CÁC DẠNG ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN

     

Tài liệu có 186 trang, được biên soạn bởi giáo viên Lê quang đãng Xe, tuyển tập 50 dạng toán ôn thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022 môn Toán, khớp ứng với 50 câu trắc nghiệm vào đề minh họa giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 môn Toán.

Bạn đang xem: Các dạng đề thi đại học môn toán

1 Số phức 1.A kiến thức cần nhớ 1.B bài bác tập mẫu 1.C bài tập tương tự và cách tân và phát triển 2.D Bảng đáp án 4.2 các yếu tố cơ phiên bản về mặt ước 5.A kiến thức cần nhớ 5.B bài bác tập chủng loại 5.C bài bác tập tương tự như và cải cách và phát triển 6.D Bảng giải đáp 7.3 tìm điểm thuộc đồ thị, đường thẳng 8.A kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ 8.B bài xích tập mẫu 8.C bài tập tương tự và phát triển 8.D Bảng đáp án 10.4 Khối nón – trụ – ước 11.A kiến thức cần nhớ 11.B bài xích tập chủng loại 11.C bài tập tương tự và phát triển 12.D Bảng đáp án 14.5 Nguyên hàm cơ bản 15.A kiến thức cần nhớ 15.B bài bác tập chủng loại 15.C bài xích tập giống như và phát triển 15.D Bảng giải đáp 18.6 cực trị của hàm số 19.A kỹ năng cần ghi nhớ 19.B bài bác tập mẫu 20.C bài tập tựa như và cách tân và phát triển 20.D Bảng giải đáp 25.7 Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit 26.A nắm tắt triết lý 26.B bài xích tập mẫu mã 26.C bài tập tương tự như và trở nên tân tiến 26.D Bảng câu trả lời 30.8 Thể tích của khối chóp cơ bạn dạng 31.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 31.B bài xích tập mẫu 31.C bài tập tương tự và cải tiến và phát triển 31.D Bảng giải đáp 34.9 Tập xác định hàm số lũy thừa, hàm số lôgarit 35.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ 35.B bài xích tập mẫu 35.C bài xích tập tương tự và cải cách và phát triển 35.D Bảng giải đáp 36.10 Phương trình lôgarit 37.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ 37.B bài tập mẫu 37.C bài tập giống như và trở nên tân tiến 37.D Bảng lời giải 38.11 Tích Phân sử dụng đặc thù cơ bản 39.A kiến thức cần nhớ 39.B bài bác tập mẫu mã 39.C bài xích tập tương tự như và trở nên tân tiến 39.D Bảng lời giải 43.12 Phép toán trên số phức 44.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 44.B bài tập mẫu 44.C bài tập tựa như và phát triển 44.D Bảng giải đáp 46.13 khẳng định các nguyên tố cơ bản của mặt phẳng 47.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 47.B bài bác tập mẫu mã 47.C bài bác tập tương tự như và cải cách và phát triển 47.D Bảng lời giải 49.14 Véc-tơ trong không gian 50.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 50.B bài xích tập chủng loại 51.C bài xích tập tựa như và trở nên tân tiến 51.D Bảng đáp án 53.15 Điểm biểu diễn số phức 54.A kiến thức cần nhớ 54.B bài tập chủng loại 54.C bài bác tập tựa như và trở nên tân tiến 55.D Bảng đáp án 57.16 Tiệm cận 58.A kỹ năng cần nhớ 58.B bài bác tập mẫu 58.C bài bác tập tương tự và cải cách và phát triển 58.D Bảng lời giải 62.17 Tính quý giá lôgarit 63.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ 63.B bài xích tập mẫu 63.C bài tập giống như và cách tân và phát triển 63.D Bảng giải đáp 67.18 thừa nhận dạng thứ thị 68.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 68.B bài bác tập chủng loại 70.C bài bác tập tương tự và cải tiến và phát triển 70.D Bảng đáp án 79.19 Phương trình đường thẳng 80.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 80.B bài tập chủng loại 82.C bài bác tập giống như và cải cách và phát triển 82.20 Hóa vị – chỉnh hợp – tổng hợp 85.A kiến thức cần lưu giữ 85.B bài xích tập mẫu 85.C bài bác tập giống như và cải cách và phát triển 85.D Bảng giải đáp 86.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Word 2007 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Và Đáp Án Office 2007

21 Thể tích 87.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 87.B bài bác tập mẫu mã 88.C bài tập tương tự như và mở rộng 88.D Bảng lời giải 89.22 Đạo hàm của hàm số mũ, logarit 90.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 90.B bài bác tập mẫu 90.C bài tập tựa như và cải cách và phát triển 90.D Bảng giải đáp 91.23 Xét tính đơn điệu của hàm số 92.A kiến thức và kỹ năng cần lưu giữ 92.B bài bác tập chủng loại 92.C bài tập tương tự như và phát triển 92.D Bảng đáp án 96.24 những yếu tố cơ bản mặt tròn xoay 97.A kỹ năng cần ghi nhớ 97.B bài bác tập mẫu 97.C bài xích tập tương tự như và cách tân và phát triển 98.D Bảng lời giải 99.25 Tích Phân sử dụng đặc thù cơ bạn dạng 100.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 100.B bài xích tập mẫu 100.C bài tập tương tự như và cải cách và phát triển 100.D Bảng đáp án 101.26 cung cấp số cộng, cấp cho số nhân 102.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 102.B bài xích tập mẫu 102.C bài tập tương tự như và trở nên tân tiến 102.D Bảng câu trả lời 105.27 Nguyên hàm 106.A kỹ năng và kiến thức cần nhớ 106.B bài bác tập mẫu mã 106.C bài bác tập tương tự và trở nên tân tiến 106.D Bảng đáp án 107.28 cực trị của hàm số dựa vào BBT, Đồ thị 108.A kỹ năng cần lưu giữ 108.B bài xích tập mẫu mã 108.C bài xích tập tựa như và trở nên tân tiến 109.D Bảng câu trả lời 110.29 tra cứu GTLN & GTNN của hàm số 111.A kỹ năng cần lưu giữ 111.B bài tập tương tự như và trở nên tân tiến 112.C Bảng giải đáp 117.30 Xét tính đối chọi điệu của hàm số 118.A kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 118.B bài xích tập mẫu 118.C bài xích tập tương tự như và cải tiến và phát triển 118.D Bảng câu trả lời 120.31 Tính quý giá lôgarit 121.A kỹ năng và kiến thức cần lưu giữ 121.B bài xích tập mẫu 121.C bài bác tập giống như và trở nên tân tiến 121.D Bảng giải đáp 124.32 Tích phân hàm ẩn 125.A tóm tắt lý thuyết 125.B kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ 125.C bài xích tập mẫu mã 125.D bài tập giống như và cải cách và phát triển 125.E Bảng câu trả lời 128.34 Viết phương trình khía cạnh phẳng tương quan đến con đường thẳng 129.A kiến thức cần lưu giữ 129.B bài tập mẫu mã 129.C bài bác tập tương tự như và trở nên tân tiến 130.D Bảng giải đáp 134.35 Số phức 135.A kỹ năng cần nhớ 135.B bài bác tập mẫu mã 135.C bài bác tập tương tự như và trở nên tân tiến 136.D Bảng câu trả lời 138.36 khoảng cách từ điểm đến lựa chọn mặt phẳng 139.A kiến thức cần nhớ 139.B bài xích tập mẫu 139.C bài tập tựa như và cải tiến và phát triển 140.D Bảng giải đáp 144.37 xác suất 145.A kiến thức và kỹ năng cần nhớ 145.B bài bác tập mẫu 146.C bài xích tập tương tự và cải tiến và phát triển 147.D Bảng câu trả lời 148.38 Phương trình con đường thẳng 149.A kỹ năng cần lưu giữ 149.B bài xích tập mẫu mã 151.C bài xích tập tựa như và trở nên tân tiến 151.39 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit 156.A bắt tắt định hướng 156.B bài tập mẫu 156.C bài tập tương tự và cải tiến và phát triển 157.D Bảng câu trả lời 160.40 Tính solo điệu của hàm số links 161.A kiến thức cần nhớ 161.B bài bác tập mẫu 163.C bài xích tập tương tự và cải tiến và phát triển 163.D Bảng giải đáp 174.41 rất trị số phức 175.

Xem thêm: Đơn Xin Kết Nạp Đoàn Và Cách Viết Đơn Xin Vào Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Đoàn 2022

A kiến thức và kỹ năng cần nhớ 175.B bài tập chủng loại 176.C bài bác tập giống như và cải tiến và phát triển 177.D Bảng lời giải 180.