ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 7 MÔN TOÁN

     

Gửi những em học viên “<Đề thi có đáp án> Khảo sát chất lượng môn lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Lại Xuân”. giangdien.com.vn hi vọng nó sẽ giúp đỡ các em học tập và làm bài tốt hơn.

Bạn đang xem: đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn toán


Đề thi, bài xích kiểm tra liên quan:

<Đề thi tất cả đáp án> Khảo sát unique môn lớp 7 môn Toán trường trung học cơ sở Lại Xuân – hải phòng đất cảng năm 2015-2016.

Thời gian: 60 phút (không kể thời hạn giao đề)

ĐỀ BÀI

Bài 1. (2 điểm) Tính cấp tốc nếu tất cả thể:

*

Bài 2 (2 điểm) kiếm tìm x biết:

*
Bài 3 (2 điểm): Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán bao gồm 4 loại: Giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong những số đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 01/05 tổng số bài, số bài ăn điểm khá chiếm phần 3/2 số bài đạt điểm giỏi. Các loại yếu chiếm 1/5 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi nhiều loại của lớp.

b) Tính tỉ số phần trăm học viên đạt điểm vừa đủ so với học viên cả lớp.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Các Kiểu Búi Tóc Cao Đơn Giản Qua 5 Cách, Hướng Dẫn Búi Tóc Củ Tóc Đơn Giản Qua 5 Cách

Bài 4  (3 điểm). đến gócAOB = 1350, C là một trong điểm nằm bên phía trong góc AOB làm thế nào để cho góc BOC =900.

a) Tính góc AOC ?

b) Kẻ tia OA’ là tia đối của tia OA, kẻ OC’là tia đối của tia OC.Tính góc A’OC’

c) Kẻ tia OE là tia phân giác của góc BOC.Hãy chứng minh OC là tia phân giác của góc AOE.

Bài 5 (1 điểm): a) chứng tỏ rằng:

*

b) chứng minh rằng 6n + 5 và 2n + 1 nguyên tố cùng nhau ( n∈ N )

Đáp án và chỉ dẫn chấm đề KSCL đầu năm toán lớp 7 trường trung học cơ sở Lại Xuân năm 2015.

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Và Cách Trồng Chăm Sóc Cây Chôm Chôm Chôm, Kỹ Thuật Trồng Và Cách Chăm Sóc Chôm Chôm


*
Đáp án câu 1
*
Đáp án câu 2
*
Đáp án câu 3,4
*
Đáp án câu 5

Trường Trung học cơ sở Lại Xuân, Xã Lai Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng.