Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

     

Thông tư 200 mới nhất ban hành bảng thông tin tài khoản kế toán, áp dụng cho vớ cả loại hình doanh nghiệp thay thế cho ra quyết định 15. Trong bài viết này Kế Toán Lê Ánh sẽ share nội dung hệ thống tài khoản kế toán việt nam Sau đó là bảng hệ thống thông tin tài khoản kế toán theo Thông tư 200 khá đầy đủ nhất về thông tin tài khoản kế toán hiện hành.

Bạn đang xem: Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp

Tài Khoản kế toán tài chính Là Gì? - Tài khoản kế toán là một công vậy giúp phản nghịch ánh những nghiệp vụ kinh tế tế gây ra theo từng đối tượng kế toán riêng.

Trong đó: Nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh là toàn cục các chuyển động liên quan liêu tới vượt trình chuyển động sản xuất và sale của doanh nghiệp, bao hàm việc sở hữu hàng, bán hàng, thu tiền, đưa ra tiền…

1. Hệ thống Tài Khoản Kế Toán công ty lớn Việt Nam

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nước ta được phát hành nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng tài khoản kế toán nhằm phản ánh các nghiệp vụ ghê tế.

Như vậy, trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp việt nam hiện hành gồm 76 thông tin tài khoản cấp 1 và không tài năng khoản ngoại bảng. Trong các số đó tài khoản cấp 1 là những thông tin tài khoản tổng phù hợp phản ánh đối tượng người dùng ở dạng tổng quát.

Các thông tin tài khoản kế toán bên cạnh phần tên thường gọi còn được ký hiệu bởi những chữ số, việc ký hiệu bởi những chữ số có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong công tác làm việc kế toán bởi câu hỏi dùng những chữ số thuận tiện, đơn giản dễ dàng trong vấn đề ghi chép theo dõi đối tượng người sử dụng kế toán.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Nhanh Và Chính Xác, Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Một Cách Dễ Dàng

Các tài khoản cấp 1 được ký kết hiệu vị 3 chữ số với ý nghĩa sau:


*

Tài khoản kế toán cấp cho 1


Từ trái thanh lịch phải:

Chữ số trước tiên chỉ các loại tài khoản;Chữ số sản phẩm công nghệ hai chỉ nhóm tài khoản trong loại;Chữ số thứ ba chỉ thứ tự tài khoản trong nhóm.

Với ý nghĩa sâu sắc của những chữ số trong cam kết hiệu của tài khoản kế toán cấp 1 như trên, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tất cả 09 loại thông tin tài khoản từ một số loại 1 đến loại 9 phản ảnh về gia tài và sự vận chuyển của tài sản thuộc về của đối kháng vị.

Mối tương tác giữa các tài khoản trên với báo cáo tài chính của người tiêu dùng được biểu lộ như sau:


*

Các tài khoản cấp 2 là tài khoản chi tiết của tài khoản cấp 1 do vậy những tài khoản cụ thể này đề xuất tuân theo sự cân xứng giữa tài khoản cụ thể và thông tin tài khoản tổng hợp.

Xem thêm: 5+ Cách Cắt Tóc Mái Thưa Tại Nhà Đơn Giản Chỉ 5 Phút, 5+ Cách Tự Cắt Tóc Mái Thưa Tại Nhà

2. Bảng hệ thống Tài Khoản Theo Thông tứ 200 Đầy Đủ Nhất

Dưới trên đây là tổng thể bảng khối hệ thống tài khoản kế toán tài chính theo thông bốn 200 được sử dụng rộng rãi nhất trong các doanh nghiệp

Cấp 1

Cấp 2

TÊN TÀI KHOẢN

2

3

4

 

 

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

111

 

Tiền mặt

 

1111

Tiền Việt Nam

 

1112

Ngoại tệ

 

1113

Vàng chi phí tệ

112

 

Tiền gởi ngân hàng

 

1121

Tiền Việt Nam

 

1122

Ngoại tệ

 

1123

Vàng tiền tệ

113

 

Tiền đã chuyển

 

1131

Tiền Việt Nam

 

1132

Ngoại tệ

121

 

Chứng khoán khiếp doanh

 

1211

Cổ phiếu

 

1212

Trái phiếu

 

1218

Chứng khoán và phương pháp tài chính khác

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

 

1282

Trái phiếu

 

1283

Cho vay

 

1288

Các tài khoản đầu tư chi tiêu khác sở hữu đến ngày đáo hạn

131

 

Phải thu của khách hàng

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ

 

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

136

 

Phải thu nội bộ

 

1361

Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc

 

1362

Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá

 

1363

Phải thu nội cỗ về giá thành đi vay mượn đủ đk được vốn hóa

 

1368

Phải thu nội bộ khác

138

 

Phải thu khác

 

1381

Tài sản thiếu hóng xử lý

 

1385

Phải thu về cổ phần hóa

 

1388

Phải thu khác

141

 

Tạm ứng

151

 

Hàng sở hữu đang đi đường

152

 

Nguyên liệu, đồ vật liệu

153

 

Công cụ, dụng cụ

 

1531

Công cụ, dụng cụ

 

1532

Bao suy bì luân chuyển

 

1533

Đồ cần sử dụng cho thuê

 

1534

Thiết bị, phụ tùng rứa thế

154

 

Chi giá thành sản xuất, marketing dở dang

155

 

Thành phẩm

 

1551

Thành phẩm nhập kho

 

1557

Thành phẩm bất động sản

156

 

Hàng hóa

 

1561

Gía mua sắm và chọn lựa hóa

 

1562

Chi giá thành thu mua sắm chọn lựa hóa

 

1567

Hàng hóa không cử động sản

157

 

Hàng gửi đi bán

158

 

Hàng hóa kho bảo thuế

161

 

Chi sự nghiệp

 

1611

Chi sự nghiệp năm trước

 

1612

Chi sự nghiệp năm nay

171

 

Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu thiết yếu phủ

211

 

Tài sản cố định hữu hình

 

2111

Nhà cửa, thứ kiến trúc

 

2112

Máy móc, thiết bị

 

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

2114

Thiết bị, chính sách quản lý

 

2115

Cây lâu năm, súc vật thao tác làm việc và mang đến sản phẩm

 

2118

TSCĐ khác

212

 

Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

 

2121

TSCĐ hữu hình mướn tài chính

 

2122

TSCĐ vô hình dung thuê tài chính

213

 

Tài sản cố định vô hình

 

2131

Quyền thực hiện đất

 

2132

Quyền phạt hành

 

2133

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Nhãn hiệu, tên thương mại

 

2135

Chương trình phần mềm

 

2136

Giấy phép và bản thảo nhượng quyền

 

2138

TSCĐ vô hình dung khác

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Hao mòn bđs nhà đất đầu tư

217

 

Bất hễ sản đầu tư

221

 

Đầu bốn vào doanh nghiệp con

222

 

Đầu bốn vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

228

 

Đầu tư khác

 

2281

Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác

 

2288

Đầu tư khác

229

 

Dự chống tổn thất tài sản

 

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán ghê doanh

 

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị chức năng khác

 

2293

Dự phòng cần thu cạnh tranh đòi

 

2294

Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

241

 

Xây dựng cơ phiên bản dở dang

 

2411

Mua sắm TSCĐ

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

2413

Sửa chữa béo TSCĐ

242

 

Chi chi phí trả trước

243

 

Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

244

 

Cầm cố, vậy chấp, cam kết quỹ, ký cược

 

 

TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

331

 

Phải trả cho người bán

333

 

Thuế và những khoản nên nộp bên nước

 

3331

Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp

 

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu

 

3332

Thuế tiêu thụ quánh biệt

 

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

 

3335

Thuế thu nhập cá nhân cá nhân

 

3336

Thuế tài nguyên

 

3337

Thuế bên đất, tiền thuê đất

 

3338

Thuế bảo đảm môi ngôi trường và các loại thuế khác

 

33381

Thuế đảm bảo môi trường

 

33382

Các một số loại thuế khác

 

3339

Phí, lệ tổn phí và những khoản buộc phải nộp khác

334

 

Phải trả fan lao động

 

3341

 Phải trả công nhân viên

 

3348

Phải trả người lao đụng khác

335

 

Chi phí đề xuất trả

336

 

Phải trả nội bộ

 

3361

Phải trả nội cỗ về vốn tởm doanh

 

3362

Phải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giá

 

3363

Phải trả nội bộ về ngân sách đi vay đủ đk được vốn hóa

 

3368

Phải trả nội bộ khác

337

 

Thanh toán theo quá trình kế hoạch đúng theo đồng xây dựng

338

 

Phải trả, buộc phải nộp khác

 

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

3382

Kinh giá thành công đoàn

 

3383

Bảo hiểm xóm hội

 

3384

Bảo hiểm y tế

 

3385

Phải trả về cp hóa

 

3386

Bảo hiểm thất nghiệp

 

3387

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

Phải trả, yêu cầu nộp khác

341

 

Vay cùng nợ mướn tài chính

 

3411

Các khoản đi vay

 

3412

Nợ thuê tài chính

343

 

Trái phiếu vạc hành

 

3431

Trái phiếu thường

 

34311

Mệnh giá

 

34312

Chiết khấu trái phiếu

 

34313

Phụ trội trái phiếu

 

3432

Trái phiếu đưa đổi

344

 

Nhận ký kết quỹ, ký kết cược

347

 

Thuế các khoản thu nhập hoãn lại yêu cầu trả

352

 

Dự phòng phải trả

 

3521

Dự phòng bh sản phẩm mặt hàng hóa

 

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

 

3523

Dự chống tái cơ cấu doanh nghiệp

 

3524

Dự phòng bắt buộc trả khác

353

 

Qũy black thưởng phúc lợi

 

3531

Qũy khen thưởng

 

3532

Qũy phúc lợi

 

3533

Qũy phúc lợi đã tạo ra TSCĐ

 

3534

Qũy thưởng ban làm chủ điều hành công ty

356

 

Qũy cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ

 

3561

Qũy cách tân và phát triển khoa học với công nghệ

 

3562

Qũy trở nên tân tiến khoa học và công nghệ đã xuất hiện TSCĐ

357

 

Qũy bình ổn giá

 

 

TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

411

 

Vốn chi tiêu của nhà sở hữu

 

4111

Vốn góp của nhà sở hữu

 

41111

Cổ phiếu phổ thông gồm quyền biểu quyết

 

41112

Cổ phiếu ưu đãi

 

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

4113

Quyền chọn biến hóa trái phiếu

 

4118

Vốn khác

412

 

Chênh lệch reviews lại tài sản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái

 

4131

Chênh lệch tỷ giá chỉ do reviews lại các khoản mục tiền tệ bao gồm gốc ngoại tệ

 

4132

Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái trong tiến độ trước hoạt động

414

 

Qũy chi tiêu phát triển

417

 

Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

418

 

Các quỹ không giống thuộc vốn nhà sở hữu

419

 

Cổ phiếu quỹ

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm trước

 

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán năm nay

441

 

Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản

461

 

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

 

4611

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

 

4612

Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm nay

466

 

Nguồn khiếp phí đã tạo nên TSCĐ

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

511

 

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

 

5111

Doanh thu bán sản phẩm hóa

 

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

 Doanh thu cung ứng dịch vụ

 

5114

Doanh thu cung cấp dịch vụ lệch giá trợ cấp, trợ giá

 

5117

 Doanh thu sale bất động sản đầu tư

 

5118

Doanh thu khác

515

 

Doanh thu vận động tài chính

521

 

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

5211

Chiết khấu yêu mến mại

 

5212

Hàng cung cấp bị trả lại

 

5213

Gỉam giá chỉ hàng bán

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH

611

 

Mua hàng

 

6111

Mua nguyên liệu, đồ vật liệu

 

6112

Mua hàng hóa

621

 

Chi tổn phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

622

 

Chi tổn phí nhân công trực tiếp

623

 

Chi phí áp dụng máy thi công

 

6231

Chi chi phí nhân công

 

6232

Chi chi phí nguyên, thứ liệu

 

6233

Chi phí quy định sản xuất

 

6234

Chi giá tiền khấu hao thiết bị thi công

 

6237

Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài

 

6238

Chi phí bởi tiền khác

627

 

Chi phí thêm vào chung

 

6271

Chi giá tiền nhân viên, phân xưởng

 

6272

Chi tầm giá nguyên, thiết bị liệu

 

6273

Chi phí hình thức sản xuất

 

6274

Chi tầm giá khấu hao TSCĐ

 

6277

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6278

Chi phí bằng tiền khác

631

 

Gía thành sản xuất

632

 

Gía vốn sản phẩm bán

635

 

Chi phí tổn tài chính

641

 

Chi phí chào bán hàng

 

6411

Chi phí nhân viên

 

6412

Chi tầm giá nguyên vật liệu, bao bì

 

6413

Chi phí dụng cụ, vật dùng

 

6414

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6415

Chi giá tiền bảo hành

 

6417

Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài

 

6418

Chi phí bởi tiền khác

642

 

Chi phí thống trị doanh nghiệp

 

6421

Chi phí nhân viên quản lý

 

6422

Chi phí vật tư quản lý

 

6423

Chi phí đồ dùng văn phòng

 

6424

Chi giá tiền khấu hao TSCĐ

 

6425

Thuế, tầm giá và lệ phí

 

6426

Chi phí dự phòng

 

6427

Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài

 

6428

Chi phí bằng tiền khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

711

 

Thu nhập khác

 

 

LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC

811

 

Chi phí tổn khác

821

 

Chi mức giá thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Chi mức giá thuế TNDN hiện hành

 

8212

Chi phí tổn thuế TNDN hoãn lại

 

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ kinh DOANH

911

 

Xác định tác dụng kinh doanh

Bạn rất có thể tải bảng hệ thống tài khoản kế toán tài chính TẠI ĐÂY: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Tham khảo thêm đoạn phim Cách làm chủ các thông tin tài khoản và Ghi nợ có do CEO Lê Ánh share dưới đây

Trên đây, Kế Toán Lê Ánh đã tin tức cho các bạn bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 200 rất đầy đủ nhất. Chúng ta có thể tham khảo nội dung bài viết so sánh hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 và Thông bốn 133 để biết được được sự khác với giống nhau giữa 2 thông bốn này như vậy nào

Tham gia tức thì khóa học kế toán tổng hợp thực hành hay khóa học kế toán online trên trung trọng điểm kế toán Lê Ánh sẽ được đội ngũ giảng viên có khá nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghề trả lời và giải đáp những thắc mắc.