Đề kiểm tra chương 1 hình học 10

     

Câu 1. Mang đến tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:

 A) đôi mươi B) 16 C) 12 D) 6

Câu 2. Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: AB = CA

 A) C trùng B B) ABC cân C) A trùng B D) A là trung điểm của BC.

 
Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 1 hình học 10

*
6 trang
*
trường đạt
*
*
23300
*
30Download


Xem thêm: Cách Làm Bào Ngư Sốt Dầu Hào Chuẩn Vị Nhà Hàng Trung Hoa, Cách Làm Bào Ngư Sốt Dầu Hào Ngon Nhất

Bạn sẽ xem tài liệu "Đề khám nghiệm 1 ngày tiết môn: Hình học tập lớp 10 chuẩn - Chương 1", để tải tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sống trên


Xem thêm: Mẫu Bài Phát Biểu Trong Lễ Ăn Hỏi Của Nhà Trai, Nhà Gái, Bài Phát Biểu Lễ Ăn Hỏi (5 Mẫu)

Trường thpt Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: .................................ĐiểmNội dung đề số : 001A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất.Câu 1. Mang đến tứ giác ABCD. Số những vectơ không giống vectơ–không gồm điểm đầu và điểm cuối là những đỉnh của tứ giác bằng:A) 20B) 16C) 12D) 6Câu 2. Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng B D) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang lại hình bình hành ABCD. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Cho DABC có trung tâm G. M là một trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. đến 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(6; 6). Xác minh nào sau đó là đúng:A) G(2; 2) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p. đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. Mang lại hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang đến hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) đến DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) chứng minh rằng:b) điện thoại tư vấn BN là trung con đường của DABC, I là trung điểm của BN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) mang lại DABC bao gồm A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) tìm điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh làm phần tự luận ngay trên tờ giấy này, của cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương vãi ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ................................ĐiểmNội dung đề số : 002A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) lựa chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. đến ngũ giác ABCDE. Số các vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của ngũ giác bằng:A) 20B) 30C) 25D) 10Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang đến DABC có trung tâm G. M là 1 trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; –1), B(–1; 1), C(6; 6). Xác minh nào sau đây là đúng:A) G(2; 2) là giữa trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm phường đối xứng cùng với điểm N qua điểm M là:A) (–2; 5)B) C) (13; –4)D) (11; –1)Câu 7. đến hai điểm A(4; 0), B(0; –8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–3; 7)B) (1; –6)C) (–2; –12)D) (3; –1)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (2; –4), = (–5; 3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; –5)B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC và điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) điện thoại tư vấn CN là trung tuyến của DABC, I là trung điểm của CN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) đến DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinh có tác dụng phần từ bỏ luận ngay trên tờ giấy này, tất cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..............................ĐiểmNội dung đề số : 003A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu vấn đáp đúng nhấtCâu 1. Cho lục giác ABCDEF. Số những vectơ không giống vectơ–không bao gồm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác bằng:A) 36B) 30C) 42D) 15Câu 2: Xác định vị trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng BB) DABC cânC) A trùng BD) C là trung điểm của AB.Câu 3. Mang đến hình bình hành ABDC. Đẳng thức như thế nào sau đó là đúng:A) B) C) D) Câu 4. Mang đến DABC có trung tâm G. M là một trong những điểm tuỳ ý. Đẳng thức làm sao sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Cho 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(3; 3). Xác minh nào sau đấy là đúng:A) G() là trọng tâm của DABCB) A là trung điểm của BC C) C là trung điểm của AB.D) cùng hướng.Câu 6. đến hai điểm M(8; –1), N(3; 2). Toạ độ của điểm P sao để cho M đối xứng với điểm N qua điểm p là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (11; –1)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–1; 6)B) (3; –1)C) (–2; –12)D) (1; –6)Câu 8. Mang lại hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (7; –7)B) (–9; 11)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) cho DABC với điểm M thoả hệ thức: .a) minh chứng rằng:b) hotline AN là trung đường của DABC, I là trung điểm của AN. Chứng tỏ rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).a) search điểm D để tứ giác ACBD là hình bình hành.b) Tìm trung tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần từ luận: (Học sinh làm cho phần tự luận ngay lập tức trên tờ giấy này, bao gồm cả trang sau)Trường trung học phổ thông Trưng vương ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : Hình học tập lớp 10 ChuẩnHọ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: ..................................ĐiểmNội dung đề số : 004A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) chọn câu trả lời đúng nhấtCâu 1. Cho chén giác ABCDEFGH. Số các vectơ không giống vectơ–không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của chén bát giác bằng:A) 72B) 28C) 56D) 64Câu 2: Xác xác định trí của 3 điểm A, B, C thoả hệ thức: A) C trùng AB) DABC cânC) A trùng BD) A là trung điểm của BC.Câu 3. Mang lại hình bình hành ACBD. Đẳng thức như thế nào sau đây là đúng:A) B) C) D) Câu 4. đến DABC có giữa trung tâm G. M là một trong điểm tuỳ ý. Đẳng thức như thế nào sau đấy là đúng:A) B) C) D) Câu 5. Mang lại 3 điểm A(1; 1), B(–1; –1), C(–3; –3). Xác định nào sau đấy là đúng:A) G(–) là trung tâm của DABCB) B là trung điểm của AC C) C là trung điểm của AB.D) ngược hướng.Câu 6. Mang lại hai điểm M(8; 1), N(3; 2). Toạ độ của điểm p đối xứng cùng với điểm M qua điểm N là:A) (–2; 5)B) C) (13; –3)D) (–2; 3)Câu 7. Mang đến hai điểm A(–4; 0), B(0; 8). Toạ độ của điểm C thoả: là:A) (–2; –12)B) (1; –6)C) (–3; 7) D) (2; 12)Câu 8. đến hai vectơ = (–2; 4), = (5; –3). Toạ độ của vectơ là:A) (8; –2)B) (9; –5)C) (9; –11)D) (–1; 5)B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9. (3 điểm) mang đến DABC cùng điểm M thoả hệ thức: .a) chứng tỏ rằng:b) call CN là trung đường của DABC, I là trung điểm của CN. Minh chứng rằng: .Câu 10. (3 điểm) cho DABC bao gồm A(3; 1), B(1; –2), C(0; 4).a) kiếm tìm điểm D nhằm tứ giác ABCD là hình bình hành.b) Tìm trọng tâm G của DABC.====================Bài làm:A. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh có tác dụng phần từ bỏ luận ngay trên tờ giấy này, kể cả trang sau)ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHUẨNĐề số 001:A. Trắc nghiệm: từng câu 0,5 điểm1 C2 D3 A4 B5 D6 A7 B8 CB. Từ bỏ luận: từng câu 3 điểmCâu 9: a) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm.(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 10: a)(0,5 điểm)ABCD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(4; 3)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 002:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 A2 C3 D4 D5 A6 C7 C8 DB. Trường đoản cú luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(–4; 5)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 003:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 B2 D3 B4 C5 B6 B7 A8 BB. Từ bỏ luận: từng câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ACBD là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; –1)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================Đề số 004:A. Trắc nghiệm: mỗi câu 0,5 điểm1 C2 A3 A4 A5 B6 D7 D8 AB. Từ luận: mỗi câu 3 điểmCâu 1. A) Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û đpcm(0,5 điểm)b) (0,5 điểm)(0,5 điểm)Þ (0,5 điểm)Câu 2. A) (0,5 điểm)ABDC là hình bình hành Û (0,5 điểm)Û (0,5 điểm)Û Û D(2; 7)(0,5 điểm)b) Û Û G(1 điểm)==========================