Công thức hình học 12 thể tích khối đa diện dễ nhớ

     

Toán tiểu học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng và kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Công thức hình học 12 thể tích khối đa diện dễ nhớ

Nhờ đó, vẫn biết cách áp dụng vào bài xích tập giỏi hơn, để càng ngày học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của giangdien.com.vn:


Tổng hợp bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích những hình toán đái học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: phường = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta mang chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT kiếm tìm cạnh bằng cách lấy DT phân chia cạnh đang biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ nhiều năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình vuông, nhằm tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhì cạnh kề nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta hoàn toàn có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ lâu năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác với 2 cạnh, ta kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: 20 Mẫu Chữ Ký Đẹp Tên Trang Đơn Giản Chữ Ký Đẹp Tên Trang Đẹp Nhất


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem độ lâu năm đáy nhân với chiều cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như ta biết diện tích hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài những cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thang cùng độ dài 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta rước tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta mang cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = phường x c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích bao quanh hình nón được xác minh bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh rất có thể là một con đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh gồm chiều lâu năm từ mép của vòng tròn mang đến đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là cam kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có giá trị giao động là 3,14r: cung cấp kính dưới đáy hình nón và bằng đường kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt dưới hình nón. Vị diện tích dưới mặt đáy là hình tròn trụ nên vận dụng công thức tính diện tích hình trụ là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta vận dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: cam kết hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: cung cấp kính hình tròn đáy.

Xem thêm: Trang Trí Bánh Sinh Nhật Hình Trái Tim Bánh Sinh Nhật Tặng Người Thương Yêu

h: là mặt đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống tâm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích xung xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích của nhì đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích s Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
giangdien.com.vn
641
Lượt tải: 13.446 Lượt xem: 582.909 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết mua về

Link giangdien.com.vn chính thức:

Toán đái học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA