Đại Học Nông Lâm Tp Hcm Điểm Chuẩn 2015

     
TRANG CHỦ NGÀNH ĐÀO TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP


Bạn đang xem: đại học nông lâm tp hcm điểm chuẩn 2015

*

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TẠI CƠ SỞ CHÍNH

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D140215

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

A00

18.75

B00

18.75

2

D220201

Ngôn ngữ Anh (*)

D01

28.00

3

D310101

Kinh tế

A00

19.50

D01

19.50

4

D310501

Bản vật học

A00

17.00

D01

17.00

5

D340101

Quản trị tởm doanh

A00

20.25

D01

20.25

6

D340301

Kế toán

A00

20.75

D01

20.75

7

D420201

Công nghệ sinh học

A00

22.00

B00

22.00

8

D440301

Khoa học tập môi trường

A00

20.00

B00

20.00

9

D480201

Công nghệ thông tin

A00

20.00

A01

20.00

10

D510201

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

A00

20.00

A01

20.00

11

D510203

Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử

A00

21.00

A01

21.00

12

D510205

Công nghệ chuyên môn ô tô

A00

21.25

A01

21.25

13

D510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

A00

19.50

A01

19.50

14

D510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00

21.50

B00

21.50

15

D520216

Kỹ thuật điều khiển và auto hóa

A00

20.25

A01

20.25

16

D520320

Kỹ thuật môi trường

A00

20.25

B00

20.25

17

D540101

Công nghệ thực phẩm

A00

21.50

B00

21.50

18

D540101T

Công nghệ hoa màu (CT tiên tiến)

A00

20.25

B00

20.25

19

D540105

Công nghệ sản xuất thủy sản

A00

20.75

B00

20.75

20

D540301

Công nghệ sản xuất lâm sản

A00

17.75

B00

17.75

21

D620105

Chăn nuôi

A00

21.00

B00

21.00

22

D620109

Nông học

A00

21.50

B00

21.50

23

D620112

Bảo vệ thực vật

A00

21.50

B00

21.50

24

D620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00

17.75

B00

17.75

25

D620114

Kinh doanh nông nghiệp

A00

18.50

D01

18.50

26

D620116

Phát triển nông thôn

A00

18.00

D01

18.00

27

D620201

Lâm nghiệp

A00

17.00

B00

17.00

28

D620301

Nuôi trồng thủy sản

A00

19.50

B00

19.50

29

D640101

Thú y

A00

22.50

B00

22.50

30

D640101T

Thú y (CT tiên tiến)

A00

21.50

B00

21.50

31

D850101

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

A00

20.25

B00

20.25

32

D850103

Quản lý đất đai

A00

19.00

A01

19.00

II. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340101L

Quản trị sale

A00

20.25

D01

20.25

2

D340301L

Kế toán

A00

20.75

D01

20.75

3

D420201L

Công nghệ sinh học tập

A00

22.00

B00

22.00

4

D480201L

Công nghệ thông tin

A00

20.00

A01

20.00

5

D510201L

Cơ khí technology

A00

20.00

A01

20.00

6

D520320L

Kỹ thuật môi trường thiên nhiên

A00

20.25

B00

20.25

7

D540101L

Công nghệ thực phẩm

A00

21.50

B00

21.50

8

D620109L

Nông học

A00

21.50

B00

21.50

9

D620301L

Nuôi trồng thủy sản

A00

19.50

B00

19.50

10

D850103L

Quản lý khu đất đai

A00

19.00

A01

19.00

III.

Xem thêm: Uống Nhiều Rau Má Uống Nhiều Có Tốt Không ? Uống Bột Rau Má Nhiều Có Tốt Không


Xem thêm: Bảng Tra Động Từ Bất Quy Tắc Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh, Bảng Động Từ Bất Quy Tắc Chuẩn Trong Tiếng Anh


ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH TẠI PHÂN HIỆU GIA LAI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340301G

Kế toán

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101G

Công nghệ thực phẩm

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109G

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620201G

Lâm nghiệp

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101G

Thú y

A00

18.00

B00

18.00

6

D850101G

Quản lý khoáng sản và môi trường xung quanh

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103G

Quản lý đất đai

A00

15.00

A01

15.00

IV. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D340101N

Quản trị kinh doanh

A00

15.00

D01

15.00

2

D540101N

Công nghệ lương thực

A00

15.00

B00

15.00

3

D620109N

Nông học

A00

15.00

B00

15.00

4

D620301N

Nuôi trồng thủy sản

A00

15.00

B00

15.00

5

D640101N

Thú y

A00

15.00

B00

15.00

6

D850101N

Quản lý khoáng sản và môi trường xung quanh

A00

15.00

B00

15.00

7

D850103N

Quản lý khu đất đai

A00

15.00

A01

15.00

V. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT QUỐC TẾ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp

Mức điểm

1

D310106Q

Thương mại quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

2

D340120Q

Kinh doanh quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

3

D420201Q

Công nghệ sinh học tập

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

4

D440301Q

Khoa học và thống trị môi ngôi trường

A00

17.00

A01

17.00

B00

17.00

5

D480201Q

Công nghệ tin tức

A00

17.00

A01

17.00

6

D620114Q

Quản lý và marketing nông nghiệp quốc tế

A00

17.00

A01

17.00

D01

17.00

Lưu ý:

- Điểm chuấn trúng tuyển chọn trên áp dụng cho thí sinh trực thuộc nhóm đối tượng người tiêu dùng ưu tiên 03, khu vực 3 (tức học sinh phổ thông không hưởng ưu tiên, thí sinh thuộc diện thừa hưởng ưu tiên theo quanh vùng và đối tượng người sử dụng khác được hưởng theo quy định tuyển sinh ĐH –CĐ hiện tại hành)

- Ngành ngôn từ Anh, môn giờ Anh nhân thông số 2