Cho 1/X+1/Y+1/Z=0 Tính Yz/X^2+Xz/Y^2+Xy/Z^2

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

(fracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2=xyzleft(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3 ight))dung hằng đẳng thức đẹp mắt :(x^3+y^3+z^3=3xyz)với(x+y+z=0)(Rightarrow...

Bạn đang xem: Cho 1/x+1/y+1/z=0 tính yz/x^2+xz/y^2+xy/z^2


(fracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2=xyzleft(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3 ight))

dung hằng đẳng thức rất đẹp :(x^3+y^3+z^3=3xyz)với(x+y+z=0)

(Rightarrow xyzleft(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3 ight)=xyzfrac3xyz=3)


Cho(dfrac1x+dfrac1y+dfrac1z=0)

Tính(A=dfracyzx^2+dfracxzy^2+dfracxyz^2)


(x,y,z e0)-Ta c/m: -Với(a+b+c=0)thì:(a^3+b^3+c^3-3abc=0)(a^3+b^3+c^3-3abc=left(a+b ight)^3+c^3-3ableft(a+b ight)-3abc=left(a+b+c ight)left-3ableft(a+b+c ight)=left(a+b+c ight)left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight)=0.left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight)=0left(đpcm ight))-Quay lại bài xích toán:(dfrac1x+dfrac1y+dfrac1z=0Rightarrowdfracxy+yz+zxxyz=0Rightarrow...

(x,y,z e0)

-Ta c/m: -Với(a+b+c=0)thì:(a^3+b^3+c^3-3abc=0)

(a^3+b^3+c^3-3abc=left(a+b ight)^3+c^3-3ableft(a+b ight)-3abc=left(a+b+c ight)left-3ableft(a+b+c ight)=left(a+b+c ight)left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight)=0.left(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca ight)=0left(đpcm ight))

-Quay lại bài xích toán:

(dfrac1x+dfrac1y+dfrac1z=0Rightarrowdfracxy+yz+zxxyz=0Rightarrow xy+yz+zx=0)

(A=dfracyzx^2+dfraczxy^2+dfracxyz^2=dfracy^3z^3+z^3x^3+x^3y^3x^2y^2z^2=dfracy^3z^3+z^3x^3+x^3y^3-3x^2y^2z^2+3x^2y^2z^2x^2y^2z^2=dfracleft(xy+yz+zx ight)leftx^2y^2z^2+3=dfrac0.leftx^2y^2z^2+3=3)


Đúng(2)

cho 1/x-1/y+1/z=0. Tính S=xz/y^2-yz/x^2-xy/z^2


#Toán lớp 8
0

Cho 1/x +1/y +1/z =0 Tính p = xy/z^2 + yz/x^2 + xz/y^2


#Toán lớp 8
3
Trang
Ta tất cả :(frac1x+frac1y+frac1z=0)(Rightarrowheptegincases1+fracxy+fracxz=0\fracyx+1+fracyz=0\fraczx+fraczy+1=0endcases)(Rightarrowfracxy+fracxz+fracyx+fracyz+fraczx+fraczy=-3)mà(frac1x+frac1y+frac1z=0)(Rightarrowfracyz+xz+xyxyz=0)(Rightarrow...

Xem thêm:


Đọc tiếp

Ta bao gồm :(frac1x+frac1y+frac1z=0)

(Rightarrowheptegincases1+fracxy+fracxz=0\fracyx+1+fracyz=0\fraczx+fraczy+1=0endcases)

(Rightarrowfracxy+fracxz+fracyx+fracyz+fraczx+fraczy=-3)

mà(frac1x+frac1y+frac1z=0)

(Rightarrowfracyz+xz+xyxyz=0)

(Rightarrow yz+xz+xy=0)

(Rightarrowleft(frac1x^2+frac1y^2+frac1z^2 ight)left(yz+xz+xy ight)=0)

(Rightarrowfracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2+fracxy+fracxz+fracyx+fracyz+fraczx+fraczy=0)

(Rightarrowfracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2=3)

(Rightarrowfracxyz^2+fracyzx^2+fracxzy^2=3)

Học tốt


Đúng(0)
Edogawa Conan
(frac1x+frac1y+frac1z=0)(frac1x+frac1y=-frac1z)(left(frac1x+frac1y ight)^3=left(-frac1z ight)^3)(frac1x^3+frac1y^3+frac3x^2y+frac3xy^2=-frac1z^3)(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=-frac3xyleft(frac1x+frac1y ight))(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=-frac3xy.left(-frac1z ight))(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=frac3xyz)Khi đó:...
Đọc tiếp

(frac1x+frac1y+frac1z=0)

(frac1x+frac1y=-frac1z)

(left(frac1x+frac1y ight)^3=left(-frac1z ight)^3)

(frac1x^3+frac1y^3+frac3x^2y+frac3xy^2=-frac1z^3)

(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=-frac3xyleft(frac1x+frac1y ight))

(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=-frac3xy.left(-frac1z ight))

(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3=frac3xyz)

Khi đó: p =(fracxyz^2+fracyzx^2+fracxzy^2=fracxyzz^3+fracxyzx^3+fracxyzy^3=xyz.left(frac1x^3+frac1y^3+frac1z^3 ight)=xyzcdotfrac3xyz=3)


Đúng(0)

cho x,y,z đôi một khác biệt và 1/x+1/y+1/z=0

tính cực hiếm của biểu thức A=(yz/x^2+yz)+(xz/y^2+2xz)+(xy/z^2+2xy)


#Toán lớp 8
0

Cho 1/x +1/y+1/z=0.Ty+1/z=0.Tính

A=yz/x2+xz/y2+xy/z2


#Toán lớp 8
5
pham trung thanh

Bạn khắc ghi đề đi


Đúng(0)
pham trung thanh

thế Ty+1/z=0 là sao


Đúng(0)

Cho 1/x+1/y+1/z=0(x,y,z khác 0). Tính yz/x2+xz/y2+xy/z2


#Toán lớp 8
1
Trịnh Quỳnh Nhi
Với x,y,z không giống 0 ta có(frac1x+frac1y+frac1z=0=>fracyz+xz+xyxyz=0=>yz+xz+xy=0)Ta luôn có nếu như a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3abcVìxy+yz+zx=0 nênx3y3+y3z3+z3x3=3x2y2z2Vớix3y3+y3z3+z3x3=3x2y2z2ta có:(fracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2=fracy^3z^3+x^3z^3+x^3y^3x^2y^2z^2=frac3x^2y^2z^2x^2y^2z^2=3)Vậy...

Xem thêm: Một Số Công Thức Tính Nhanh Bài Tập Nhôm Và Hợp Chất Của Nhôm Ở Lớp 12 Thpt


Đọc tiếp

Với x,y,z khác 0 ta có(frac1x+frac1y+frac1z=0=>fracyz+xz+xyxyz=0=>yz+xz+xy=0)

Ta luôn luôn có ví như a+b+c=0 thì a3+b3+c3=3abc

Vìxy+yz+zx=0 nênx3y3+y3z3+z3x3=3x2y2z2

Vớix3y3+y3z3+z3x3=3x2y2z2ta có:

(fracyzx^2+fracxzy^2+fracxyz^2=fracy^3z^3+x^3z^3+x^3y^3x^2y^2z^2=frac3x^2y^2z^2x^2y^2z^2=3)

Vậy ....


Đúng(0)

cho 1/x+1/y+1/z=0.tính A=yz/x2+xz/y2+xy/z2


#Toán lớp 8
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm

giangdien.com.vn


Học liệuHỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tiền tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng