Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 2

     

Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 mang đến bộ đề cưng cửng ôn tập học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường cho các em học viên lớp 6 sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức cho kỳ thi cuối học tập kì hai năm 2021 - 2022 sắp đến tới.

Bạn đang xem: đề cương tiếng anh lớp 6 học kì 2

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để giao đề cương cứng ôn thi học tập kì 2 cho học sinh của mình. Không tính ra, gồm thể đọc thêm đề cương cứng môn Toán, Ngữ văn lớp 6. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới trên đây của giangdien.com.vn:

Đề cưng cửng học kì 2 môn tiếng Anh 6 - Global Success năm 2021 - 2022

A. LISTENING:

I. Listen to lớn the conversation and tick (✓) the columns.

Linda

Nick

1. Park view

2. City view

3. Sea view

4. Swimming pool

5. Garden


II. Listen to the lecture and fill in the missing words.

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it"s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool & a (1)....................

Nick: My dream houses is (2).........................

Linda: Really? What"s it like?

Nick: It"s a (3).................. Flat in the city. It has a park view in front và a đô thị view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other (4)....................

Linda: That sounds (5)................ , too. But I think it"ll be....

III. Listen and tick T (True) of F (False)

1. Ngươi thinks they can recycle things in the bins.

2. At book fairs, students can exchange their old books.

3. Nam giới thinks students will save money if they go lớn school by bus.

4. Students can exchange their used uniforms at uniform fairs.

IV. Listen và fill gap with ONE word / number.

Xem thêm: 4 Cách Kiểm Tra Data Viettel 4G Còn Lại Cực Nhanh Và Đơn Giản


Name

Mi

Nam

Class

(1) ..................

(4)...................

Idea 1

Put a (2) ................... Bin in every classroom.

Encouraging students khổng lồ use(5)...................

Idea 2

Having (3) ................... Fairs.

Organizing (6) ...................fairs

V. Listen khổng lồ the conversation & tick (v) T (True) or F (False).

T

F

1. Robots can"t do many things today.

2. Worker robots can build very high buildings.

3. Teacher robots can teach on the internet.

4. Robots can talk to humans

5. Robots can vị everything lượt thích humans.

B. PHONETICS:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

Xem thêm: Top 12 Mẫu Đồng Hồ Nữ Chính Hãng Dưới 1 Triệu Đồng Thời Trang Chính Hãng

1. A. Star

B. Father

C. Camera

D. Garden

2. A. Fast

B. Class

C. Answer

D. Apple

3. A. Check

B. Recycle

C. Reuse

D. Environment

4. A. Each

B. Sea

C. Create

D. Idea

5. A. Warmth B. Fourth C. Tooth D. Breathe


6. A. Ask B. Plastic C. Back D. Grandparent

7. A. Start B. Marbles C. Stars D. Solar

8. A. Hear B. Clear C. Bear D. Fear

9. A. Hear B. Clear C. Bear D. Fear

10. A. Cave B. Famous C. Late D. Channel

11. A. Hear B. Near C. Fear D. Pear

12. A. Gather B. Monthly C. Father D. Brother

13. A. Favorite B. Slight C. Fine D. High

14. A. Fold B. Close C. Cloth D. Hold

15. A. Tooth B. There C. BathD. Both

16. A. Started B. Worked C. Waited D. Wanted

17. A. Fold B. Close C. Cloth D. Hold

18. A. Needed B. Liked C. Washed D. Hoped

19. A. Started B. Worked C. Waited D. Decided

20.A. Wanted B. Liked C. Washed D. Stopped

21. A. Rulers B. Pencils C. Books D. Bags

22. A. Thank B. That C. This D. Those

23. A. Above B. Glove C. Love D. Move

24. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

25. A. Use B. Pupil C. Number D. Music

.....


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
giangdien.com.vn
115
Lượt tải: 13.310 Lượt xem: 61.092 Dung lượng: 196,9 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA