DẠNG TOÁN TÌM QUY LUẬT DÃY SỐ

     

Dạng toán tìm kiếm quy khí cụ dãy số

Như những em đã được gặp gỡ các dạng toán về search quy quy định dãy số từ năm học lớp 3, có một vài bài đang ghi là tìm quy cơ chế dãy số, có một trong những bài đã ghi là điền số tiếp theo, tìm số tiếp theo sau của hàng số, hoặc có bài sẽ ghi là tìm số vật dụng n của dãy số…. Đây là dạng toán rất hấp dẫn và thường gặp gỡ trong các đề thi trắc nghiệm cho những em học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 với lớp 6.

Bạn đang xem: Dạng toán tìm quy luật dãy số

Ngoài lộ diện trong những đề thi, bài toán tìm kiếm quy khí cụ dãy số còn hay gặp gỡ trong các đì thi IQ, các đề thi về bốn duy và logic, những bài toán đố, các câu hỏi mà học sinh hay hỏi nhau. Bởi vậy, trong bài học kinh nghiệm này, Luyện Thi Nhanh đã hướng dẫn những em 15 dạng câu hỏi tìm quy quy định dãy số hay gặp trong chương trình toán lớp 3, lớp 4, lớp 5 với lớp 6. Bài toán còn hay xuất hiện thêm dưới dạng việc điền số tiếp sau của dãy số nữa nhé.

Tìm Quy hình thức dãy số rất đa dạng, mong muốn sau nội dung bài viết này sẽ giúp các em tăng tài năng suy luận để xử lý bài toán về search quy phương tiện dãy số hay vấn đề điền số tiếp theo vào hàng số một giải pháp nhanh nhất, chính xác nhất.

Xem thêm: Cafe Hoa Đồng Nội Tập Cuối Cùng Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc


*

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Bài 1: Số ở vị trí 1: 1 = 1 x 1; Số ở vị trí 2: 6 = 2 x 3; Số ở phần 3: 15 = 3 x 5; Số ở phần 4: 28 = 4 x 7; =>ĐápánDSố ở chỗ 5: 45 = 5 x 9; Số tại đoạn 6: 66 = 6 x 11; Số tại vị trí 3: 91 = 7 x 13; …; Số tại vị trí n: N = n x (2n – 1)Bài 2:Số tại đoạn 1: là số 2 Số ở phần 2: 5 = 2 x 2 + 1 Số ở vị trí 3: 9 = 5 x 2 – 1 Số tại phần 4: 19 = 9 x 2 + 1 Số tại phần 5: 37 = 19 x 2 – 1 Số ở đoạn 6: = 37 x 2 + 1 = 75 =>ĐápánBSố ở trong phần n (chẵn): = số tại phần trước x 2 + 1 Số ở phần m (lẻ): = số ở trị trí trước x 2 – 1;Bài 3:Số ở đoạn 1: là số 2 Số ở đoạn 2: 3 = 2 x 1 + 1 Số ở đoạn 3: 8 = 3 x 2 + 2 Số tại vị trí 4: 27 = 8 x 3 + 3 Số ở vị trí 5: 112 = 27 x 4 + 4 Số ở trong phần 6: = 112 x 5 + 5 = 565 => Đáp án D… Số ở phần n: = số tại đoạn thứ (n-1) x (n-1) + (n-1) Bài 4:Số ở đoạn 1: là số 1 Số ở trong phần 2: 4 = 2 x 1 + 2 Số ở đoạn 3: 10 = 4 x 2 + 2 Số ở phần 4: 22 = 10 x 2 + 2 Số ở vị trí 5: 46 = 22 x 2 + 2 Số tại đoạn 6: = 46 x 2 + 2 = 94 => Đáp án C… Số tại đoạn n: = số ở phần thứ (n-1) x 2 + 2Bài 5:Cặp số ở phần 1,2: 0 + 100 = 100 Cặp số tại phần 3,4: 6 + 94 = 100 Cặp số ở vị trí 5,6: 12 + 88 = 100 Cặp số ở vị trí 7,8: 18 + 82 = 100 Cặp số ở chỗ thứ 9, 10: 24 + 76 = 100=>ĐápánCBài 6:Số tại phần 1: là số 17 Số ở vị trí 2: 17 + 17 = 34Số tại vị trí 3: 34 + 17 = 51 Số tại vị trí 4: 51 + 17 = 68 Số ở phần 5: 68 + 17 = 85 => Đáp án C…Số ở đoạn n: số ở phần thứ (n-1) + 17 Bài 7:Số tại phần 1: là số 1Số ở phần 2: 1 x 1 = 1Số ở trong phần 3: 2 x 1 = 2 Số ở phần 4: 3 x 2 = 6Số ở trong phần 5: 4 x 6 = 24 Số tại phần 6: 5 x 24 = 120 Số ở trong phần 7: 6 x 120 = 720 => Đáp án D…Số tại đoạn n: (n-1) x số ở chỗ thứ (n-1) Bài 8:Số ở trong phần 1: là số 5Số ở đoạn 2: 5 x 5 + 1 = 26Số tại phần 3: 26 x 5 + 1 = 131 Số tại phần 4: 131 x 5 + 1 = 656Số tại đoạn 5: 656 x 5 + 1 = 3281 => Đáp án A …Số tại đoạn n: số ở trong phần thứ (n-1) x 5 + 1 Bài 9:Số tại phần 0: là số 1Số tại đoạn 1: 1 x 1 = 1Số ở vị trí 2: 1 x 3 = 3 Số tại đoạn 3: 3 x 5 = 15Số tại đoạn 4: 15 x 7 = 105Số ở trong phần 5: 105 x 9 = 945 => Đáp án C…Số ở vị trí n: số tại vị trí thứ (n – 1) x số lẻ tại vị trí thứ n Chú ý: Số lẻ ở chỗ n = 2 x n – 1 Bài 10:Số ở phần 1 là: 1Số ở vị trí 2 là: 1 + 1 = 2Số tại đoạn 3 là: 2 + 1 = 3 Số ở phần 4 là: 3 + 2 = 5 Số ở vị trí 5 là: 5 + 2 = 7 Số ở phần 6 là: 7 + 3 = 10 Số ở trong phần 7 là: 10 + 3 = 13 Số ở phần 8 là: 13 + 4 = 17 Số tại vị trí 9 là: 17 + 4 = 21 Số tại vị trí 10 là: 21 + 5 = 26 Số ở vị trí 11 là: 26 + 5 = 31=> Đáp án D là đáp án đúng Bài 11:Số ở chỗ 1 là: 1Số ở đoạn 2 là: 1 x 2 = 2Số ở đoạn 3 là: 2 x 3 = 6 Số ở trong phần 4 là: 6 x 2 = 12 Số ở phần 5 là: 12 x 3 = 36 Số tại phần 6 là: 36 x 2 = 72 Số tại phần 7 là: 72 x 3 = 216 Số ở vị trí 8 là: 216 x 2 = 432 Số tại đoạn 9 là: 432 x 3 = 1296 => Đáp án A là câu trả lời đúng Bài 12:Số ở chỗ 1,2 là: 14; 16Số tại đoạn 3,4 là: 14 x 2 = 28; 16 x 2 = 32Số ở trong phần 5,6 là: 14 x 3 = 42; 16 x 3 = 48Số tại đoạn 7,8 là: 14 x 4 = 56; 16 x 4 = 64 Số ở chỗ 9,10 là: 14 x 5 = 70; 16 x 5 = 80 => Đáp án C Bài 13:Số tại đoạn 1 là: 1 x 1 = 1Số ở chỗ 2 là: 2 x 2 = 4Số ở phần 3 là: 3 x 3 = 9 Số ở đoạn 4 là: 4 x 4 = 16 Số ở trong phần 5 là: 5 x 5 = 25 Số tại đoạn 6 là: 6 x 6 = 36 Số tại đoạn 7 là: 7 x 7 = 49 Số tại phần 7 là: 8 x 8 = 64 => Đáp án B Bài 14:Số tại đoạn 1 là: 9 x 1 = 9Số ở trong phần 2 là: 9 x 2 = 18Số ở chỗ 3 là: 9 x 3 = 27Số tại phần 4 là: 9 x 4 = 36 Số ở trong phần 5 là: 9 x 5 = 45 Số tại vị trí 4 là: 9 x 6 = 54 => Đáp án C Số ở đoạn 5 là: 9 x 7 = 73 Bài 15:Số ở vị trí 1 với 2 là: 1 và 1Số ở trong phần 3 và 4 là: 2 cùng 4Số tại đoạn 5 với 6 là: 2+1 = 3 cùng 4 + 1 = 5Số tại phần 7 và 8 là: 3 + 2 = 5 cùng 5 + 4 = 9 Số tại đoạn 9 cùng 10 là: 5 + 3 = 8 và 9 + 5 = 14 Số ở chỗ 11 và 12 là: 8 + 5 = 13 với 14 + 9 = 23 Số ở đoạn 13 và 14 là: 13 + 8 = 21 cùng 23 + 14 = 37 => Đáp án C


Trả lời Hủy

Bạn cần đăng nhập nhằm gửi bội nghịch hồi.

Xem thêm: 2 Cách Làm Bánh Chuối Hấp Bằng Bột Sắn Dây, Cách Làm Bánh Chuối Hấp Bằng Bột Sắn Dây

Thông báo comment qua email cho mình. Bạn cũng có thể theo dõi mà lại không nên bình luận.