Bảng Word Form Miễn Phí

     
× Want to download this document?

Sign up for a Scribd miễn phí trial to download now.

tải về with không tính tiền trial

Bạn đang xem: Bảng word form miễn phí
Bạn đang xem: Bảng word form miễn phí

*

*Xem thêm: Cách Sử Dụng To Be Trong Tiếng Anh, Động Từ Tobe Trong Tiếng Anh

*

*Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Bình Thuận Có Tốt Không?

Armed America: The Remarkable Story of How & Why Guns Became as American as táo Pie Clayton E. Cramer Family of Secrets: The Bush Dynasty, America's Invisible Government, & the Hidden History of the Last Fifty Years Russ Baker Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments và Businesses Helped Make Bill và Hillary Rich Peter Schweizer Secret Empires: How the American Political Class Hides Corruption and Enriches Family & Friends Peter Schweizer

Tong hop-word-form-tieng-anh-day-du

1. VnDoc - cài đặt tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíWORD FORMA1 able (a) có năng lực, tất cả khả năngEnable (v) khiến cho có thểAbly (adv) Một cách bao gồm tàiAbility (n) Năng lực, khả năng2. Abrupt (a) Thình lình, bỗng nhiên ngộtAbruptly (adv) Thình lình, tách raabruptness (n) Sự bất ngờ3. Absent (a) vắng mặtAbsently (adv) Lơ đãngAbsentee (n) bạn vắng mặtAbsence (n) Sự vắng vẻ mặt4 academy (n) Viện hàn lâm, viện triết họcAcademe (n) học tập viện, ngôi trường đại họcAcademie (a) thuộc về trường đại họcAcademicals (n) Mũ cùng áo dài mặ nghỉ ngơi đại họcAcademician (n) Viện sĩ5 access (v) truy vấn cậpAccess (n) Lối vào, mặt đường vào, mang đến gầnAccession (n) gia nhập vàAccessible (a) có thể đi vào, cho tới gầnAccessibility (n) Sự rất có thể đến gần6 Accommodate (v) cung ứng tiện nghi, địa điểm ởAccommodation (n) địa điểm trọ, địa điểm ở, một thể nghiAccommodating (a) tuyệt giúp đỡ, thuận lợiAccommodative (a) = accommodating7 accord (n)(v) Đồng tình, đồng lòngAccordance (n) kiểu như nhau, hợp nhauAccordant (a) Phù hợpAccording(to) (pre) Tùy theoAccordingly (adv) Tùy theo8 accustom (v) có tác dụng quenAccustomed (a) Quen9 achieve (v) có được, đạt đượcAchievable (a) hoàn toàn có thể hoàn thành, đạt đượcAchivement (n) Thành tụu, thành tíchAchiever (n) fan thành đạt10 acquaintance (n) Sự làm quen, gọi biết, quenAcquaint (v) có tác dụng quen, gọi biết11 act (v) Thực hiệnActivity (n) Sự hoạt độngAction (n) hành vi