BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU CỦA ĐẢNG VIÊN NĂM 2017

     

Bản cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực của Đảng viên là địa thế căn cứ để đánh giá, xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm 02 bạn dạng cam kết, 1 phiên bản cá nhân giữ, 1 phiên bản chi ủy lưu. Rất có thể tham khảo biện pháp viết bản cam kết như sau:


*

Mục lục bài viết

 

ĐẢNG BỘ:THỊ TRẤN PHÚ MỸ  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM đưa ra BỘ: TỔ DÂN PHỐ 2  --------------- --------

Phú Mỹ, ngày 25 mon 8 năm 2017

BẢN CAM KẾTTU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2017

 

 

Đơn vị công tác: Tổ dân phố 2

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chủ yếu quyền, đoàn thể:

Sinh hoạt tại đưa ra bộ: Tổ dân phố 2

1. Về bốn tưởng bao gồm trị

- bạn dạng thân luôn luôn trung thành, kiên định với nhà nghĩa Mác- Lê nin, bốn tưởng sài gòn và mặt đường lối thay đổi của Đảng. Cửa hàng triệt giỏi điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp;

- luôn luôn chấp hành xuất sắc chủ trương cơ chế Đảng, pháp luật của nhà nước;

- luôn luôn tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành cùng thực hiện giỏi các chế độ pháp luật, nhà trương thay đổi và cơ chế của Đảng với Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, “ trường đoản cú diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Bạn đã xem: phiên bản đăng ký phấn đấu của đảng viên năm 2017

2.

Bạn đang xem: Bản đăng ký phấn đấu của đảng viên năm 2017Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Phí Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (Stu) Năm 2022

Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Bản thân luôn luôn rèn luyện, tu dưỡng với không xong xuôi "Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh";

- Có lối sinh sống trong sáng, giản dị, chủng loại mực;

- Giữ gìn tư cách, phẩm hóa học đạo đức giải pháp mạng. đẩy mạnh tính đi đầu và gương mẫu mã trong công tác và cuộc sống, trong chiến đấu chống nhà nghĩa cá nhân, quan lại liêu, tham nhũng, lãng phí;

- Chấp hành phương pháp của Ban chấp hành trung ương về hầu hết điều Đảng viên không được làm;

- ko có thể hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

- Đổi mới phương pháp và lề lối có tác dụng việc;

- Chấp hành cùng bảo vệ, tuyên truyền, tải cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân tiến hành đường lối, quan điểm, chủ trương quyết nghị của Đảng, pháp luật của nhà nước;

- lành mạnh và tích cực học tập cải thiện trình độ và năng lượng công tác; 

- hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

4. Về tổ chức kỷ luật

5. Về tự khắc phục, thay thế những hạn chế, khuyết điểm thời hạn qua với qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên thời điểm cuối năm 2017

- mạnh dạn trong chống chọi phê bình cùng tự phê, đấu tranh với các thể hiện chia rẽ, viên bộ;

- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cung cấp trên;

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ yếu sách, pháp luật trong phòng Nước và các nội quy, quy chế, lý lẽ của địa phương;

- Luôn gồm thái độ mong thị trong bài toán nhận và sửa chữa, khắc phục và hạn chế khuyết điểm.

Xem thêm: Tải Mẫu Phiếu Trả Lời Trắc Nghiệm 120 Câu Chuẩn Nhất, Mẫu Phiếu Chấm Thi Trắc Nghiệm Mở Rộng Tnmaker

6. Về kế hoạch hành động thực hiện tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng cỗ tỉnh lần thiết bị XV:

- Thực hiện tại nghiêm pháp luật của Ban Chấp hành tw về hầu như điều Đảng viên ko được làm;

Bản cam kết này bên cạnh đó là nội dung kế hoạch hành động của bản thân nhằm tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng và là địa thế căn cứ để kiểm điểm, reviews xếp nhiều loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2017.