Bản Tự Nhận Xét Cá Nhân Của Giáo Viên

     

Mẫu bạn dạng tự dìm xét đánh giá, xếp các loại của gia sư được lập ra để cho giáo viên tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cũng giống như chuyên môn, nghiệp vụ,Bản tự nhận xét đánh giá cán cỗ năm 2021 kỹ năng phát triển của bạn dạng thân trong quy trình công tác. Hãy theo dõi mới nhất với CNTA nhé.

Bạn đang xem: Bản tự nhận xét cá nhân của giáo viên

*

Video bạn dạng tự dấn xét, reviews viên chức 2020

Nội dung mẫu bản tự dấn xét đề xuất nêu rõ cả thông tin cá nhân, trách nhiệm được giao trong những năm học vừa qua. Đồng thời, chuyển ra hầu như ưu điểm, điểm yếu của bạn dạng thân. Mời chúng ta cùng tham khảo 4 chủng loại tự nhấn xét tiến công giá, xếp loại của gia sư trong nội dung bài viết dưới đây để có thêm kinh nghiệm tay nghề hoàn thành nội dung bài viết của mình:

Dưới đây là bản tự nhận xét tiến công giá, xếp các loại của gia sư năm học tập 2019 2020

Bản tự nhận xét tiến công giá, xếp loại của gia sư – mẫu 1


Phòng GDĐT……… Trường …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập – tự do – Hạnh phúc ——————–

…..ngày ….tháng…..năm…….

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Năm học: 20…….. – 20……..

Họ cùng tên: …………………………………………………………

Chức vụ: ………….. Mã số ngạch: ……… Bậc lương …… thông số lương ………

Đơn vị công tác: ngôi trường …………………………………………

Trình độ chăm môn, nghiệp vụ: ………………………………

Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………

Trình độ chính trị: …………………………………………………

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức bốn tưởng, chính trị

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Chấp hành thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

c. Câu hỏi chấp hành quy định của ngành, chính sách của cơ quan, solo vị, bảo vệ số lượng, unique ngày, giờ công trạng động

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong trắng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu lộ tiêu cực; sự tin tưởng của đồng nghiệp, học viên và nhân dân

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

đ. Lòng tin đoàn kết; tính trung thực vào công tác; dục tình đồng nghiệp; thái độ giao hàng nhân dân cùng học sinh

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

2. Về chăm môn, nghiệp vụ

a. Khối lượng, hóa học lượng, công dụng giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời hạn và từng điều kiện công tác cụ thể

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

b. Lòng tin học tập nâng cao trình độ chăm môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; ý thức trách nhiệm trong đào tạo và công tác; lòng tin phê bình cùng tự phê bình

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

3. Kỹ năng phát triển (về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực cai quản và chuyển động xã hội, …)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

4. Cầm tắt ưu, khuyết điểm thiết yếu về triển khai chức trách, nhiệm vụ

a. Ưu điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt Mới Nhất 2022, Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt Chuẩn 2021

……………………………………………………………………………………

b. Khuyết điểm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

5. Tự tấn công giá, xếp loại

– Xếp các loại về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống: …………

– Xếp một số loại về chăm môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp một số loại chung: ………………………………………………………..

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ (Ký tên cùng ghi rõ họ với tên)

II. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (hoặc tập thể đơn vị)

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

Tổ (hoặc tập thể đơn vị) thống duy nhất xếp loại:

– Xếp các loại về phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống: ……………

– Xếp một số loại về chuyên môn, nghiệp vụ: …………………………….

– Xếp nhiều loại chung: ……………………………………………………….….

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Ancol Phenol Violet, Bài Tập Ancol

TỔ CHUYÊN MÔN (ĐƠN VỊ) (Ký tên cùng ghi rõ họ cùng tên)

III. TÓM TẮT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Xếp loại:

– Xếp loại về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, lối sống: ………

– Xếp nhiều loại về chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………

– Xếp nhiều loại chung: ……………………………………………………

………, ngày ………..tháng ……….năm ………….
HIỆU TRƯỞNG (Ký tên cùng ghi rõ họ cùng tên)