Các Phép Toán Trong C

     

Trong bài học kinh nghiệm này, độc giả sẽ thuộc Lập trình không khó khăn chuyển sang phần kiến thức “toán tử trong C“. Toán tử là các ký hiệu được dùng để làm thực hiện nay một phép toán trong ngôn ngữ lập trình. Họ sẽ thuộc nhau đi qua từng nhiều loại toán tử nhé.

Bạn đang xem: Các phép toán trong c


Các loại toán tử vào C

Nội dung nạm thể chúng ta sẽ học trong 3 bài học kinh nghiệm như sau:

Bài 8. Toán tử số họcBài 9. Toán tử gán với toán tử tăng, giảmBài 10. Toán tử ngắn gọn xúc tích và toán tử quan lại hệ

Toán tử số học tập (Arithmetic Operators)

Toán tử số học là một loại toán tử vào C: Được thực hiện để tiến hành các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia,… trên những giá trị số (biến và hằng). Đây là những toán tử bắt buộc sự gia nhập của 2 giá trị số đề nghị được phân loại là những toán tử 2 ngôi.

Toán tửÝ nghĩa
+phép toán cộng
phép toán trừ
*phép toán nhân
/phép toán chia
%phép toán rước số dư(chỉ vận dụng cho số nguyên)
Video trả lời về toán tử số học

Source code minh họa


Toán tử tăng, bớt (Increment & Decrement)

Toán tử tăng, giảm là 1 loại toán tử vào C với là các toán tử 1 ngôi, bao hàm 2 toán tử sau:

Toán tử ++: đội giá trị lên 1 đối kháng vịToán tử --: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị đi 1 đối kháng vị

Các xem xét khi thực hiện và khái niệm về chi phí tố, hậu tố các bạn xem video clip bài số chín sau đây.

Xem thêm: Số Điện Thoại Mai Linh Taxi Mai Linh Tại Các Tỉnh Thành Trên Cả Nước ❤️

Code minh họa:


Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán tử trong ngữ điệu C được dùng để gán giá bán trị cho 1 biến trong ngôn từ lập trình C. Bao gồm các toán tử sau:

Toán tửViết gọnViết đầy đủ
=a = ba = b
+=a += ba = a+b
-=a -= ba = a-b
*=a *= ba = a*b
/=a /= ba = a/b
%=a %= ba = a%b

Code minh họa:


Toán tử tình dục (Relational Operators)

Toán tử quan liêu hệ là 1 trong những loại toán tử trong C được dùng để làm thực hiện các phép kiểm tra mối quan hệ giữa 2 toán hạng. Trường hợp quan hệ đánh giá là đúng thì nó trả về quý hiếm true và trả về false trong trường phù hợp ngược lại.

Xem thêm: Nổi Rôm Sảy Ở Trẻ Sơ Sinh Là Gì? Trẻ Bị Rôm Sảy Phải Làm Sao?

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
==so sánh bằng7 == 3 cho hiệu quả là 0
>so sánh béo hơn5 > 1 cho tác dụng là 1
5 cho hiệu quả là 0
!=so sánh khác5 != 4 cho hiệu quả là 1
>=lớn hơn hoặc bằng8 >= 3 cho tác dụng là 1
5 cho hiệu quả là 0
Video bài học

Code minh họa:


Toán tử xúc tích (Logical Operators)

Toán tử logic là một toán tử trong C. Toán tử logic bao hàm các toán tử sau:

Toán tử &&: là toán tử AND, trả về true khi còn chỉ khi tất cả các toán hạng hầu như đúng.Toán tử ||: là toán tử OR, trả về true lúc có tối thiểu 1 toán hạng đúng.Toán tử !: là toán tử NOT, đậy định quý hiếm của toán hạng.

Code minh họa:


Các toán tử khác

Ngoài các toán tử trên, bọn họ còn có những toán tử khác:

Toán tử bit (Bitwise Operators), ngôn từ này là phần kỹ năng và kiến thức khó. Chúng ta chưa học tập trong bài này.Toán tử “phảy” (Comma Operator)


*
*

*

*

*

Blog share kiến thức thiết kế của Hiếu, xây dựng xã hội những người học lập trình. Mang đến đi kỹ năng và kiến thức mình gồm là bí quyết học tập công dụng nhất