Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Đại Số 7

     
Bạn sẽ xem tài liệu "6 Đề đánh giá 45 phút môn Toán Đại 7 Chương 1", để cài đặt tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên


Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết chương 1 đại số 7


ĐIỂMHọ và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề1 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ công dụng của phép tính : là: a/ b/ c/ d/ 2/ tác dụng của: là: a/ 9 b/ c/ 1 d/ 3 3/ Tính tỷ lệ thức: ( với a,b,c,d ¹ 0 ) ta hoàn toàn có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 4/ Số 0,(5) được viết bên dưới dạng phân số là: a/ b/ c/ d/ 5/ = ? a/ 4 b/ -4 c/ 16 d/ -16 6/ Số 70,995 » ? ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) a/ 70,90 b/ 71,00 c/ 71,90 d/ 70,99II/ từ bỏ Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ 2/ kiếm tìm x: a/ x : ( 2,14 ) = ( - 3,12 ) : 12 b/ 3x + 7x – 15 = 8,5 3/ tận hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ tuổi của Đội. Ba chi đội 7A, 7B, 7C vẫn thu được tổng số 120 kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn chiếm được của 3 đưa ra đội lần lượt xác suất với 9 : 7 : 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi bỏ ra đội thu được . ĐIỂMHọ với Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 2 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ tác dụng đúng của phép trừ : là: a/ b/ c/ d/ 2/ yêu mến của hai luỹ thừa ( 0,3)10 : ( 0,3)5 là: a/ 12 b/ 15 c/ ( 0,3)2 d/ ( 0,3)53/ vào các xác định sau, xác minh sai là: a/ b/ c./ 4/ Cho phần trăm thức ( cùng với a,b,c,d ¹ 0 ) ta hoàn toàn có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 5/ mang đến thì n ( n Ỵ N) bằng: a/ 8 b/ 4 c/ 16 6/ mang lại thì x2 bằng: a/ 3 b/ 9 c/ 81 d/ 18 II/ từ Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ c/ 2/ tìm x biết: a/ b/ 3/ kiếm tìm 3 số x, y, z biết: và x – y + z = 154/ tính quý hiếm biểu thức : a/ b/ ĐIỂMHọ cùng Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 3 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ thì m = ? a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 2 2/ Biết a.c = b.d thì tỷ lệ thức nào sai. A/ b/ c/ d/ 3/ an.a2 = a/ an-2 b/ ( 2a)n+2c/ ( a.a)2nd/ an+2e/ a2n 4/ 108 : 28 = a/ 516b/ 58 c/ 208 d/ năm 2016 5/ Tập thích hợp R có tập hợp: a/ Q với Z b/ I với Z c/ Q cùng I d/ I với N 6/ = ?a/ b/ c/ d/ II/ tự Luận ( 7đ ) 1/ Tính cấp tốc a/ ( -6,5 ) .2,8 + 2,8 . ( - 3,5 ) b/ ( -2,5).

Xem thêm: Top 10 Dịch Vụ Chuyển Nhà Giá Rẻ Đà Nẵng Uy Tín, Giá Rẻ, Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói Giá Rẻ Tại Đà NẵngXem thêm: Đơn Xin Học Thêm Trường Thcs, Cách Viết Đơn Xin Học Thêm Cho Mọi Cấp Học

( -4) . ( -7,9) 2/ Tính a/ ( - 0,3)3 b/ 3/ Tính số học viên của lớp 7A và lớp 7B. Biết lớp 7A thấp hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỷ số học sinh của 2 lớp là 8 : 9. 4/ tra cứu x biếta/ = 0b/ Họ và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 4I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ công dụng của phép tính : là: a/ b/ 0c/ d/ 2/ yêu mến của phép phân tách ( - 39)2 : 132 là : a/ 3 b/ -3 c/ 9 d/ -9 3/ Tính tỷ lệ thức: ( với a,b,c,d ¹ 0 ) ta hoàn toàn có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 4/ Số 0,(4) được viết bên dưới dạng phân số là: a/ b/ c/ d/ 5/ ví như thì x = ? a/ -2 b/ 2 c/ 16 d/ -16 6/ Số 60,996 » ? ( làm tròn mang đến chữ số thập phân thứ 2 ) a/ 60,99 b/ 61,00 c/ 60,90 d/ 61,90 II/ từ bỏ Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ 2/ tìm x: a/ b/ 3,5 . X + ( - 1,5)x + 2,9 = - 4,93/ cha cạnh của tam giác xác suất 4 : 3 : 2. Chu vi tam giác là 27 dm.Tính độ dài 3 cạnh của tam giác Họ cùng Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề5 I / Trắc nghiệm ( 3 điểm)(Hãy khoanh tròn câu đúng trường hợp có)Câu 1 : Điền kí hiệu Ỵ,Ï,Ì phù hợp vào ô trống a/ 3 ð Q b/ -2,53 ð Q c/ 0,2(35) ð I d/ I ð RCâu 2 : giá trị của là:a/ b/ c/ d/ Câu 3 : Vậy x là :a/ b/ 1 c/ d/ Câu 4: trường hợp a.b = c.d thì a/ b/ c/ d/Câu 5 : nếu như =2 thì x3 bằng :a/ 16 b/ 8 c/ 12 d/ 64II/ từ bỏ luận(7đ)Câu 1: Tính a/ b/ Câu 3 : kiếm tìm xa/ b/ (-5,6) . X + 2,9.x - 3,86= -9,8Câu 3 : Tính quý giá của biểu thức sau :a/ b/ ĐIỂMHọ cùng Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 6 I / Trắc nghiệm ( 3 điểm)Hãy khoanh tròn vào câu đúng Câu 1: cực hiếm của là a/ b/ c/ d/ Câu 2: Vậy x làa/ b/ c/ d/ Câu 3: trường hợp a.b = c.d thì a/ b/ c/ d/ Câu 4 : Số 115,7965 được làm tròn đến chữ số thập phân trang bị hai là:a/ 115,8 b/ 115,797 c/ 120 d/ 116 Câu 5: nếu như thì x2 bằng:a/ 16 b/ 8 c/ 256 d/ 4Câu 6 : Số 0,(2) được viết dưới dạng phân số là a/ b/ c/ d/ II/ từ bỏ luận : ( 7 điểm)Câu 1: Tính a/ b/ Câu 2: tìm kiếm x:a/ b/ 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = -4,9Câu 3 :Tính giá trị của biểu thức a/ b/