây quay.

C. Lực từ làm khung dây bị nén lại.

D. Lực từ bỏ không chức năng lên form dây.

Câu 16: chọn câu sai.

Động cơ năng lượng điện một chiều

A. Là một trong ứng dụng quan trọng đặc biệt của lực từ công dụng lên size dây bao gồm dòng điện.

B. Gồm khung dây , nam châm từ và bộ góp.

C. Sử dụng dòng điện có chiều và cường độ không đổi.

D. được sử dụng thoáng rộng trong sinh hoạt sản phẩm ngày.

Câu 17: Cuộn dây dẫn tròn nửa đường kính 5 cm có 100 vòng dây quấn gần kề nhau, mỗi vòng dây tất cả dòng năng lượng điện I = 0,4 A chạy qua. Cảm ứng từ ở chổ chính giữa vòng dây tất cả độ mập là:

A. B = 5.10-4 T. B. B = 2,5.10-4 T.

C. B = 5.10-6 T. D. B = 25.10-4 T.

Câu 18: Một dây dẫn thẳng, nằm ngang xuyên thẳng qua một tờ bìa đặt thẳng đứng. Cho chiếc điện vào dây dẫn rồi rắc mạt sắt lên tờ bìa. Hình ảnh từ phổ chiếm được là:

 

*

Câu 19: vật liệu nào tiếp sau đây không thể làm cho nam châm?

A. CuO. B. Fe2O3.

C. NiO. D. MnO.

Câu 20: một quãng dây điện nằm tuy vậy song với các đường sức từ, thuộc chiều với con đường sức từ. Lực tự (overrightarrow F ) tính năng lên đoạn dây điện có giá trị là;

A. F = 0.

B. F có mức giá trị rất đại.

C. F còn tùy thuộc vào chiều dài đoạn dây điện.

D. F còn tùy trực thuộc vào cường độ mẫu điện vào dây dẫn.

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 21 (2 điểm): Hai cái điện chạy theo cùng một chiều trong nhì dây dẫn thẳng lâu năm vô hạn, song song, giải pháp nhau 50cm trong chân không, lần lượt có cường độ I1 = 3A với I2 = 2A. Xác định chạm màn hình từ tại điểm A phương pháp dòng điện I1 một khoảng cách 30cm, cách dòng năng lượng điện I2 một khoảng tầm 20cm.

Câu 22 (2 điểm): Một hạt mang điện có điện tích q = +1,6.10-19 C; trọng lượng m = 6,65.10-27 kg cất cánh vào vùng MNPQ gồm từ ngôi trường đều, cảm ứng từ như hình II.8. Vận tốc thuở đầu của hạt là v = 6.105 m/s; B = 0,5 T; MQ = QI = IP = 5 cm.

a) Tính bán kính quỹ đạo của hạt.

b) cho biết hạt bay thoát khỏi vùng MNPQ trên điểm nào? Tính thời gian hạt chuyển động trong từ bỏ trường.

Lời giải chi tiết

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

B

D

A

C

A

6

7

8

9

10

D

B

D

C

D

11

12

13

14

15

A

B

D

C

C

16

17

18

19

20

D

A

C

A

A

Câu 1: B.

Câu 2: D.

Câu 3: A.

Câu 4: C.

Câu 5: A. (f, = ,BIlsin alpha Rightarrow ) Về đơn vị (N, = ,T.A.m Rightarrow ,T = dfracNA.m)

Câu 6: D. Theo phương pháp (F, = ,BIlsin alpha )

(Rightarrow ,sin alpha , = ,dfracFBIl = dfrac10,1.10.1 = 1 )

(Rightarrow alpha = 90^0.)

Câu 7: B. Theo bí quyết (B, = ,2.10^ – 7dfracIR, )

(Rightarrow ,B’ = 2.10^ – 7dfracIR’ = 2.10^ – 7dfracI3R = dfracB3)

Câu 8: D.

Câu 9: C. Theo bí quyết (B, = ,4pi .10^ – 7dfracNIl)

Nếu (N’ = 2N) với (l’ = 2l, Rightarrow B’, = ,4pi .10^ – 7dfrac2NI2l = B.)

Câu 10: D.

Câu 11: A.

Câu 12: B. Áp dụng phép tắc bàn tay trái.

Câu 13: D. Áp dụng phương pháp (f, = ,left| q ight|vBsin alpha )

( Rightarrow v, = ,dfracfleft)(, = dfrac8.10^ – 143,2.10^ – 19.0,5.0,5 = 10^6,m/s.)

Câu 14: C. Vì lực Lo-ren-xơ (overrightarrow f ot overrightarrow v ) buộc phải điện tích vận động tròn đều, lực Lo-ren-xơ nhập vai trò lực hướng tâm.

Xem thêm: Giải Lịch Sử Và Địa Lý (Cấp Tiểu Học), Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 4

(f, = ,F_ht, Rightarrow ,left| q ight|vBsin alpha = dfracmv^2R)

(Rightarrow left| q ight|Bsin alpha = dfracmvR;)

Đổi R = 5 cm= 0,05 m.

( Rightarrow v, = ,dfrac q ightm)(, = dfrac1,6.10^ – 19.0,2.0,05.11,672.10^ – 27)(, = 9,57.10^5,m/s.)