Đề cương ôn tập hóa 8 cả năm

     

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh rất có thể ôn tập tốt cho kì thi học tập kì một năm 2021.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 8 cả năm


Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: phản bội ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Hóa học (tinh khiết, hỗn hợp, tách chất, vật thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn chất – hợp hóa học – phân tử (k/n, quánh điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của đơn chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng kỳ lạ vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, bao giờ xảy ra, nbiet)

TN

3. Định điều khoản bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Chuyển đổi giữa m, V và n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần lý thuyết ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Có mang nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Vậy nào là đơn chất , đúng theo chất. Mang lại ví dụ?

3. Cách làm hóa học tập dùng màn biểu diễn chất :

4. Phát biểu quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị chưa biết

+ Lập phương pháp hóa học lúc biết hóa trị

5. Định luật bảo toàn khối lượng : A + B → C + D

- Định qui định : trong một phản nghịch ứng hóa hoc, tổng cân nặng của các thành phầm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình hóa học : màn trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

- cha bước lập phương trình chất hóa học : Viết sơ đồ vật phản ứng,Cân bằng phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho thấy tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất cũng tương tự từng cặp hóa học trong làm phản ứng.

7. Các công thức biến hóa giữa khối lượng, thể tích với lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí chất khí : + Ở điều kiện tiêu chuẩn :

*

8. Tỉ khối của hóa học khí.

- Khí A so với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học kì 1 hóa học 8

Câu 1: Thành phần cấu trúc của nguyên tử gồm những loại phân tử là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy hóa học nào sau đây chỉ bao gồm công thức hóa học của các hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: khối lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí đa số nặng hơn không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm bao gồm chứa từng nào nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp chất X tạo vị 2 yếu tắc Fe và O, trong số đó nguyên tố oxi chiếm 30% về trọng lượng trong vừa lòng chất. Phương pháp hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B và C đa số sai

Câu 7: Dãy hóa học nào sau đây chỉ tất cả công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , na , O2 , N2 , Fe

Câu 8: khối lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy những chất khí đều khối lượng nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt gồm chứa bao nhiêu nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp hóa học X tạo vị 2 yếu tắc C cùng H, trong các số đó nguyên tố H chiếm phần 25% về cân nặng trong đúng theo chất. Công thức hóa học của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 cùng H3PO4 lần lượt đang là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al tất cả hóa trị III, chọn phương pháp hóa học đúng trong các công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: lúc phân hủy trọn vẹn 24,5g Kaliclorat chiếm được 9,6g khí oxi cùng Kaliclorua. Khối lượng của Kaliclorua thu được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: đến sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y theo lần lượt là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số thăng bằng trong phương trình theo lần lượt là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kể chất khí nào các chiếm luôn thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có mức giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất, đối chiếu thể tích của 4g CH4 và 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 lớn hơn

B. Thể tích của H2 to hơn

C. Bởi nhau

D. Không thể so sánh được

Câu 20: Hóa trị II của sắt ứng với CTHH như thế nào sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Câu hỏi tự luận ôn thi cuối kì 1 môn hóa học 8

Dạng bài tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong số hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của không ít hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) với O; N ( III )và H; sắt (II) cùng O; Cu (II) với OH; Ca cùng NO3; Ag và SO4, bố và PO4; sắt (III) cùng SO4, Al với SO4; NH4 (I) cùng NO3

Dạng bài tập 2: Định cơ chế bảo toàn khối lượng

Câu 1: hoàn toàn có thể thu được kim loại sắt bằng phương pháp cho khí cacbon monoxit CO tính năng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của kim loại sắt chiếm được là từng nào khi mang đến 16,8 kilogam CO tác dụng hết cùng với 32 kilogam sắt (III) oxit thì bao gồm 26,4 kg CO2 sinh ra.

Câu 2: lúc nung lạnh quặng đồng malachite, hóa học này bị phân bỏ thành đồng II oxit CuO, tương đối nước và khí cacbonic.

Tính cân nặng của khí cacbonic ra đời nếu trọng lượng malachite có nung là 2,22g, nhận được 1,60 g đồng II oxit với 0,18 g nước.


Nếu nhận được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước với 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng rước nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào rất nhiều đáp án cơ mà em cho rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào tiếp sau đây cho ta biết đó là hóa học tinh khiết?

A. Không màu, không mùi.

B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Không tan vào nước.

D. Khi đun thấy sôi ở ánh nắng mặt trời xác định

3. Cho những chất tất cả công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức bao gồm cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) cùng PO4(III) vậy phương pháp hóa học tập đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng như thế nào là hiện tượng lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp vàolònung.

B. Làm cho sữa chua.

C. Muối dưa cải.

D. Fe bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong ko khí, thu được 16g đồng (II) oxit CuO. Trọng lượng củaoxi thâm nhập phản ứng là?

A. 1,6g.

Xem thêm: Nhảy Dây Bị Đau Bắp Chân Phải Làm Sao, Gã¢Y đAu BắP Chã¢N, đAu Cæ¡

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay khối lượng nhẹ hơn khí oxi bao nhiêu lần?

A. Nặng rộng 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Khối lượng nhẹ hơn 2 lần.

D. Nhẹ nhàng hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào sau đây được cân đối chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, lưu giữ huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B làm sao để cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ không bí mật bị bay hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 có phân tử khối bằng

c. Hiện tượng lạ vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): mang đến 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình hóa học của bội phản ứngtrên.

b. Tính khối lượng Magie clorua MgCl2 sinh sản thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Kiểm Tra 1 Tiết Hình Học 9 Chương 1 Violet, Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 9 Học Kì 2 Violet


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu giữ huỳnh tất cả thành tỷ lệ của lưu hoàng là 50% và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học tập của oxit đó.