Các Động Từ Khuyết Thiếu

     

Bên cạnh những động từ chúng ta đã quen khía cạnh như đụng từ “to be” (am, is, are, …), những động từ chỉ hành vi (run, go, write,…), vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh còn có một nhiều loại động từ dùng để diễn đạt khả năng, sự không cho hay sự cần thiết. Đó là nhóm đụng từ khuyết thiếu. Bạn đã biết rõ về những dạng đụng từ này và cách sử dụng của bọn chúng chưa? Hãy cùng Step Up search hiểu cụ thể về từng dạng cồn từ khuyết thiếu hụt ngay dưới đây nhé. 
Bạn đang xem: Các động từ khuyết thiếu

1. Định nghĩa cồn từ khuyết thiếu hụt trong giờ đồng hồ Anh

Động từ bỏ khuyết thiếu thốn (Modal Verbs) là nhiều loại động tự có chức năng bổ trợ nghĩa cho động từ bỏ chính, ko được thực hiện là hễ từ bao gồm trong câu. Nó dùng để làm diễn đạt khả năng, sự dự định, sự quán triệt hay cả sự yêu cầu thiết… Động từ khuyết thiếu đứng trước hễ từ chính ở dạng nguyên thể để bổ sung nghĩa mang đến động từ chính. 

*
*
*
*

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng vào ngoặc She ……. Go khổng lồ work early, didn’t she? (had to/ has to/ ought to) His eyes were so bad that he ……….. Read the newspapers. (shouldn’t/hadn’t to/ couldn’t/ can’t) There’s the waiter. We …….. Ask him for the bill. (will/ shall/ am able to/ could) ………..you be able lớn come to lớn the B.M workshop? – I’m afraid not. (Can/ will/ May/ should) His oto broke down so he ………..come by bus. (had to/ must/should/ could) ……………. Ask you some questions? – Okay, go ahead. (Shall I / Will I / Should I / May I ) She ……….. Go now. She’s getting late. (had rather/ had better/ ought/ would rather)

Đáp án

had lớn couldn’t will will had to May I had better


Xem thêm: Download Đề Thi Trắc Nghiệm Và Thực Hành Tin Học Cơ Bản Online

Xem ngay hack Não Ngữ Pháp – bộ đôi Sách và tiện ích bài tập giúp bạn hiểu bản chất và áp dụng chắc tay 90% ngữ pháp để thi tuyển và giao tiếp. Nội dung bao gồm của sách gồm: 


Xem thêm: Tìm Hiểu Các Loại Bao Cao Su Của Durex, ​​​​​​​Bao Cao Su Durex Có Những Loại Nào

Chương 1: Ngữ pháp cấu tạo giúp nhận diện cùng nói đúng kết cấu của 1 câu đơn;✅ Chương 2: Ngữ pháp về thì để các bạn nói đúng thì của một câu 1-1 giản;✅ Chương 3: Ngữ pháp cấu trúc hướng dẫn nói và cách tân và phát triển ý thành câu phức tạp.