Đề kiểm tra 1 tiết đại số 7 chương 1

     
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số bao gồm đáp án, cực hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số tất cả đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện và làm tốt các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 1 máu Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, rất hay. Hi vọng bộ đề soát sổ này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài khám nghiệm môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết đại số 7 chương 1


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề kiểm soát 1 huyết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến x = |x|, tác dụng nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Tác dụng nào sau đó là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong số câu sau SAI:

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách phải chăng nếu gồm thể):

*

Câu 2. Search x biết:

*

Câu 3. Hưởng trọn ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 bỏ ra đội 7A, 7B, 7C sẽ thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn nhận được của 3 bỏ ra đội theo thứ tự tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn chiếm được của mỗi bỏ ra đội.

Câu 4. Cho

*
.

Đáp án và hướng dẫn làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Lựa chọn D.

Theo có mang giá trị tuyệt đối của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Chọn C

*

Câu 4. Lựa chọn B

*

Câu 5. Lựa chọn A

*

Câu 6. Lựa chọn C

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a với b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a cùng b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn nhận được của chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 chi đội theo lần lượt tỉ lệ với 9; 7; 8 đề xuất ta có

*
.

Vì tổng cộng thu được 120 kg giấy vụn cần ta bao gồm x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ bỏ luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Nếu như

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Hiệu quả x bằng:

*

Câu 3. đến đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

*

Câu 4. Phân số nào màn biểu diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. Mang lại tỉ lệ thức

*
. Công dụng x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Mang lại

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Tiến hành phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Search x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học viên ba khối 6, 7, 8 tỉ trọng với những số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 với 7 là 140 học tập sinh. Tính số học viên mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thành phần thức

*
.

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn D.

*

Câu 2. Lựa chọn A.

*

Câu 3. Lựa chọn B.

*

Câu 4. Chọn D.

*

Câu 5. Lựa chọn C.

*

Câu 6. Chọn C.

Xem thêm: Làm Bài Tập Thì Hiện Tại Hoàn Thành Online, Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

*

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học viên ba khối 6, 7, 8 lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học viên ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ thành phần với 41; 29; 30 nên ta có

*
.

Vì tổng số học viên khối 6 và 7 là 140 học sinh nên ta tất cả x + 7 = 140.

Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 theo lần lượt là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Cách viết làm sao sau đó là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được màn trình diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm duy nhất

B. Bốn điểm

C. Cha điểm

D. Nhị điểm

Câu 4. Biện pháp viết nào sau đó là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Tính quý giá của biểu thức( tính hợp lý và phải chăng nếu gồm thể):

*

Câu 2. Search x, biết:

*

Câu 3. Tía lớp 7A, 7B và 7C đi lao hễ trồng cây. Biết số cây cối lớp 7A, 7B, 7C lần lượt phần trăm với 7; 8; 9 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây xanh được bao nhiêu?

Câu 4 mang lại tỉ lệ thức

*

Đáp án và trả lời làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
vì vậy ta chỉ gồm 2 điểm trên trục số.

Câu 4. Lựa chọn B.

*

B. Phần từ bỏ luận (8 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây trồng của lớp 7A, 7B cùng 7C theo thứ tự là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C theo lần lượt tỉ lệ cùng với 7; 8; 9 cần ta có

*
.

Vì lớp 7A trông ít hơn lớp 7C là 6 cây cần ta gồm z - x = 6

Áp dụng đặc thù dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số cây trồng của 3 lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 21 cây, 24 cây cùng 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề đánh giá 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Hiệu quả của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm tròn số 17,658 mang lại chữ số thập phân máy hai được kết quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số làm sao viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết quả của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Tự đẳng thức a.d = b.c ta hoàn toàn có thể suy ra được tỉ lệ thức:

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): kiếm tìm x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết:

*
với a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, hiểu được 3 cạnh của tam giác kia tỉ lệ với 4;5;3 với chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy tính xách tay bỏ túi hãy đối chiếu 23000 với 32000

Đáp án và trả lời làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) hotline độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 yêu cầu ta gồm

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm nên ta có x + y + z = 120.

Xem thêm: Người Giảm Cân Cần Ăn Bao Nhiêu Calo Mỗi Ngày Cần Bao Nhiêu Calo Để Giảm Cân?

Áp dụng đặc điểm của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  

*

Ta tìm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài bố cạnh của tam giác đó là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, giangdien.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa học lớp 7 mang lại con, được khuyến mãi miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký kết ngay!