Đề Cương Ôn Tập Chương 1 Hình Học 8

     
Bạn sẽ xem tài liệu "Đề cương ôn tập Chương 1 - Hình học 8 - Năm học tập 2019-2020", để mua tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 1 hình học 8

Tài liệu đính thêm kèm:

*
de_cuong_on_tap_chuong_1_hinh_hoc_8_nam_hoc_2019_2020.doc

Nội dung text: Đề cương cứng ôn tập Chương 1 - Hình học tập 8 - Năm học 2019-2020

ễN TẬP CHƯƠNG 1 - HèNH HỌC 8 NĂM HỌC 2019 - 2020 I. Kiến thức và kỹ năng cơ bản: 1/ Định nghĩa, tớnh hóa học và lốt hiệu phân biệt cỏc tứ giỏc sệt biệt. 2/ Định nghĩa, tớnh hóa học đường trung bỡnh của tam giỏc, của hỡnh thang. 3/ Tớnh hóa học đường trung tuyến ứng cùng với cạnh huyền của tam giỏc vuụng. 4/ Định nghĩa, tớnh chất, dấu hiệu nhõn biết cỏc hỡnh thang, thang cõn, hỡnh bỡnh hành, hỡnh chữ nhật, hỡnh thoi II. Bài xích tập A. TRẮC NGHIỆM: Cõu 1. Xỏc định đỳng (Đ), không đúng (S) cỏc cõu sau: CÂU Đ S 1. Hỡnh thang cõn là hỡnh thang cú nhì cạnh bờn bằng nhau. 2. Tứ giỏc cú hai tuyến đường chộo vuụng gúc với nhau là hỡnh thoi. 3. Hỡnh vuụng là hỡnh chữ nhật cú nhị cạnh kề bởi nhau. 4. Hỡnh thang cú nhì đỏy đều bằng nhau là hỡnh bỡnh hành. 5. Hỡnh thoi cú một mặt đường chộo là đường phõn giỏc của một gúc là hỡnh vuụng. 6. Hỡnh vuụng cú tõm đối xứng là giao điểm của hai đường chộo và cú 4 trục đối xứng. 7. Hỡnh thang cú nhị cạnh bờn song song là hỡnh bỡnh hành. 8. Hỡnh chữ nhật cú hai tuyến đường chộo vuụng gúc là hỡnh thoi. 9. Hỡnh thang cú một gúc vuụng là hỡnh chữ nhật. 10. Hỡnh bỡnh hành cú một gúc vuụng là hỡnh vuụng. 11. Hỡnh chữ nhật cú 2 con đường chộo đều nhau và là phõn giỏc của cỏc gúc hỡnh chữ nhật. 12. Tứ giỏc vừa là hỡnh chữ nhật vừa là hỡnh thoi là hỡnh vuụng. Cõu 2 : Tứ giỏc MNPQ cú Mà=1000 ;Nà=900 ;Qà=700 khi đú ta cú: A. P$=1200 . B. P$=1000 . C. P$=800 D. P$=600 . Cõu 3: vào hỡnh thang cõn ABCD (AB//CD; ABA. 9cm B. 3,5 centimet C.4,5 cm D. 3 centimet Cõu 7: Một hỡnh vuụng cú cạnh bởi 4 cm, đường chộo của hỡnh vuụng đú bằng: A. 8 centimet B. 32 centimet C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm The Atm Vietcombank Cần Những Gì, Phí 2022, Mất Bao Lâu?Xem thêm: Sách Giáo Khoa Sinh Học 12 Pdf, Sách Giáo Khoa Sinh Học 12

6 cm D. 16 cm Cõu 8:Đường chộo của một hỡnh vuụng bởi 2 cm. Cạnh của hỡnh vuụng đú là: 3 4 A. 1 cm B. 2 centimet C. Cm D. Cm 2 3 Cõu 9: ví như độ lâu năm 2 cạnh kề của hỡnh chữ nhật là 3 cm và 5 centimet thỡ độ dài đường chộo của nú là: A. 14 centimet B. 8 centimet C. 34 cm D. 4 cm Cõu 10: Cỏc điểm A’; B’; C’ đối xứng cùng với cỏc điểm A, B, C qua mặt đường thẳng d. Biết rắng B nằm trong lòng A và C ; đoạn A’C’ = 11 cm; CB = 5cm. Độ lâu năm đoạn thằng AB là A. 5cm B. 6 cm C. 11 centimet D. 16 cm B.TỰ LUẬN: 1. Mang đến tam giỏc ABC vuụng tại A cú AB = 8cm ; AC= 6cm . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AC. A/ Tớnh độ dài NM.; b/ gọi K là trung điểm BC. Tớnh độ lâu năm AK. 2. Mang đến tam giỏc cõn ABC (AB = AC). Hotline M, N, p. Theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. đến Q là vấn đề đối xứng của p. Qua N. Chứng minh : a. PMAQ là hỡnh thang. B. BMNC là hỡnh thang cõn. C. ABPQ là hỡnh bỡnh hành d. AMPN là hỡnh thoi e. APCQ là hỡnh chữ nhật 3. Mang lại tam giỏc ABC cùng với H là trực tõm. Cỏc đường thẳng vuụng gúc với AB tại B, vuụng gúc cùng với AC trên C cắt nhau nghỉ ngơi D. A) chứng minh tứ giỏc BDCH là hỡnh bỡnh hành b) chứng tỏ BãAC BãDC 1800 c) call M là trung điểm của BC, O là trung điểm AD. Chứng minh AH = 2OM 4. Mang lại tam giỏc ABC (ABb) Tứ giỏc ABMK là hỡnh gỡ ? vỡ sao ? c) Trờn tia đối của tia MA mang điểm E làm thế nào cho ME = MA. Minh chứng tứ giỏc ABEC là hỡnh thoi d) điện thoại tư vấn Q là trung điểm AB, chứng tỏ AQIK là hỡnh bỡnh hành. E) QK giảm AI trên N, QC giảm KM trên D. Minh chứng ND vuụng gúc cùng với QI f) EI cắt CM tại P, minh chứng AP trải qua trung điểm cạnh CE cùng 6MP = BC 7. Mang lại ABC vuông tại A (AB