Cách đánh số trang slide trong powerpoint 2010

     
PowerPoint mang đến giangdien.com.vn 365 PowerPoint mang lại giangdien.com.vn 365 dành đến máy Mac PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint 2016 PowerPoint năm 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

*


Để thêm tin tức đầu trang và chân trang vào bản phân phát, hãy coi mục sửa đổi đánh số trang, dưới trang và đầu trang cho phiên bản phân phân phát trong PowerPoint.

Bạn đang xem: Cách đánh số trang slide trong powerpoint 2010


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong đội Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Ở phía trái màn hình, tại ngăn bao gồm chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ dại trang chiếu trước tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, vào nhóm Văn bản, bấm chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy triển khai một vào các thao tác sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào những ghi chú, hãy nhấp chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào phần đông trang chiếu hoặc trang chú giải trong bạn dạng trình bày của mình, hãy click chuột Áp dụng mang đến tất cả.

Thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn tất cả thể đổi khác số của trang chiếu bắt đầu, chỉ khắc số một trang chiếu hoặc vứt số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách tiến hành như sau.

Trên tab Thiết kế, trong team Tùy chỉnh, click chuột Kích khuôn khổ Trang chiếu > Kích kích thước Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Kích khuôn khổ Trang chiếu, ở danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một số bắt đầu.

Chỉ đánh số một trang chiếu hoặc đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, nhấp chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, nhấp chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đánh số trang chiếu các bạn đã chọn, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấp chuột Áp dụng. Lặp lại bước này đến từng trang chiếu riêng lẻ bạn có nhu cầu đánh số.

Để tiến công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, lựa chọn Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề, rồi bấm chuột Áp dụng đến Tất cả.

Để biết thông tin về cách sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, coi mục biến hóa thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày và giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng coi Bản trình bày, click chuột Thông thường.

Ở phía trái màn hình, trên ngăn gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một vào các làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày và giờ vào các trang ghi chú, hãy bấm vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày và giờ, rồi thực hiện một vào các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn ngày cùng giờ phản ảnh ngày cùng giờ bây giờ mỗi khi chúng ta mở hoặc in phiên bản trình bày, hãy nhấp chuột Cập nhật từ động, rồi chọn định dạng ngày và giờ các bạn muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày cùng giờ về một ngày vậy thể, hãy click chuột Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày chúng ta muốn.

Qua câu hỏi đặt ngày trên bạn dạng trình bày là Cố định, bạn có thể dễ dàng theo dõi lần cuối bạn thay đổi bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày cùng giờ vào những trang chiếu, trang chú giải hoặc phiên bản phân phát trong phiên bản trình bày, hãy bấm vào Áp dụng đến Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, click chuột Thông thường.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Xây Dựng Mới Nhất, Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Và Những Điều Cần Biết

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn gồm chứa hình thu nhỏ trang chiếu, nhấn vào hình thu nhỏ dại trang chiếu thứ nhất trong bạn dạng trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, nhấp chuột Số Trang chiếu.

Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, hãy tiến hành một vào các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy bấm chuột tab Trang chiếu, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào đông đảo trang chiếu hoặc trang chú thích trong bản trình bày của mình, hãy click chuột Áp dụng mang lại tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn gồm thể biến hóa số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách tiến hành như sau.

Trên tab Thiết kế, trong nhóm Thiết lập Trang, click chuột Thiết lập Trang.

Trong hộp Thiết lập Trang, ở danh sách thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn 1 số bắt đầu.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc tiến công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm vào Số Trang chiếu.

*

Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, bấm chuột tab Trang chiếu.

*

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để đặt số trang chiếu bạn đã chọn, hãy chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi nhấp chuột Áp dụng. Tái diễn bước này mang đến từng trang chiếu riêng biệt lẻ bạn muốn đánh số.

Để đánh số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi nhấn vào Áp dụng cho Tất cả.

Để biết thông tin về cách sắp xếp lại các trang chiếu trong bản trình bày, coi mục thay đổi thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày với giờ

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng coi Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

Ở bên trái màn hình, tại ngăn có chứa hình thu nhỏ dại trang chiếu, bấm chuột hình thu nhỏ dại trang chiếu trước tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm vào Ngày và Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang cùng Chân trang, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào trang chiếu, hãy bấm vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày cùng giờ vào các trang ghi chú, hãy click chuột tab Ghi chú và phiên bản phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày với giờ, rồi thực hiện một vào các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày cùng giờ phản ảnh ngày cùng giờ hiện tại mỗi khi bạn mở hoặc in phiên bản trình bày, bấm vào Cập nhật trường đoản cú động, rồi lựa chọn định dạng ngày và giờ chúng ta muốn.

Nếu bạn muốn đặt ngày cùng giờ về một ngày cố gắng thể, hãy click chuột Cố định, rồi ở hộp Cố định, nhập ngày chúng ta muốn.

Qua việc đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta có thể dễ dàng quan sát và theo dõi lần cuối các bạn thay đổi bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào phần lớn trang chiếu, trang chú giải hoặc bản phân phân phát trong bản trình bày, hãy nhấp chuột Áp dụng cho Tất cả.

Thêm, thu xếp và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu cùng tổng số trang chiếu trên từng trang chiếu

thay đổi thứ tự những trang chiếu của doanh nghiệp


Chèn hoặc đào thải số trang chiếu

Đi mang lại dạng xem > bình thường.

Đi tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu với nhập số trang chiếu bắt đầu. Bản xem trước Hiển thị vị trí.

Xem thêm: Làm Cách Thay Đổi Mật Khẩu Trên Facebook Trên Điện Thoại Đơn Giản Hiệu Quả

Để thêm hoặc loại bỏ số phiên bản chiếu khỏi trang tiêu đề, xóa hoặc chọn không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.