Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

     

Biểu Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015 có thể giúp các đảng viên tự tiến công giá quality đảng viên của mình về những bốn tưởng chính trị, phẩm hóa học đạo đức lối sống. Mời chúng ta tham khảo!


*

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên năm 2015 được dùng để kiểm điểm đảng viên vẫn là cán bộ, công chức, viên chức, với vừa đủ các ngôn từ như: ưu điểm, khuyết điểm, công dụng công tác, hạn chế, nguyên nhân,...

Bạn đang xem: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2015

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2015(Dùng mang đến đảng viên đã là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………I. Ưu điểm, kết quả công tác1. Về tứ tưởng chủ yếu trị:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao:......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

4. Về tổ chức triển khai kỷ luật:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Tỉ Lệ Pha Nước Muối Súc Miệng Như Thế Nào Cho Chuẩn? Hướng Dẫn Cách Pha Nước Muối Súc Miệng

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, giải pháp khắc phục.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự thừa nhận mức phân nhiều loại chất lượng(Đánh dấu X vào một trong những ô tương ứng)4.1. Xếp loại quality cán bộ, công chứcHoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụHoàn thành giỏi nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụKhông dứt nhiệm vụ4.2. Xếp loại chất lượng đảng viênĐảng viên ngừng xuất sắc nhiệm vụĐảng viên kết thúc tốt nhiệm vụĐảng viên kết thúc nhiệm vụĐảng viên không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- nhấn xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….-Chi cỗ phân loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân một số loại chất lượng:…………………………………………………………………………………...

Xem thêm: Sinh Năm 1992 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi Con Gì? 1992 Hợp Tuổi Nào?

………, ngày……tháng…..năm….. T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Trên trên đây là 1 phần nội dung của Bản kiểm điểm đảng viên năm 2015. Mời thiết lập trên giangdien.com.vn giúp xem được khá đầy đủ nội dung.