Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Học Kì 1

     

Đề cương cứng ôn tập lí thuyết học tập kì 1 môn tiếng Anh 6 bắt đầu tổng hợp tổng thể kiến thức bám sát SGK và công tác Tiếng Anh của bộ Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm rõ kiến thức vẫn học


THE PRESENT SIMPLE TENSE

(THÌ HIỆN TẠI ĐƠN)

I. Cấu trúc

1. Phương pháp chia hễ từ "to be” sinh hoạt thì hiện tại đơn như sau:

Thể

Chủ ngữ

To be

Vi du

Khẳng

định

I

am

I am a pupil.

Bạn đang xem: đề cương tiếng anh lớp 6 học kì 1

He/She/lt/danh từ bỏ số ít

is

She is a girl. He is a pupil.

You/We/They/ danh tự số nhiều

are

They are boys. We are pupils.

Phủ

định

I

am not

I am not a boy.

He/She/lt/danh từ số ít

is not

She is not a pupil. He is not a girl.

You/We/They/ danh trường đoản cú số nhiều

are not

They are not girls. We are not pupils.

Nghi

vấn

Am

I + ...?

Am I a pupil?

Yes, I am/ No, I am not.

Is

he/she/it/danh tự số ít +...?

Is she a boy? Is he a pupil?

Yes, he/she/it is.

No, he/she/it isn’t.

Are

you/we/theỵ/danh từ số nhiều +...?

Are they pupils? Are we boys?

Yes, you/we/theỵ are.

No, you/we/theỵ aren’t.

 

2. Giải pháp chia động từ thường ở thì lúc này đơn như sau: 

Thể

Chủ ngữ

Động từ bỏ (V)

Ex

Khẳng

định

He/She/lt/ danh từ bỏ số ít

V + s/es

She likes book.

He washes his face.

l/You/We/They/ danh từ bỏ số nhiều

V (nguyên thể)

They lượt thích book.

I wash my face.

Phủ

định

He/She/lt/ danh trường đoản cú số ít

does not (doesn’t) + V (nguyên thể)

She doesn’t lượt thích book.

He doesn’t wash his face.

Nghi vấn

Do + I/you/we/they/ danh trường đoản cú số nhiều...

V (nguyên thể)...?

Do they lượt thích book? vì chưng I wash my face?

Yes, I/you/we/they do.

No, I/you/we/they don’t.

Does + he/she/it/ danh trường đoản cú số ít...

V (nguyên thể)...?

Does she lượt thích book? Does he wash his face?

Yes, he/she/it does.

No, he/she/it doesn’t.


 

II. Phương pháp dùng thì lúc này đơn

Thì lúc này đơn (The simple present) là 1 trong những thì rất đặc biệt trong tiếng Anh và được dùng liên tục để diễn tả:

1) Thói quen hàng ngày hoặc hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại

Ex: They drive to the office every day. (Hằng ngày họ lái xe đi làm.)

She doesn"t come here very often. (Cô ấy chưa đến đây hay xuyên.)

2) vấn đề hay sự thật hiển nhiên.

Ex: We have two children. (Chúng tôi có 2 đứa con.)

The sun rises in the east. (Mặt trời mọc sinh hoạt đằng đông.)

 

III. Dấu hiệu nhận biết

1. Every +...

Ex: every morning, every day, every Monday,...

2. Trạng từ bỏ tần xuất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thường thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), never (không bao giờ)

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE(THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

I. Cấu trúc

*

II. Tín hiệu nhận biết


Thì hiện tại tại tiếp nối có những dấu hiệu nhận ra như sau:

* Trạng từ bỏ chỉ thời gian:

- Now: Bây giờ

- Right now: tức thì bây giờ

- At the moment: ngay trong khi này

- At present: hiện tại

- It’s + giờ cầm thể + now (It’s 12 o’lock now)

* Trong câu có các động từ như:

- Look!Watch! (Nhìn kìa!)

Ex: Look! A girl is jumping from the bridge! (Nhìn kìa! cô nàng đang khiêu vũ từ trên ước xuống!)

- Listen! (Nghe này!)

Ex: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đã khóc.)

- Keep silent! (Hãy im lặng)

Ex: Keep silent! The teacher is saying the main point of the lesson! (Trật tự! gia sư đang giảng mang đến phần chính của tất cả bài!)

- Watch out! = Look out! (Coi chừng)

Ex: Watch out! The train is coming! (Coi chừng! Đoàn tàu sắp tới gần kìa!)

 

III. Phương pháp sử dụng: 

a) Diễn tả hành động diễn ra vào thời điểm đang nói

Ex: She is learning English now. 


Bây giờ cô ấy đã học giờ đồng hồ Anh.

* Với các trạng từ: now, at the moment, at present, today.

b) Một kế hoạch sau đây /Một cuộc hứa hẹn (dấu hiêu: tomorrow (ngày mai), next week (tuần tới), tonight (tối nay)).

Ex: We are having breakfast at 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đang bữa sớm lúc 8 giờ chiếu sáng mai.)

* lúc trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go (đi), come (đến), leave (rời khỏi), arrive (đến nơi), move (di chuyển), have (có)... Thì không buộc phải dùng những trạng từ bỏ chỉ thời gian.

Ex: Don"t come early. We are having a nice party. (Đừng mang đến sớm. Cửa hàng chúng tôi đang tất cả buổi tiệc long trọng.)

 

IV.  Cách thành lập và hoạt động động trường đoản cú thêm “ing” (V-ing)

- Thông thường bọn họ thêm đuôi -ing sau những động từ.

Ex: watch -» watching, vày -> doing,...

- các động từ hoàn thành bởi đuôi "e", bọn họ bỏ "e" kế tiếp thêm đuôi -ing".


Ex: invite - inviting, write - writing,..

- các động từ xong bởi đuôi "ie", chúng ta đổi "ie" thành "y" rồi thêm -ing".

Ex: lie -> lying, die -> dying,..

- những động từ xong xuôi bởi đuôi "ee", bọn họ chỉ đề nghị thêm đuôi "-ing”.

Ex: see -> seeing

- những động từ xong bởi một phụ âm nhưng trước đó là một nguyên âm solo thì chúng ta nhân đôi phụ âm đó.

Ex: begin-> beginning; swim->swimming 

 

CẤU TRÚC THERE IS/ THERE ARE

I. Cấu trúc:

1. Câu khẳng định

There is (a/an/one) + N số không nhiều đếm được/ N ko đếm được

There are + N số nhiều đếm được

Ex:

There is a book on the table. (Có một quyển sách sinh hoạt trên bàn.)

There are books on the table. (Có đầy đủ quyển sách ở trên bàn.)

There is no sugar in my cup of tea. (Không có đường trong ly trà của tôi)

Lưu ý:

- Trước danh tự đếm được số ít, đề nghị dùng a/an/one

- Trước danh từ ko đếm được, rất có thể dùng no, a little (một chút), much (nhiều) , a lot of (nhiều)


- Trước danh từ đếm được số nhiều, có các số đếm (2, 3, …) hoặc some (1 vài), many (nhiều), a lot of (nhiều)

- Dạng viết tắt: There is = There’s, There are = There’re

- Động từ “to be” phải phù hợp với danh từ (số ít cùng số nhiều) đi liền theo sau nó.

Ex : There is a lamp, a television, a table, a clock, và four chairs.

Xem thêm: Các Tháng Trong Tiếng Anh: Cách Sử Dụng Và Cách Nhớ Hiệu Quả

There are four chairs, a lamp, a television và a clock.

 

2. Câu lấp định

There isn’t / There is not + N số ít đếm được/ N ko đếm được

There aren’t / There are not + N số những đếm được

Ex:

There is not any salt in this dish. (Không gồm tí muối nào trong món ăn uống đó.)

There aren’t two books in my bag. (Không có 2 quyển sách trong cặp của tôi.)

 

3. Câu nghi vấn

Is there (any) + N số không nhiều đếm được/ N không đếm được?

Are there (any) + N số các đếm được

Ex:

Is there any milk in the fridge? (Trong tủ lạnh bao gồm sữa không?)


Are there any eggs in the kitchen? (Trong phòng bếp có trứng không?)

Lưu ý:

Chỉ dùng any trước danh từ không đếm được với danh từ bỏ đếm được số nhiều

 

II. Bí quyết dùng

Ta dùng cấu trúc này để diễn đạt cách nói " Có...", trình bày về sự tồn tại (không tồn tại) của đồ dùng gì một phương pháp tự nhiên

Ex: There is an hãng apple in the fridge. (có một quả táo khuyết trong tủ lạnh)

There are 25 students in my class. (có 25 học viên trong lớp tôi)

 

GIỚI TỪ CHỈ NƠI CHỐN

1. at: trên (dùng đến nơi chốn nhỏ dại như ngôi trường học, sảnh bay...)

Ex: at home, at the airport 

2. in: vào (chỉ ở bên trong), ở (nơi chốn bự như thành phố, tỉnh, quốc gia, châu lục...)

Ex: in the box (trong hộp), in Vietnam (ở Việt Nam)

3. on: sinh hoạt trên nhưng tất cả tiếp xúc bề mặt.

Ex: on the table (trên bàn)

There is a plane on the field. (Có một cái máy bay đậu trên cánh đồng)

4. above: sinh sống ngay trên và luôn cách một khoảng nhất định.


Ex: There is a plane above the field. (Có một máy cất cánh trên cánh đồng.)

5. over: ngay bên trên (không xúc tiếp bề mặt), chỉ vận động qua lại qua địa điểm, nơi chốn nào đó.

Ex: There is a plane over the field. (Có một chiếc máy bay bay trên cánh đồng.)

6. in front of (trước): tín đồ (vật) sinh hoạt đằng trước bạn (vật, địa điểm) không giống tùy nằm trong vào địa điểm của tín đồ nói với vật được lựa chọn làm mốc).

Ex: My house is in front of hers. (Nhà của tớ ở trước đơn vị cô ấy)

7. opposite (trước): người (vật) đối lập với bạn (vật) khác.

Ex: The school is opposite the hospital. (Trường học nắm đối diện bệnh viện)

8. before (trước): kiểu như opposite nhưng sử dụng với nghĩa trang trọng hơn.

Ex: Before the crown, I swear. Trước ngai vàng vàng, tôi xin thề.

9. behind: tín đồ (vật) ở phía sau người (vật) không giống (tùy trực thuộc vào vị trí của bạn nói với vật được lựa chọn làm mốc).


Ex: The trees are behind my house. (Cây cối sinh hoạt sau đơn vị tôi.)

10.  at the end of + vị trí chốn: ở phía cuối

Ex: The bakery is at the over of this street. (Tiệm bánh làm việc cuối con đường này.)

11. near, by, next to, close to, close up (gần)

Ex: There is a bookshop next to the post office. (Có một công ty sách ngay gần bưu điện.)

12. between (ở giữa) là giới trường đoản cú được dùng làm chỉ vị trí giữa nhì người, hai vật, hai dụng cụ trong ko gian.

Ex: I stand between my mother và my father. (Tôi đứng giữa tía và má tôi.)

* Note: between thường được sử dụng giữa hai người hay nhì vật cùng khi thực hiện between thì luôn luôn có & theo sau.

13. under (dưới; ngay dưới)

Ex: My puppy is sleeping under the table. (Chú chó nhỏ của tôi đã ngủ bên dưới gầm bàn.)

 

COMPARATIVE ADJECTIVES 

(SO SÁNH HƠN CỦA TÍNH TỪ)

 

Ta sử dụng so sánh hơn của tính trường đoản cú để so sánh giữa fan (hoặc vật) này với những người (hoặc vật) khác. Vào câu so sánh hơn, tính từ sẽ tiến hành chia làm hai một số loại là tính từ dài với tính trường đoản cú ngắn, vào đó:


- Tính từ ngắn là gần như tính từ có một âm tiết. Ex: tall, high, big,...

- Tính từ nhiều năm là hầu hết tính từ bao gồm từ 2 âm ngày tiết trở lên. Ex: expensive, intelligent,...

1. Kết cấu câu so sánh hơn:

Đối với tính tự ngắn

Đối với tính trường đoản cú dài

S + to be + adj + er + than + S2

S + to lớn be + more + adj + than + S2

Với tính từ ngắn, thêm đuôi “er” vào sau cùng tính từ

Với tính từ bỏ dài, thêm more trước tính từ

Ex:

- I am shorter than my brother.

(Tôi thấp hơn anh trai tôi.)

- His pen is newer than my pen.

(Bút của anh ý ấy new hơn cây viết của tôi)

Ex:

- Your book is more expensive than his book.

(Quyển sách của công ty đắt hơn quyển sách của anh ý ấy.)

- Exercise 1 is more difficult than exercise 2.

(Bài tập tiên phong hàng đầu khó hơn bài tập số 2)

*Lưu ý:

Để nhấn mạnh vấn đề ý trong câu đối chiếu hơn, ta thêm “much” hoặc “far” trước hình hình ảnh so sánh.


Ex:

My house is much/far older than her house.

(Ngôi nhà của tôi cũ hơn nhà đất của cô ấy hết sức nhiều)

2. Cách thay đổi tính tự ngắn vào câu so sánh hơn.

a. Cách thêm đuôi -er vào tính trường đoản cú ngắn:

- Tính từ dứt bởi 1 phụ âm => thêm đuôi –er

old – older

near – nearer

- Tính từ xong bởi nguyên âm “e”=> chỉ việc thêm đuôi “r”

nice – nicer

cute - cuter

- Tính từ hoàn thành bởi 1 nguyên âm (u,e,o,a,i) + 1 phụ âm => gấp hai phụ âm cuối và thêm đuôi -er

big – bigger

fat - fatter

hot – hotter

- Tính từ chấm dứt bởi “y” dù là 2 âm tiết vẫn luôn là tính từ ngắn => vứt “y” cùng thêm đuôi “ier ”

happy – happier

pretty - prettier

- một số tính từ gồm hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, le, er,y “thì vận dụng quy tắc thêm đuôi. Như tính trường đoản cú ngắn

quiet => quieter 

clever => cleverer

simple => simpler 

narrow => narrower


b. Một vài tính từ đặc biệt

 

Với một số tính từ bỏ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên.

Tính từ

Dạng đối chiếu hơn

good

better

bad

worse

far

farther/further

much/many

more

little

less

old

older/elder

 

 

SUPERLATIVE OF SHORT ADJECTIVE

(SO SÁNH NHẤT CỦA TÍNH TỪ)

Ta sử dụng so sánh nhất để so sánh người (hoặc vật) cùng với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm.

1. Cấu tạo câu đối chiếu nhất so với tính tự ngắn:


S + be + the + adj –est ….


Ex: 

- Russia is the biggest country in the world.

(Nga là giang sơn lớn tuyệt nhất trên cụ giới)

- My father is the oldest person in my family.

(Bố tôi là tín đồ lớn tuổi độc nhất vô nhị trong nhà.)

- quang quẻ is the tallest in his class.

(Quang là người cao nhất trong lớp của anh ý ấy.)

Lưu ý:

Để nhấn mạnh ý vào câu đối chiếu nhất, ta thêm “much” hoặc ” by far” vào sau bề ngoài so sánh.


Ex:

He is the smartest by far.

(Anh ấy lý tưởng nhất, rộng mọi fan nhiều)

2. Cách đổi khác tính từ bỏ ngắn vào câu so sánh nhất.

a. Phương pháp thêm đuôi –est vào tính từ ngắn.

- Tính từ ngừng bởi 1 phụ âm, thêm đuôi –est

old – oldest

near – nearest

cold – coldest....

Tính từ dứt bởi nguyên âm “e”, chỉ việc thêm đuôi –st.

nice – nicest

cute - cutest

Tính từ xong xuôi bởi 1 nguyên âm (a,i,e,o,u) + 1 phụ âm, gấp đôi phụ âm cuối cùng thêm đuôi –est.

big – biggest

fat – fattest

hot – hottest

Tính từ xong xuôi bởi “y” dù cho có 2 âm tiết vẫn luôn là tính từ bỏ ngắn, bỏ “y” thêm đuôi -est

happy – happiest

busy – busiest

pretty – prettiest

Một số đông đảo tính từ bao gồm 2 âm tiết nhưng bao gồm tận cùng là “y,le, ow, er” thì áp dụng quy tắc thêm đuôi –est của tính trường đoản cú ngắn.

 

simple – simplest

narrow – narrowest

clever – cleverest


 

b. Một sốt tính từ bất quy tắc:

Với hầu như tính tự sau, dạng đối chiếu nhất của chúng sẽ sở hữu sự thế đổi.

Tính từ

So sánh nhất

good

best

bad

worst

far

farthest/furthest

much/many

most

little

least

old

oldest

 

SHOULD/SHOULDN’T FOR ADVICE

(ĐƯA RA LỜI KHUYÊN VỚI SHOULD/SHOULDN’T)

Should là một động từ khuyết thiếu có nghĩa là không đề nghị chia theo các ngôi (không phân minh chủ ngữ số ít tốt số nhiều) cùng sau should thì vẫn là một động tự nguyên thể (giữ nguyên dạng của động từ)

CẤU TRÚC 

 

Câu khẳng định/phủ định

Câu nghi vấn

Chức năng

Dùng để diễn tả lời khuyên hay ý nghĩ phải hoặc kiêng kị gì.

Dùng để hỏi chủ ý hay yêu ước một lời khuyên

Cấu trúc

Câu khẳng định:S + should + V nguyển thể

Câu che định: S + should/shouldn’t + Vnguyên thể

Should + S + Vnguyên thể?

Ex

- We should brush our teeth twice a day.

(Chúng ta cần đánh răng gấp đôi một ngày.)

- You shouldn’t waste water.

(Bạn ko nên lãng phí nước.)

- Should we buy a new car?

(Chúng ta tất cả nên mua một chiếc xe mới?)

- Yes, we should.

Xem thêm: Các Môn Học Lớp 10 Học Những Môn Gì? Các Môn Học Lớp 10 Năm 2022

(Có, họ nên mua.)


 

WILL/WON’T lớn TALK ABOUT INTENTIONS

(DÙNG WILL/WON’T ĐỂ NÓI VỀ DỰ ĐỊNH TƯƠNG LAI)

- Will với won’t cũng là hễ từ khuyết thiếu bắt buộc không bắt buộc chia theo những ngôi với sau will/won’t rượu cồn từ không thay đổi thể.