ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 12 HỌC KÌ 2 TRẮC NGHIỆM

     

Đề cương ôn tập cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 12 năm học tập 2021 – 2022 là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp kim chỉ nan và các dạng bài bác tập trắc nghiệm dĩ nhiên ma trận đề thi.

Đề cương Toán 12 học kì 2 Đây là tư liệu vô cùng quan trọng giúp những em chuẩn bị tốt mang đến kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cưng cửng ôn thi HS2 môn Toán 12 được soạn rất đưa ra tiết, ví dụ với các dạng bài, định hướng được trình bày khoa học. Vậy sau đó là nội dung chi tiết của Đề cương cứng môn Toán lớp 12, mời chúng ta cùng quan sát và theo dõi tại đây.

Đề cưng cửng học kì 2 môn Toán 12 năm học 2021 – 2022

I. Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

TT

Nội dung kiến ​​thức

Đơn vị loài kiến ​​thức

Mức độ nhận thức

Toàn bộ

Toàn bộ %

Biết rôi

Sự gọi biết

Vận dụng

Sử dụng cao

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

TN

TL

Đầu tiên

Nguyên hàm-Tích phân-Ứng dụng của tích phân

1.1 Nguyên thủy

2

2

2

4

Đầu tiên

số 8

Đầu tiên

thứ mười hai

13

3

68

70

1.2 Tích phân

2

2

2

4

1.3 các ứng dụng của tích phân trong hình học

3

3

2

4

2

Số phức

2.1 Số phức

2

2

2

4

Đầu tiên

thứ mười hai

thứ mười hai

2.2 Cộng, trừ và nhân các số phức

2

2

Đầu tiên

2

2.3 Phép phân tách số phức

2

2

Đầu tiên

2

2.4 Phương trình bậc nhì với hệ số thực

Đầu tiên

2

Đầu tiên

2

3

Phương pháp tọa độ trong ko gian

3.1 Hệ tọa độ trong ko gian

Đầu tiên

Đầu tiên

Đầu tiên

2

Đầu tiên

số 8

mười

Đầu tiên

22

30

3.2 Phương trình phương diện phẳng

2

2

2

4

3.3 Phương trình của đường thẳng

3

3

Đầu tiên

2

Toàn bộ

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

100

Tỷ lệ xác suất của mỗi lever nhận thức

40

30

20

mười

Ghi chú

– Các thắc mắc ở nấc độ nhận ra và am tường là câu hỏi trắc nghiệm khả quan 4 lựa chọn, trong những số ấy chỉ có 1 câu đúng.