Biên bản họp xét thi đua

     

giangdien.com.vn mời chúng ta tham khảo chủng loại biên phiên bản họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học 2021-2022 trong bài viết này. Biên bạn dạng họp bình xét thi đua cuối năm học nhằm đưa ra tấn công giá, kết quả đánh giá về thi đua trong thời hạn học.

Bạn đang xem: Biên bản họp xét thi đua

Họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học là chuyển động thường niên tại các nhà ngôi trường mầm non, tè học, trung học cơ sở, trung học càng nhiều đánh giá, tuyên dương gần như thành tích giành được trong suốt 1 năm giảng dạy của các thầy cô giáo. Câu chữ của biên bạn dạng bao gồm: dìm xét đánh giá hoạt động vui chơi của tổ trong thời hạn học, bình xét thi đua học kì 2, bình xét thi đua thời điểm cuối năm và cuối cùng là ý kiến của những thành viên vào tổ. Dưới đây là các chủng loại Mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo.


Mẫu biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học


1. Cốt truyện cuộc họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học

Đầu tiên Hiệu trưởng trải qua các tiêu chí thi đua trong planer thi đua khen thưởng trong phòng trường đã xây dừng từ đầu năm mới học của cá nhân và đơn vị trường để toàn cục cán cỗ giáo viên nhân viên cấp dưới đều cụ được. Tiếp theo sau là Lấy chủ ý phát biểu của các cá thể bình xét thi đua đến từng cá thể toàn trường.

Cuối thuộc là bước Phát phiếu tín nhiệm cho CB, GV, NV nhằm bình bầu những danh hiệu thi đua mang đến các cá thể và đồng chí nhà trường và đưa ra công dụng cuối cùng để tổng thể hội nghị bình xét được công khai minh bạch rõ ràng.


Và để làm sáng tỏ Biên bạn dạng họp xét thi đua cuối năm công ty chúng tôi sẽ tập trung khai quật về văn bản cuộc họp, trong số đó những giữa trung tâm cần nói đến bao gồm:

– Đánh giá bán về tứ tưởng-chính trị của CNVC những năm học vừa qua:

+ các giáo viên nhiều phần đều gồm lập trường, bốn tưởng vững vàng.

+ trong các hoạt động tập thể luôn luôn tích cực hưởng ứng tham gia những việc tổ chức triển khai kỉ niệm các dịp lễ lớn, đôi khi hang hái nhiệt huyết thâm nhập tuyên truyền đến các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

+ Tham gia lành mạnh và tích cực các chuyển động văn nghệ, thể thao vày ngành tổ chức.

+ những thành viên vào tổ có ý thức học hỏi và tự học cao.

– Về chuyên môn:

+ Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy chế trình độ chuyên môn của ngành; biên soạn giảng nghiêm túc, đúng lịch trình thời khóa biểu.

+ Làm giỏi công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

+ liên tiếp sử dụng có tác dụng bộ thiết bị dùng, thiết bị dạy dỗ học vị Bộ giáo dục – Đào chế tạo ra cấp.

+ Tổ chức giỏi việc rèn chữ viết đến Học sinh, gồm tham gia thi vòng trường.

– cung cấp danh sách đương nhiên của cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến gồm bao nhiêu đồng chí, trong danh sách cần thể hiện rõ bọn họ tên, xếp loại, reviews của công đoàn, xác suất phần tram bỏ phiếu thế nào cần nạm thể.


– Danh hiệu đồng chí thi đua cấp cơ sở sẽ căn cứ vào tình trạng thực tế ở trong phòng trường đã có được trong năm học, từ kia hội đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong bên trường tiến hành tiến hành vứt phiếu lòng tin cho các cá thể đề nghị xét tặng ngay danh hiệu thi đua cấp các đại lý năm học cùng thu được tác dụng thực tế thế nào thì phải công khai trực tiếp tại cuộc họp bình xét.

Dựa trên địa thế căn cứ vào công dụng lấy phiếu lòng tin cho các cá thể đạt thương hiệu Lao động tiên tiến và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hội đồng thi đua tán thưởng của trường duy nhất trí ý kiến đề xuất cấp trên xét chăm bẵm và xếp loại 05 bạn bè có thương hiệu trong list kèm theo giành danh hiệu LĐTT cấp cơ sở và đề nghị công nhận thương hiệu CSTĐ cấp đại lý năm học mang đến 05 bằng hữu có tên sau.

Phần thương hiệu các đồng minh cũng bắt buộc liệt kê rõ cùng ghi cụ thể từng đồng chí, sau cùng là phần Hội đồng đơn vị trường nhất trí ý kiến đề nghị Hội đồng thi đua cung cấp trên xét chú ý và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao đụng tiên tiến”.

Chốt lại cuộc họp cần thể hiện tin tức về: Biên bạn dạng được triển khai và đã có được đọc lại và thống nhất trải qua trước toàn bộ hội đồng nhà trường và không bè bạn nào có ý kiến gì khác. Do vậy Cuộc họp dứt vào hồi….. Phút cùng trong ngày cần ghi rõ và bao gồm chữ cam kết ghi rõ họ tên của thư cam kết chủ tọa.

2. Mẫu biên bạn dạng họp bình xét danh hiệu thi đua và khen thưởng


TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

......, ngày..... Tháng ...... Năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌPBÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học tập ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ Giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Nhân tố họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, nguyên nhân người vắng vẻ mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức triển khai họp tiệm triệt và triển khai triển khai công tác bình xét thương hiệu TĐ, KT năm học tập .......... Theo hướng dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... Của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức triển khai bình xét thương hiệu thi đua cho cá thể theo trình trường đoản cú sau:

- Từng viên chức, fan lao hễ trình bè lũ bản tự kiểm điểm (theo mẫu: nội dung đánh giá, bình xét thương hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, bửa sung phiên bản tự review của từng cá thể trong đơn vị chức năng (Nêu rõ: phần nhiều ưu điểm; nhược điểm, tồn tại đề nghị khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng hợp những chủ kiến nhận xét về kết quả công tác, đều mặt ưu, lỗi của từng cá nhân vào biên bản, tiếp đến ghi trực mừng đón xét vào phiếu tấn công giá, bình xét thương hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đơn vị đã triển khai họp kiểm điểm và bỏ phiếu bình xét thương hiệu thi đua đến các cá thể của đơn vị năm học ...........

Chú ý:

- Lần 1: quăng quật phiếu bầu những cá thể đạt thương hiệu “Lao động tiên tiến”

- Lần 2: quăng quật phiếu thai những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ lệ quy định)

a) kết quả bình xét danh hiệu thi đua như sau:

- thương hiệu cá nhân:

+ Đạt thương hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ không đạt có: ………………..…….………….người.

+ ko bình xét có: ……………………..….. Người

- thương hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tựu của viên chức; căn cứ tiêu chuẩn chỉnh khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí ý kiến đề nghị Hiệu trưởng tặng giấy khen cho:………………..người (Có list kèm theo)

Cuộc họp hoàn thành vào hồi…. Giờ cùng ngày. 100% những thành viên dự họp vẫn nhất trí thông qua.

THƯ KÝ(Ký với ghi rõ bọn họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký với ghi rõ bọn họ tên)


3. Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm


TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

......, ngày..... Mon ...... Năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌP

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ Giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Nhân tố họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, tại sao người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Xem thêm: Quà Tặng Cuối Năm Cho Học Sinh Tiểu Học, Mẹo Chọn Quà Tặng Cuối Năm Học Ý Nghĩa Nhất

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức họp quán triệt cùng triển khai tiến hành công tác bình xét thương hiệu TĐ, KT năm học tập .......... Theo hướng dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... Của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình từ bỏ sau:

- Từng viên chức, bạn lao động trình bè đảng bản tự kiểm điểm (theo mẫu: nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị nhận xét, góp ý kiến, xẻ sung bạn dạng tự reviews của từng cá thể trong đơn vị chức năng (Nêu rõ: đa số ưu điểm; nhược điểm, tồn tại buộc phải khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng đúng theo những chủ ý nhận xét về hiệu quả công tác, các mặt ưu, khuyết điểm của từng cá thể vào biên bản, tiếp đến ghi trực đón nhận xét vào phiếu đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn chỉnh thi đua, đơn vị chức năng đã triển khai họp kiểm điểm và bỏ thăm bình xét danh hiệu thi đua đến các cá nhân của đơn vị năm học ...........

Chú ý: - Lần 1: vứt phiếu bầu những cá nhân đạt thương hiệu “Lao đụng tiên tiến”

- Lần 2: quăng quật phiếu thai những cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ trọng quy định)

a) công dụng bình xét thương hiệu thi đua như sau:

- danh hiệu cá nhân:

+ Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt thương hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có list kèm theo)

+ ko đạt có: ………………..…….………….người.

+ ko bình xét có: ……………………..….. Người

- thương hiệu tập thể:

+ Đạt danh hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ thành tích của viên chức; địa thế căn cứ tiêu chuẩn chỉnh khen thưởng quy định, tập thể đơn vị chức năng nhất trí đề xuất Hiệu trưởng tặng kèm giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp chấm dứt vào hồi…. Giờ thuộc ngày. 100% những thành viên dự họp đã nhất trí thông qua.

THƯ KÝ

(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHÒNG GD&ĐT............

TRƯỜNG MN..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

.........., ngày ......tháng .......năm ......

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

Năm học............

Vào hồi .........ngày........, tại văn phòng trường..........tổ chức họp báo hội nghị họp hội đồng sư phạm công ty trường nhằm bình xét, xếp loại thi đua cuối năm học........

1. Nhân tố gồm bao gồm :

Chủ toạ: Đ/c .......... - Hiệu trưởng.Thư ký: Đ/c .......... - GVPT siêng môn.Toàn thể cán bộ GV - NV trong công ty trường - bao gồm mặt.......(vắng mặt: ....... đ/c - tất cả lý do)

2. Nội dung:

Tổ chức bình xét thi đua đến các cá nhân và nhà trường, năm học..............

Tổ chức lấy chủ ý nhận xét của các thành viên vào hội nghị.

III. Diễn biến:

Đ/c ........... - Hiệu trưởng thông qua các tiêu chí thi đua trong planer thi đua khen thưởng của phòng trường vẫn XD từ đầu năm học của cá thể và công ty trường để tổng thể CB - GV - NV ráng được.Lấy chủ ý phát biểu của các cá thể bình xét thi đua đến từng cá thể CB,GV,NV toàn trường.Phát phiếu tin tưởng cho CB, GV, NV để bình bầu những danh hiệu thi đua đến các cá thể và cộng đồng nhà trường.

* list CB, GV, NV đạt LĐTT bao gồm ......đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: có ....đ/c

Căn cứ vào tình trạng thực tế trong phòng trường dành được trong năm học, hội đồng CB - GV - NV trong nhà trường đã thực hiện bỏ phiếu lòng tin cho các cá thể đề nghị xét tặng kèm danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học tập .......và thu được tác dụng sau:

TT

Họ và tên

Tổng số phiếu

Tỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ mang phiếu tin tưởng cho các cá thể đạt danh hiệu LĐTT và danh hiệu CSTĐ cung cấp cơ sở. Hội đồng thi đua tán thưởng của trường tuyệt nhất trí đề nghị cấp trên xét chăm chú và xếp các loại ........ đ/c có tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp đại lý và đề xuất công nhận thương hiệu CSTĐ cấp các đại lý năm học.......... đến ......đ/c có tên sau:

Đ/c ...........Đ/c ..........Đ/c ...........Đ/c.........................

* Hội đồng công ty trường duy nhất trí kiến nghị Hội đồng thi đua cấp trên xét chu đáo và thừa nhận danh hiệu: “Tập thể lao hễ tiên tiến”.

Biên bạn dạng được thống độc nhất và trải qua trước toàn thể hội đồng công ty trường và không người nào có chủ kiến gì khác. Cuộc họp xong xuôi vào hồi 17h00 phút thuộc ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝ

Cộng hòa buôn bản hội nhà nghĩa Việt NamĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc------------------

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA

CUỐI NĂM HỌC 20…-20…

TỔ KHỐI …

Thời gian: … giờ …, ngày … tháng … năm 20…

Địa điểm: …………………………………………

Thành phần: Tổ khối … (5/5 đồng chí - vắng ngắt 0)

Chủ trì: …………………………………………….

Thư kí: ……………………………………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động của khối thời điểm cuối năm học: 20…-20…

1/ bốn tưởng-chính trị.

- những thành viên trong tổ gồm lập trường, tứ tưởng vững vàng.

- tích cực và lành mạnh hưởng ứng việc tổ chức kỉ niệm các dịp lễ lớn.

- thâm nhập tuyên truyền cho các trào lưu thi đua của ngành, của địa phương.

- tích cực hưởng ứng những cuộc vận động phệ do ngành phạt động.

- Tham gia lành mạnh và tích cực các chuyển động văn nghệ, thể thao do ngành tổ chức.

- những thành viên vào tổ có ý thức học hỏi với tự học cao.

2/ chuyên môn.

- Thực hiện tráng lệ quy chế trình độ chuyên môn của ngành; biên soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu ước , theo yêu cầu tầm thường của Bộ giáo dục đào tạo - Đào tạo.

- Làm tốt công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương thức cho đồng nghiệp.

- tổ chức triển khai thao giảng 3h ( cha đ/c -mỗi bạn hữu 1 ngày tiết ), thi giáo viên tốt mỗi đồng minh 2 giờ hầu hết đạt các loại Tốt.

- hồ sơ đạt loại tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn bằng máy tính, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và khoa học.

- liên tiếp sử dụng có kết quả bộ trang bị dùng, thiết bị dạy dỗ học vị Bộ giáo dục và đào tạo - Đào sản xuất cấp.

- Nhiều đồng minh có sáng tạo độc đáo kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong thời hạn học 20...-20... Tổ gồm 4 sáng tạo độc đáo xếp một số loại A và được chọn tham dự cuộc thi cấp Huyện, với năm học tập 20…-20… cả bốn ý tưởng sáng tạo đều đạt kết quả. Tứ GV dự thi kỹ năng sư phạm đạt ba và sẽ dự giờ nhị tiết dạy của tía giáo viên đã chờ kết quả .

- Tổ chức xuất sắc việc rèn chữ viết mang đến HS, gồm tham gia thi vòng trường.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, chủ yếu xác.

3/ Các vận động khác:

- Thực hiện xuất sắc quy định về ngày công, giờ công.

- Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy định về đồng phục của phòng trường.

- Tham gia tích cực và lành mạnh và có hiệu quả các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao bởi vì ngành tổ chức.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

- Làm giỏi công tác làng hội hóa giáo dục đào tạo và phổ biến giáo dục.

Xem thêm: Cách Làm Đèn Trung Thu Bằng Ống Hút Cho Bé Vui Trung Thu, Cách Làm Lồng Đèn Trung Thu Bằng Ống Hút

* Tồn tại: vật nài nếp sinh hoạt, thể dục, lau chùi và vệ sinh của một trong những lớp chưa thật tốt.

II/ công dụng bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được thông qua trong “Quy chế nội bộ” tại hội nghị CNVC, tác dụng xếp một số loại thi đua của những thành viên vào tổ như sau: