BIÊN BẢN LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

     

giangdien.com.vn xin gửi tới quý người hâm mộ mẫu biên bạn dạng họp chi bộ ý kiến đề nghị kết hấp thụ Đảng viên. Trải qua nội dung sinh hoạt đưa ra bộ Đảng cơ sở, đưa ra bộ họp nhằm xét kiến nghị kết hấp thụ quần chúng vào Đảng khi sẽ đủ tiêu chuẩn và đk đứng trong lực lượng của Đảng cộng sản Việt Nam, mẫu mã biên bạn dạng họp bỏ ra bộ này đã ghi lại toàn thể nội dung cuộc họp bao gồm số member tham gia, thư ký, nhà trì cuộc họp, nội dung chi tiết của cuộc họp. Mời chúng ta cùng tham khảo chi tiết và cài đặt về mẫu mã biên phiên bản họp đưa ra bộ ý kiến đề xuất kết hấp thụ Đảng viên tại đây.

Bạn đang xem: Biên bản lễ kết nạp đảng viên mới


Biên bạn dạng họp đưa ra bộ tiếp thụ đảng viên mới


1. Biên bạn dạng họp bỏ ra bộ ý kiến đề nghị kết nạp Đảng viên số 1


ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

TRƯỜNG............

CHI BỘ …

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........, ngày..... Tháng ...năm 20…

TRÍCH BIÊN BẢNCuộc họp chi bộ tháng …/20…

Cuộc họp đưa ra bộ mon …/20… được tiến hành lúc … tiếng ngày … mon … năm …., tại phòng họp …………………………………...

Đảng số của chi bộ có … đồng chí; đảng viên bằng lòng … đồng chí; đảng viên dự bị … đồng chí. Có mặt … đồng chí; đảng viên xác nhận … đồng chí, đảng viên dự bị … đồng chí. Vắng ngắt mặt: … Đồng chí, đảng viên chính thức…, đảng viên dự bị … đồng chí.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí …………………………. – túng bấn thư.

Thư ký cuộc họp: Đồng chí …………………………. – ………………...

Sau khi phân tích đánh giá tình hình công tác tháng …., chương trình công tác xây dựng Đảng tháng …/20…. Chi bộ thực hiện xét hồ nước sơ tiếp nhận Đảng của quần bọn chúng ………………………., hiện là nhân viên Phòng …………………………..

* Đồng chí ………………………, túng thư bỏ ra bộ - thông qua lý định kỳ xin vào đảng, solo xin vào Đảng và các thủ tục của quần chúng …………………… (đính kèm).

* Tập thể bỏ ra bộ đóng góp:

Trên cơ sở những ý kiến góp phần của tập thể chi bộ …, bỏ ra bộ xin tổng hợp một vài ý như sau:

- Ưu điểm:

+ Về chủ yếu trị bốn tưởng:

Quần bọn chúng ……………… tất cả lập trường bốn tưởng vững vàng vàng, chấp hành phần đa đường lối, công ty trương của Đảng; cơ chế pháp luật trong phòng nước.

Luôn trao dồi, học tập hỏi nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức để ship hàng tốt trách nhiệm được phân công.

+ Về phẩm hóa học đạo đức, lối sống:

Bản thân quần bọn chúng ……………….. Gồm lối sống lành mạnh, phẩm hóa học đạo đức tác phong tốt.

Có mối quan hệ hòa đồng, sung sướng với đồng nghiệp. Thường xuyên trao dồi kỹ năng từ bạn bè, người cùng cơ quan và những người đi trước. Bao gồm ý thức nhiệm vụ trong tham gia các phong trào, những hoạt động.

+ Thực hiện trách nhiệm được giao:

Quần bọn chúng ………………………… luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua kết quả đánh giá bán viên chức được xếp nhiều loại ………………. Và công dụng thi đua khen thưởng giành danh hiệu ……………………….

+ Về tổ chức triển khai kỷ luật:

Quần chúng ………………………….. Chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bao gồm ý thức tổ chức triển khai kỷ qui định tốt, thực hiện tốt nội quy, quy chế ở trong nhà trường. Tham gia họp không hề thiếu các cuộc họp của đối chọi vị, thực hiện giỏi các một số loại quỹ theo quy định.

Về khuyết điểm:

Chưa nhận thấy khuyết điểm.

Tập thể đưa ra bộ thống nhất ý kiến đề xuất Đảng ủy Trường xem xét kết hấp thụ quần bọn chúng ……………………………. Vào Đảng với sự đống ý của …./….. bằng hữu đảng viên chủ yếu thức, đạt phần trăm ……%.

Xem thêm: Gợi Ý Lời Chúc Hay Dành Cho Bác Sĩ, Những Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27

Cuộc họp hoàn thành … giờ đồng hồ … phút thuộc ngày, biên bản được thông qua trước đưa ra bộ, toàn bộ đều thống nhất, không tồn tại ý con kiến khác.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

NGƯỜI TRÍCH BIÊN BẢN


ĐẢNG BỘ ................................

CHI BỘ: ...............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày.... Tháng..... .năm 20....

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam;

Ngày......... Tháng........ Năm........, đưa ra bộ vẫn họp nhằm xét, đề nghị kết nạp quần nó vào Đảng.

Tổng số đảng viên của bỏ ra bộ là .......... đảng viên, trong các số ấy chính thức......... đồng chí, dự bị ......... đồng chí.

Có mặt:..........................đ/c, đ/v chủ yếu thức............đ/c, dự bị .................đ/c.

Vắng mặt.......đảng viên, trong những số đó chính thức..... đồng chí, dự bị...... đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí......................................................., chức vụ...........................

Thư ký hội nghị: đồng chí...............................................................................................

Sau lúc nghe report và thảo luận, đưa ra bộ gồm những chủ ý đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Xem thêm: Và Khi Tôi Vui Thì Tôi Hát Khi Tôi Đau Thì Tôi Khóc, Giới Hạn Nào Cho Chúng Ta

Đối chiếu với hình thức của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn chỉnh và điều kiện kết hấp thụ đảng viên, số đảng viên thiết yếu thức đống ý kết hấp thụ quần chúng..........................................vào Đảng........ Bạn bè (đạt .....%) đối với tổng số đảng viên thiết yếu thức. Số đảng viên ưng thuận không tán thành...... đồng minh (..... %) với lý do........................................