Đề kiểm tra gdqp 11

     

Bộ thắc mắc trắc nghiệm giáo dục quốc phòng lớp 11 với trên 200 thắc mắc trắc nghiệm tất cả đáp án, tinh lọc được soạn và sưu tầm sẽ giúp đỡ học sinh sẽ có thêm ôn tập tự đó được điểm cao trong những bài thi trắc nghiệm môn giáo dục quốc phòng lớp 11.

Bạn đang xem: đề kiểm tra gdqp 11

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc phòng lớp 11 bài 1 gồm đáp án

Câu 1. Tập hợp chuần tiểu nhóm 1 mặt hàng ngang gồm mấy bước?

A. 4 bước.

B. 2 bước.

C. 3 bước.

D. 1 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Thứ từ bỏ thực hiện các bước tập hợp đội hình tiểu team 1 hàng ngang

A. Tập đúng theo => điểm số => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn sản phẩm ngũ => tập hòa hợp => giải tán.

C. Tập thích hợp => chỉnh đốn hành ngũ => điểm số => giải tán.

D. điểm số => tập phù hợp => chỉnh đốn mặt hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Thứ trường đoản cú thực hiện các bước tập hợp quy củ tiểu đội 2 sản phẩm ngang

A. Tập thích hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

B. điểm số => chỉnh đốn hàng ngũ => tập vừa lòng => giải tán.

C. điểm số => chỉnh đốn hành ngũ => giải tán.

D. điểm số => tập hòa hợp => chỉnh đốn hàng ngũ => giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Hình ảnh dưới đây bộc lộ về bề ngoài tập hợp quy củ tiểu nhóm nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 sản phẩm dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Hình ảnh dưới đây trình bày về hiệ tượng tập hợp quy củ tiểu nhóm nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình tiểu nhóm 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Hình ảnh dưới đây biểu lộ về bề ngoài tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu team 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Hình ảnh dưới đây diễn tả về hình thức tập hợp chuần tiểu team nào?

*

A. Đội hình tiểu đội 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình tiểu team 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình tiểu nhóm 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 8. So với đội hình tiểu nhóm 1 hàng dọc, đội hình tiểu team 2 sản phẩm dọc không thực hiện cách nào bên dưới đây?

A. Tập hợp.

B. Điểm danh.

C. Chỉnh đốn sản phẩm ngũ.

D. Giải tán.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Hình hình ảnh dưới đây trình bày về hiệ tượng tập hợp chuần trung nhóm nào?

*

A. Đội hình trung nhóm 1 mặt hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 sản phẩm ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 hàng dọc.

D. Đội hình trung team 2 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Hình hình ảnh dưới đây thể hiện về vẻ ngoài tập hợp quy củ trung đội nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung team 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 3 hàng ngang.

D. Đội hình trung team 1 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Hình hình ảnh dưới đây bộc lộ về hình thức tập hợp quy củ trung team nào?

*

A. Đội hình trung đội 1 hàng ngang.

B. Đội hình trung nhóm 2 mặt hàng ngang.

C. Đội hình trung nhóm 1 mặt hàng dọc.

D. Đội hình trung đội 2 sản phẩm dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Trong chuần tiểu đội 1 mặt hàng ngang, tiểu đội trưởng đứng ở phần nào?

A. ở vị trí chính giữa đội hình, biện pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch về bên cạnh trái, biện pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh phải, phương pháp đội hình trường đoản cú 3 – 5 bước.

D. Cạnh bên phía bên trái chiến sĩ mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Hình ảnh dưới đây trình bày về hiệ tượng tập hợp quy củ trung đội nào?

*

A. Đội hình trung nhóm 1 sản phẩm ngang.

B. Đội hình trung đội 2 hàng ngang.

C. Đội hình trung team 2 hàng dọc.

D. Đội hình trung nhóm 3 mặt hàng dọc.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Trong chuần tiểu đội 1 hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng tại phần nào?

A. ở chính giữa đội hình, bí quyết đội hình 3 – 5 bước.

B. Chếch trở về bên cạnh trái, biện pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, bí quyết đội hình từ 3 – 5 bước.

D. Tiếp giáp phía mặt trái đồng chí mang số hiệu 01.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Trong đội hình trung team 1 sản phẩm ngang, trung team trưởng đứng ở chỗ nào?

A. ở trung tâm đội hình, biện pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Chính giữa đội hình, giải pháp đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch về bên cạnh trái, cách đội hình từ bỏ 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên cạnh trái, cách đội hình trường đoản cú 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Trong đội hình trung nhóm 1 mặt hàng dọc, trung đội trưởng đứng tại phần nào?

A. ở trung tâm đội hình, giải pháp đội hình 3 – 5 bước.

B. Tại chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước.

C. Chếch trở về bên cạnh trái, biện pháp đội hình tự 3 – 5 bước.

D. Chếch về bên trái, giải pháp đội hình trường đoản cú 5 – 8 bước.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Khi gióng hàng, thấy các chiến sĩ đang đứng chiến hạ hàng, tiểu team trưởng hô rượu cồn lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Trong chuần tiểu team 1 mặt hàng ngang/ dọc, khi thấy những chiến sĩ đang đứng vào địa chỉ tập hợp, tại địa chỉ chỉ huy, tiểu team trưởng hô khẩu lệnh gì?

A. “THÔI”.

B. “ĐIỂM SỐ”.

C. “ĐƯỢC”.

D. “GIẢI TÁN”.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trong quá trình tập hợp, hiệ tượng đội hình nào tiếp sau đây không phải tiến hành điểm số?

A. Đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 1 hàng dọc.

C. Đội hình tiểu nhóm 1 hàng ngang.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trong quá trình tập hợp, hiệ tượng đội hình nào dưới đây phải triển khai điểm số?

A. Đội hình trung team 1 hàng dọc.

B. Đội hình trung đội 2 mặt hàng dọc.

C. Đội hình tiểu team 2 hàng dọc.

D. Đội hình tiểu đội 2 mặt hàng ngang.

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống lớp 11 bài 2 có đáp án

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng sự đề nghị thiết phát hành luật nghĩa vụ quân sự?

A. Thừa kế và vạc huy truyền thống lịch sử yêu nước của quần chúng Việt Nam.

B. Tạo điều kiện cho công dân làm tròn nghĩa vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc Việt Nam.

C. Đáp ứng yêu cầu xây dựng quân team trong giai đoạn công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

D. Giao hàng mục tiêu xây dừng quân team hùng mạnh bậc nhất khu vực châu Á.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Kế thừa cùng phát huy chính sách tình nguyện tòng quân, khu vực miền bắc Việt Nam ban đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Ở Việt Nam, chính sách nghĩa vụ quân sự chiến lược được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm nào?

A. Năm 1960.

B. Năm 1976.

C. Năm 1976.

D. Năm 1986.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Cấu trúc Luật nghĩa vụ quân sự 2005 của việt nam bao gồm:

A. Lời giới thiệu, 10 chương, 70 điều.

B. Tiếng nói đầu, 11 chương, 71 điều.

C. Thư ngỏ, 12 chương, 72 điều.

D. Lời hiệu triệu, 13 chương, 73 điều.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Ở Việt Nam, theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, công dân triển khai nghĩa vụ quân sự trong lứa tuổi từ

A. 15 cho 45 tuổi.

B. đôi mươi đến 50 tuổi.

C. 18 cho 45 tuổi.

D. 18 mang đến 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Ở Việt Nam, theo Luật nhiệm vụ quân sự 2005, độ tuổi ship hàng tại ngũ của công dân là từ

A. 15 đến hết 45 tuổi.

B. Trăng tròn đến không còn 50 tuổi.

C. 18 cho đến khi hết 45 tuổi.

D. 18 cho đến khi hết 25 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của quân nhân tại ngũ với quân nhân dự bị?

A. Nêu cao tinh thần cảnh giác phương pháp mạng, chuẩn bị sẵn sàng hi sinh để bảo đảm Tổ quốc Việt Nam.

B. Gương mẫu mã chấp hành con đường lối, chế độ của Đảng, pháp luật của phòng nước.

C. Kiên quyết bảo đảm an toàn tài sản buôn bản hội chủ nghĩa, bảo đảm tính mạng và gia tài của nhân dân.

D. Chỉ việc chấp hành điều lệnh, điều lệ của Quân đội; không suy xét luật pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Ở Việt Nam, đối tượng người sử dụng nào tiếp sau đây không được thực hiện nghĩa vụ quân sự?

A. Công dân là phái nam giới.

B. Công dân là bạn nữ giới.

C. Người hiện nay đang bị giam giữ.

D. Bạn theo đạo Công giáo.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Ở Việt Nam, trong thời bình, công dân phái nữ trong vào độ tuổi bao nhiêu có trách nhiệm đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. 18 tuổi mang đến 45 tuổi.

B. Trăng tròn tuổi mang đến 45 tuổi.

C. 18 tuổi mang lại 40 tuổi.

D. Trăng tròn tuổi cho 40 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2005, thời hạn ship hàng tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan tiền và chiến binh là

A. 17 tháng.

B. 18 tháng.

Xem thêm: Tải Giáo Án Tin Học 12 (Chuong Trinh Moi), Giáo Án Tin Học 12

C. 19 tháng.

D. đôi mươi tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Thời hạn phục vụ tại ngũ vào thời bình của hạ sĩ quan liêu chỉ huy, hạ sĩ quan lại và binh lực chuyên môn kĩ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan lại và bầy tớ trên tàu thủy quân là

A. 21 tháng.

B. 22 tháng.

C. 23 tháng.

D. 24 tháng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Công dân nam nằm trong trường hòa hợp nào sau đây không được nhất thời hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình?

A. Gồm anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh lực đang giao hàng tại ngũ.

B. Công dân đi du học tập ở nước ngoài có thời gian đào chế tạo dưới 6 tháng.

C. Học sinh học tập theo lịch trình giáo dục liên tục cấp THCS.

D. Học tập viên là hạ sĩ quan, chiến binh đang tiếp thu kiến thức tại các trường quân đội.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Công dân thuộc trường thích hợp nào sau đây không được miễn gọi nhập ngũ vào thời bình?

A. Con của liệt sĩ, con của yêu quý – thương bệnh binh hạng một.

B. Một người anh hoặc em trai của liệt sĩ.

C. Con trai/ gái của yêu thương – bệnh binh hạng ba.

D. Cán cỗ viên chức đã phục vụ trên 24 tháng sống vùng sâu, vùng xa.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Hạ sĩ quan lại và chiến binh khi xuất ngũ sẽ tiến hành hưởng trợ cấp cho xuất ngũ, trợ cung cấp tạo bài toán làm tương đương với

A. 6 tháng lương cơ bản.

B. 12 tháng lương cơ bản.

C. 18 mon lương cơ bản.

D. 24 mon lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hạ sĩ quan, chiến binh tại ngũ từ tháng thứ mấy thì thừa kế thêm 250% phụ cung cấp quân hàm hiện hưởng sản phẩm tháng?

A. Từ tháng thứ 22 trở đi.

B. Từ thời điểm tháng thứ 25 trở đi.

C. Từ tháng thứ 27 trở đi.

D. Từ thời điểm tháng thứ 30 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 16. Hạ sĩ quan, binh sỹ tại ngũ từ tháng thứ mấy thì được hưởng thêm 200% phụ cung cấp quân hàm hiện nay hưởng hàng tháng?

A. Từ tháng thứ 19 trở đi.

B. Từ tháng thứ trăng tròn trở đi.

C. Từ thời điểm tháng thứ 21 trở đi.

D. Từ thời điểm tháng thứ 22 trở đi.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Ở Việt Nam, hạ sĩ quan liêu và binh sỹ tại ngũ được hưởng chế độ nào bên dưới đây?

A. Cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân trang, thuốc men…

B. Được hưởng trọn phụ cấp quân hàm với nghỉ phép tức thì từ khi new nhập ngũ.

C. Được cấp cho quyền sở hữu nhà tại và đất canh tác theo quy định ở trong phòng nước.

D. Hàng tháng được trao tiền trợ cấp tương đương 6 tháng lương cơ bản.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Hạ sĩ quan liêu và chiến binh khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, giải ngũ về địa phương được hưởng quyền lợi nào sau đây?

A. Ưu tiên vào tuyển sinh, tuyển dụng hoặc giải quyết và xử lý việc làm.

B. Được cấp cho quyền sở hữu nhà tại và đất canh tác tại địa phương.

C. Dấn trợ cấp cho xuất ngũ tương đương với 12 mon lương cơ bản.

D. Được tuyển thẳng vào tất cả các trường Đại học/ Cao đẳng.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Việc kiểm soát sức khỏe cho người đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu đã được triển khai khi công dân

A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi.

C. 18 tuổi.

D. 19 tuổi.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Việc soát sổ sức khỏe cho người đăng kí nhiệm vụ quân sự lần đầu vì chưng cơ quan làm sao phụ trách?

A. Cơ quan quân sự chiến lược cấp thị trấn (quận).

B. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện (quận).

C. Ban chỉ đạo quân sự cấp cho huyện (quận).

D. Hội đồng khám sức mạnh cấp làng (phường).

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo quốc chống lớp 11 bài xích 3 bao gồm đáp án

Câu 1. Lãnh thổ non sông gồm các phần tử cấu thành là

A. Vùng đất, vùng nước, vùng lòng đất, vùng trời.

B. Vùng đất, vùng trời, vùng biển.

C. Vùng lòng đất, vùng trời, vùng nước.

D. Khu đất liền, biển, hải hòn đảo và vùng đặc quyền kinh tế.

Hiển thị đáp án

Câu 2. Các nhân tố cơ bản cấu thành một quốc gia độc lập, có hòa bình là

A. Lãnh thổ, tài chính, dân cư.

B. Dân cư, lãnh thổ, chính quyền.

C. Bao gồm quyền, dân cư, ghê tế.

D. Quân đội, bao gồm quyền, dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Yếu tố như thế nào quan trọng hàng đầu và là cơ sở thực tiễn cho sự vĩnh cửu của quốc gia?

A. Dân cư.

B. Bao gồm quyền.

C. Lãnh thổ.

D. Hiến pháp.

Hiển thị đáp án

Câu 4. Theo Công ước chính sách biển 1982, bề rộng của lãnh hải vì các nước nhà tự quy định, cơ mà không thừa quá

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Tính từ đường các đại lý phía ngoài, lãnh hải vn rộng từng nào hải lí?

A. 12 hải lí.

B. 13 hải lí.

C. 14 hải lí.

D. 15 hải lí.

Hiển thị đáp án

Câu 6. Theo Công ước nguyên tắc biển quốc tế 1982, khu vực nào sau đây không đề nghị là vùng thuộc quyền độc lập và quyền tài phán (quyền xét xử) của nước nhà ven biển?

A. Vùng tiếp giáp lãnh hải.

B. Vùng độc quyền kinh tế.

C. Thềm lục địa.

D. Vùng biển cả quốc tế.

Hiển thị đáp án

Câu 7. Vùng nước lãnh hải là

A. Vùng biển nằm phía bên ngoài và tiếp liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển được khẳng định bởi một bên là bờ biển lớn và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Toàn cục các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông. Hồ, biển trong nước nằm trên khoanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Vùng nội thủy là

A. Vùng biển cả nằm bên phía ngoài và tiếp nối với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển cả được khẳng định bởi một mặt là bờ đại dương và một bên là mặt đường cơ sở.

C. Toàn bộ các phần nước nằm trong đường biên giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển trong nước nằm trên quanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 9. Vùng nước biên giới là

A. Vùng biển nằm bên phía ngoài và nối liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng biển khơi được khẳng định bởi một bên là bờ biển lớn và một mặt là mặt đường cơ sở.

C. Toàn cục các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc những sông, hồ, biển nội địa nằm trên khu vực biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Vùng nước của giang sơn là

A. Vùng biển lớn nằm bên ngoài và thông liền với vùng nước nội thủy của quốc gia.

B. Vùng hải dương được khẳng định bởi một mặt là bờ hải dương và một bên là đường cơ sở.

C. Toàn bộ các phần nước ở trong đường giáp ranh biên giới giới quốc gia.

D. Vùng nước thuộc các sông, hồ, biển nội địa nằm trên khoanh vùng biên giới quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Ý nào sau đây không phản ánh đúng nội dung chủ quyền lãnh thổ quốc gia?

A. Nước nhà có quyền thoải mái lựa lựa chọn phương hướng cách tân và phát triển đất nước.

B. Tổ quốc có quyền sở hữu toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong bờ cõi của mình.

C. Tổ quốc không được quy định chính sách pháp lí đối với từng vùng cương vực của mình.

D. Non sông có quyền lựa chọn chính sách kinh tế cân xứng nguyện vọng cộng đồng dân cư.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Tuyến biên cương trên lục địa giữa việt nam và china dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 13. Tuyến biên thuỳ trên đất liền giữa nước ta và Campuchia nhiều năm bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Tuyến biên giới trên đất liền giữa việt nam và Lào dài bao nhiêm km?

A. 1400 km.

B. 1306 km.

C. 2067 km.

D. 1137 km.

Hiển thị đáp án

Câu 15. Hiện nay, nước ta còn phải giải quyết và xử lý việc phân định độc lập 2 quần hòn đảo Hoàng Sa với Trường Sa với quốc gia nào?

A. Philippin.

B. Campuchia.

C. Malaixia.

D. Trung Quốc.

Hiển thị đáp án

A. Hiệp nghị phân định Vịnh Bắc Bộ.

B. Hiệp định quy định quản lí biên giới.

C. Hiệp định biên giới quốc gia trên khu đất liền.

D. Hiệp cầu hoạch định biên giới.

Hiển thị đáp án

Câu 17. Biên giới nước nhà trên đất liền là

A. Biên thuỳ phân chia chủ quyền lãnh thổ đất liền của một nước nhà với non sông khác.

B. Con đường phân định nội thủy, lãnh hải giữa những nước tất cả bờ biển tiếp liền/ đối diện nhau.

C. Con đường ranh giới phía xung quanh của lãnh hải để ngăn cách với thềm lục địa.

D. đường biên giới trên cao để phân định vùng trời và khoảng không gian vũ trụ.

Hiển thị đáp án

Câu 18. Đường biên giới nào được khẳng định bằng phương diện thẳng đứng trải qua đường biên giới nước nhà trên đất liền, trên biển xuống lòng đất, độ sâu tới trọng điểm Trái Đất?

A. Biên giới quốc gia trên khu đất liền.

B. Biên giới nước nhà trên biển.

C. Biên giới dưới lòng đất của quốc gia.

D. Biên thuỳ trên ko của quốc gia.

Hiển thị đáp án

Câu 19. Trên khu đất liền, nước ta có đường biên giới tiếp ngay cạnh các đất nước nào?

A. Trung Quốc, Hà Quốc, Nhật Bản.

B. Lào, Campuchia, Trung Quốc.

C. Philippin, Mailaixia, Campuchia.

Xem thêm: Xem Phim Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 140, Thủy Thủ Mặt Trăng Tập 140

D. Mianma, singapo, Thái Lan.

Hiển thị đáp án

Câu 20. Trên biển, nước ta không tiếp giáp với giang sơn nào dưới đây?