Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 1

     
Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22


Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1

Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng liền sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) hiệu quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong mỗi tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: 10+ Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Hiện Nay, 10+ Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh HayXem thêm: Uống Nước Chanh Sả Gừng Đem Lại Rất Nhiều Lợi Ích Cho Sức Khỏe

Thiết bị bảy, chủ nhật

B. Sản phẩm hai, thiết bị ba, lắp thêm tư

C. Sản phẩm công nghệ hai, sản phẩm ba, thứ tư, máy năm

D. Trang bị hai, lắp thêm ba, thiết bị tư, thứ năm, thiết bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm nghỉ ngơi trong hình tròn (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải vấn đề (Mức 3)

Cây bưởi nhà Nam tất cả 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi bên trên cây bòng nhà phái nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99