TỔNG HỢP CÁC BIẾN GLOBAL CÓ SẴN TRONG PHP

     

Các biến đổi đã có mang trước vào PHP

Trong PHP có một trong những loại biến gọi là siêu toàn cục superglobal, nó đã có PHP định nghĩa trước, bạn có thể truy cập bất kỳ lúc nào, với phạm vi truy vấn là ngẫu nhiên đâu. Hiện tại đó là các biến rất toàn cục mang tên sau: $_SERVER, $GLOBALS, $_REQUEST, $_POST, $_GET, $_FILES, $_ENV, $_COOKIE, $_SESSION

Biến $_SERVER

$_SERVER là một mảng chứa những thông tin bởi vì Webserver sinh ra như header, path, location script. Một số trong những thông tin chúng ta có thể lấy được qua đổi mới này như:

$_SERVER<"QUERY_STRING"> trả về chuỗi query trang đã truy cập. (Ví dụ trang truy vấn là http://domain.com/?page=news&id=100 - nó trả về là chuỗi query là ?page=news&id=100) $_SERVER<"REQUEST_URI"> trả về URI của trang. $_SERVER<"HTTP_HOST"> trả về Host của trang, lấy ví dụ giangdien.com.vn. $_SERVER<"HTTP_REFERER"> nếu tất cả thì nó là trang dẫn user agent chuyển mang lại trang hiện tại tại, ví dụ như trang chứa links mà tín đồ dùng nhấp chuột để mang đến trang hiện tại. (Có thể dùng tính năng này để biết người tiêu dùng vào website qua google search với hầu hết từ khóa nào) $_SERVER<"SCRIPT_NAME"> trả về đường dẫn của file script php hiện tại. $_SERVER<"REQUEST_METHOD"> trả về phương thức nào tầm nã vấn mang đến Server như POST, GET, HEAD, PUT $_SERVER<"REQUEST_TIME"> trả về giá bán trị thời gian timestamp là lúc bắt đầu yêu mong được gửi mang lại Server $_SERVER<"HTTP_USER_AGENT"> lấy User-Agent là header của yêu ước gửi đến, qua chiếc này hoàn toàn có thể biết được thông tin như Trình duyệt, Hệ điều hành, thiết bị ... đang truy cập $_SERVER<"REQUEST_TIME"> trả về giá chỉ trị thời gian timestamp là lúc ban đầu yêu mong được gửi mang lại Server $_SERVER<"REMOTE_ADDR"> rước IP đang truy vấn trang.

Bạn đang xem: Tổng hợp các biến global có sẵn trong php


Biến $GLOBALS

$GLOBALS là 1 trong mảng chứa tất cả các tham chiếu đến các biến toàn cục (global). Cùng với key của mảng là tên gọi biến. Ví dụ các bạn biết rằng $_SERVER là một biến toàn bộ thì chúng ta có thể truy cập đến vươn lên là đó thông qua $GLOBALS<"_SERVER"> như là một phương pháp mới.

"; echo '$bien_kt cục bộ trong hàm có giá trị là: ' . $bien_kt . "";}$bien_kt = "Biến toàn cục";test();?>//IN RA//$bien_kt toàn cục có giá trị là: phát triển thành toàn cục//$bien_kt tổng thể có cực hiếm là: trở nên cục bộ

Biến $_REQUEST

Biến này là một mảng kết hợp, lưu giữ trữ tin tức chứa trong đổi thay $_GET, $_POST cùng $_COOKIE

Biến $_SESSION, $_COOKIE

Biến $_SESSION lưu lại trữ tin tức phiên thao tác làm việc của PHP, $_COOKIE dữ liệu nhỏ dại do trình chăm chút gửi lên: hai đổi mới này trình diễn trong công ty đềSession và Cookie

Biến $_POST và $_GET

$_get là một trong mảng kết hợp, lưu tin tức gửi đến bởi phương thức HTTP GET, hay nói cách khác lưu các thông tin gửi đến thông qua tham số từ bỏ URL.

Xem thêm: Bộ 10 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Sinh Mới Nhất, 20 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Sinh Học

Hai trở thành $_get với $_post liên tục dùng với html form trong số website thông thường, trong đó sử dụng post bình yên hơn get và hỗ trợ các khối tài liệu nhị phân upload lên vps (ví dụ upload tệp tin thì đề nghị dùng post)


GET được dùng khi thông tin gửi đi được chú ý thấy cụ thể thông qua URL của trình duyệt. Tuy nhiên GET cũng giới hạnđộ lâu năm URL là 2000 ký kết tự. Bởi vì tham số truyền qua màn trình diễn URL, nên địa chỉ có thể bookmark và bổ ích trong một vài trường hợp.

Xem thêm: Cách Làm Mắt Hết Sưng Nhanh Nhất Xoa Dịu Đôi Mắt Bị Sưng Sau Khi Khóc

Ví dụ: HTML sau sử dụng form với phương thức get

Tên: Tuổi: info.php có nội dung:

Khi chúng ta điền vào form tên ABC, tuổi 20 nhấn vào gửi thì URL trình chu đáo sẽ là: /info.php?name=ABC&age=20 và ngôn từ in ra vày info.php là: chào ABC Bạn trăng tròn tuổi

Biến $_files

Biến $_files giữ thông tin các file upload lên server. Xem mục Upload tệp tin với PHP để biết phương pháp sử dụng.


Biến có mang trướcBiến $_SERVERBiến $GLOBALSBiến $_REQUESTBiến $_SESSION, $_COOKIEBiến $_GET, $_POSTBiến $_FILES
*

sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP Upload file trong PHP Gửi thư điện tử trong PHP thao tác với file trong PHP Gộp file thư viện vào PHP cùng với include() với require() sử dụng Session với Cookie trong PHP Hàm trong lập trình sẵn PHP Chuỗi ký tự trong Php Mảng vào Php những vòng lặp trong Php
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý tự HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối cơ thể BMITạo QR CodeLịch vạn niên contact RSS

Đây là blog cá nhân, tôi biên chép và share những gì tôi học tập được ở chỗ này về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức công nghệ khácDeveloped by giangdien.com.vn