ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT VẬT LÝ 12 CHƯƠNG 4 5

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề kiểm soát Chương 4+5 môn đồ gia dụng lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD nghỉ ngơi trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 4 5

Tài liệu lắp kèm:

*
de_kiem_tra_chuong_45_mon_vat_ly_lop_12_lan_2_ma_de_101_co_d.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra Chương 4+5 môn vật dụng lý Lớp 12 lần 2 - Mã đề 101 (Có đáp án)

KIỂM TRA MẠCH LC – SÓNG ÁNH SÁNG LẦN 2 – THỜI GIAN 40 PHÚT bọn họ tên: . Lớp: Mã đề: 101 Câu 1: Một mạch dao động gồm bao gồm cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu điện thoại tư vấn I 0 là dòng điện cực lớn trong mạch, Q0 là điện tích cực lớn giữa hai bản tụ. Phương pháp tính năng lượng điện từ bỏ của một mạch xấp xỉ LC nào tiếp sau đây đúng? I2 I2 Q q2 W 0 . W 0 . W 0 . W 0 . A. 2L B. 2C C. 2C D. 2C Câu 2: vào chân không, bức xạ bao gồm bước sóng như thế nào sau đây là tia tử ngoại? A. 750 nm B. 25 μm C. 4,50 μm D. 0,25 μm Câu 3: Một mạch xê dịch gồm bao gồm cuộn dây L thuần điện cảm với tụ năng lượng điện C thuần dung kháng. Nếu gọi I 0 được coi là dòng điện cực to trong mạch, U 0 là hiệu năng lượng điện thế cực to giữa hai đầu tụ. Lựa chọn biểu thức đúng trong những những hiệu quả sau đây. I L C C U 0 U I LC U I I U 0 . B. 0 0 . 0 0 . 0 0 . A. C C. L D. L Câu 4: Một sóng năng lượng điện từ lan truyền trong chân không tồn tại bước sóng 300 m. Mang c = 3.10 8m/s. Sóng điện từ này vươn lên là thiên với chu kỳ luân hồi T là A. 10 -6 s. B. 106 s. C. 2.10 -5 s. D. 105 s. Câu 5: Mạch giao động điện từ thoải mái LC tất cả điện trở thuần không đáng kể, gồm tần số được xác định bởi biểu thức 1 f . Hệ thức liên hệ nào dưới đây ĐÚNG? 2π LC f 2 1 f 1 L . L L . L . 2 2 2 2 A. 4π .C B. F 4π.C C. 4π .C D. F 4π .C Câu 6: Mạch xấp xỉ điện từ thoải mái LC gồm điện trở thuần không xứng đáng kể, bao gồm tần số được xác minh bởi biểu 1 thức f . Hệ thức tương tác nào tiếp sau đây ĐÚNG? 2π LC 1 f 2 1 1 C . C . C . C . 2 2 2 2 2 A. F 4π.L B. 4π .L C. F 4π .L D. F 4π .L Câu 7: call nđ, nt và nv theo lần lượt là phân tách suất của một môi trường trong suốt so với các ánh sáng solo sắc đỏ, tím và vàng. Thu xếp nào sau đây là đúng? A. Nv > nđ > nt. B. Nt > nv > nđ. C. Nv nt > nv. Câu 8: vào chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ hồng ngoại? A. 0,35 μm B. 750 nm C. 700 nm D. 0,95 μm Câu 9: trong miền ánh nắng nhìn thấy, chiết suất của thủy tinh có mức giá trị khủng nhất đối với ánh sáng đối chọi sắc như thế nào sau đây? A. Ánh sáng lam. B. Ánh sáng lục. C. Ánh sáng sủa vàng. D. Ánh sáng sủa đỏ Câu 10: trong miền tia nắng nhìn thấy, tách suất của thủy tinh có mức giá trị bé dại nhất đối với ánh sáng 1-1 sắc nào sau đây? A. Ánh sáng sủa lam B. Ánh sáng vàng. C. Ánh sáng lục. D. Ánh sáng tím. Câu 11: Trong thí điểm Young về giao quẹt của ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa 5 vân sáng thường xuyên là 3,6 mm. Vân về tối thứ 3 phương pháp vân trung vai trung phong đoạn là A. 2,16 mm. B. 2,25 mm. C. 1,8 mm. D. 2,7 mm. Câu 12: Một tụ năng lượng điện C 0,2mF . Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz thì thông số tự cảm L phải có mức giá trị bằng bao nhiêu? lấy π2 10 . A. 50 mH. B. 0,5 H. C. 5 mH. D. 0,5 mH. Câu 13: Một dải sóng điện từ vào chân không tồn tại tần số từ 4.10 14 Hz mang lại 7,5.1014 Hz. Biết vận tốc ánh sáng sủa trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên trực thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? A. Vùng tia X B. ánh nắng nhìn thấy C. Vùng tử ngoại D. Vùng hồng ngoại. Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, nhì khe được chiếu bằng ánh sáng 1-1 sắc có bước sống 600 nm. Khoảng cách giữa nhị khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe đến màn quan gần kề là 1,5m. Bên trên màn quan liêu sát, nhị vân tối tiếp tục cách nhau một quãng là A. 0,45 mm. B. 0,6 mm. C. 1,8 mm.

Xem thêm: So Sánh Abstract Class Và Interface, Sự Khác Nhau Giữa Abstract Class Và InterfaceXem thêm: Các Bài Tập Về Adn Và Gen Môn Sinh Lớp 9, Các Dạng Bài Tập Về Adn Lớp 10

D. 0,9 mm. 1Câu 15: Trong nghiên cứu Young về giao trét của ánh sáng đối chọi sắc, khoảng cách giữa 2 vân sáng tiếp tục là 0,72 mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng sủa bậc 3 bằng A. 43,2 mm. B. 2,16 mm. C. 0,432 cm. D. 21,6 mm. 1 Câu 16: Một mạch xê dịch LC tất cả một cuộn cảm bao gồm độ tự cảm L H với một tụ điện gồm điện dungC. Tần π số xấp xỉ riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C bằng: 1 1 1 1 C mF. C pF. C μF. C F. A. 4π B. 4π C. 4π D. 4π Câu 17: Trong phân tách Young về giao thoa tia nắng với ánh sáng đối kháng sắc. Biết khoảng cách giữa 9 vân sáng tiếp tục là 3,6 mm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng sủa bậc 9 ở hai phía vân trung trọng điểm là A. 8,1 mm. B. 4,5 mm. C. 7,2 mm. D. 3,6 mm. 2 Câu 18: Mạch dao động bắt tín hiệu của một sản phẩm công nghệ thu vô con đường điện có một cuộn cảm L = H và một tụ π 1800 năng lượng điện C pF. Chu kỳ xê dịch của mạch là: π A. 1,2.10-3 s. B. 12.10-6 s. C. 1,2.10-6 s. D. 0,12.10-6 s. Câu 19: vào thí nghiệp Young về giao trét với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa nhị khe là 1 trong những mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe mang đến màn quan gần kề là 2m. Tại điểm M bên trên màn quan lại sát giải pháp vân sáng trung chổ chính giữa 3mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí điểm là A. 0,5 (μm). B. 0,55 (μm). C. 0,6 (μm). D. 0,75(μm). Câu 20: Trong phân tích Young về giao bôi ánh sáng, nhì khe hẹp cách nhau một khoảng tầm a = 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng cất hai khe cho màn quan gần kề là D = 2 m. Hai khe được chiếu bởi bức xạ có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên điểm M trên màn cách vân sáng trung trung tâm một khoảng chừng 2,1 mm tất cả A. Vân về tối thứ 3. B. Vân về tối thứ 4. C. Vân sáng đồ vật 4. D. Vân sáng máy 3. Câu 21: Trong thể nghiệm Young về giao thoa ánh nắng với ánh sáng solo sắc gồm bước sóng λ. Tại điểm M cách vân sáng sủa trung chổ chính giữa đoạn x là vân sáng sủa bậc 3. Cách sóng tia nắng trong thí nghiệm được tính bằng biểu thức làm sao sau đây? 3a.x 3.x 3D.x a.x λ . λ . λ . λ . A. D B. A.D C. A D. 3 chiều Câu 22: Trong phân tích Y-âng về giao thoa ánh sáng, nhì khê được chiếu bằng tia nắng gồm nhị thành phần solo sắc có bước sóng λ = 0,6 µm với λ’ = 0,4 µm. Trên màn quan tiền sát, trong vòng giữa nhị vân sáng sủa bậc 7 của bức xạ tất cả bước sóng λ, số vị trí bao gồm vân sáng trùng nhau của hai phản xạ là A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 23: Trong phân tích Young về giao thoa ánh nắng với ánh sáng solo sắc có bước sóng λ. Trên điểm M cách vân sáng sủa trung vai trung phong đoạn x là vân tối thứ 4. Bước sóng ánh nắng trong thí nghiệm được xem bằng biểu thức làm sao sau đây? 4.x 3,5D.x a.x a.x λ . λ . λ . λ . A. A.D B. A C. 4d D. 3,5.D Câu 24: Trong nghiên cứu Young về giao trét ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng đối chọi sắc bao gồm bước sóng λ. Khoảng cách giữa nhì khe sáng S 1S2= a, khoảng cách từ phương diện phẳng chứa hai khe S 1S2 mang đến màn quan cạnh bên là D. Trên màn quan sát, 5 vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn L. Bước sóng λ được xem bằng biểu thức làm sao sau đây? L.a 4,5L L.a L λ . λ . λ . λ . A. 4.D B. D.a C. 5.D D. 4,5D.a Câu 25: Trong thí điểm Young về giao sứt ánh sáng, nhì khe được chiếu bởi ánh sáng 1-1 sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa nhì khe sáng S 1S2= a, khoảng cách từ khía cạnh phẳng cất hai khe S 1S2 đến màn quan sát là D. Trên màn quan lại sát, 8 vân sáng thường xuyên cách nhau một quãng L. Cách sóng λ được xem bằng biểu thức nào sau đây? 7L L.a L.a 8L.a λ . λ . λ . λ . A. D.a B. 7.D C. 8.D D. D không còn 2MÃ ĐỀ: 101 1.D 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B 8.D 9.A 10.B 11.B 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.A 18.D 19.A 20.B 21.D 22.C 23.D 24.A 25.B 3