Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh, hỏi và trả lời, bạn bao nhiêu tuổi

     
Tiếng anh lớp 3 unit 11 This is my familyLESSON 1: PHẦN 1 (TRANG 6-7 SGK)Tiếng anh lớp 3 Unit 11 This is my familyLESSON 2: PHẦN 2 (TRANG 6-11)


*

I. VOCABULARY: TỪ VỰNG

– picture: bức tranh

– age: tuổi

II. SENTENCE PATTERNS: MẪU CÂU

Mẫu câu 1: “How old are you?”

– Dịch: chúng ta bao nhiêu tuổi?

– mẫu mã câu này được sử dụng để hỏi về tuổi của tín đồ đối diện, đang thì thầm với mình

– Trả lời: “I’m + age (tuổi)” – Mình… tuổi.Bạn đang xem: các bạn bao nhiêu tuổi dịch lịch sự tiếng anh

– Ví dụ:

How old are you? – I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bạn bao nhiêu tuổi dịch sang tiếng anh, hỏi và trả lời, bạn bao nhiêu tuổi

Dịch: bạn bao nhiêu tuổi? – mình 10 tuổi.

Mẫu câu 2: “How old is she/ he?”

– Dịch: Cô ấy/ Anh ấy bao nhiêu tuổi?

– chủng loại câu này được áp dụng để hỏi về tuổi của một fan nào đó

– Trả lời: “She/ He is + age (tuổi)”: Cô ấy/ Anh ấy….tuổi

– giữ ý: rất có thể thay “she”, ‘he” bằng tên một fan hoặc 1 danh trường đoản cú số ít duy nhất người.

III. EXERCISE: BÀI TẬP1. Look, listen and repeat: Nhìn, nghe với lặp lại

a) That’s my brother.

How old is your brother?

He is seven.

b) That’s my grandmother.

How old is she?

She’s sixty-five.

Dịch:

a) Đó là em trai mình.

Em trai bạn từng nào tuổi?

Em ấy 7 tuổi.

b) Đó là bà mình.

Bà ấy bao nhiêu tuổi?

Bà mình 65 tuổi rồi.

2. Point và say: Chỉ cùng nói

a)How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà chúng ta bao nhiêu tuổi?

Bà bản thân 65 tuổi.

c) Ba (bố) các bạn bao nhiêu tuổi?

Ba mình 42 tuổi.

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 41 tuổi.

e) Anh trai chúng ta bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

3. Let’s talk: thuộc nói nhé!

a) How old is your grandfather?

He’s sixty-eight.

b) How old is your grandmother?

She’s sixty-five.

c) How old is your father?

He’s forty-two.

d) How old is your mother?

She’s forty-one.

e) How old is your brother?

He’s thirteen.

f) How old is your sister?

She’s ten.

Dịch:

a) Ông các bạn bao nhiêu tuổi?

Ông bản thân 68 tuổi.

b) Bà các bạn bao nhiêu tuổi?

c) Ba (bố) chúng ta bao nhiêu tuổi?

Ba bản thân 42 tuổi.

Xem thêm: Thời Gian Làm Việc Hành Chính Là Gì 2022? Quy Định Giờ Hành Chính?

d) Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ bản thân 41 tuổi.

e) Anh trai các bạn bao nhiêu tuổi?

Anh ấy 13 tuổi.

f) Chị gái chúng ta bao nhiêu tuổi?

Chị ấy 10 tuổi.

4. Listen and number: Nghe cùng đánh số

1. A: That’s my sister.

B: How old is she?

A: She’s six years old.

2. A: That’s my grandfather.

B: How old is he?

A: He’s sixty-eight.

3. A: Who’s that?

B: It’s my grandmother.

A: How old is she?

B: She’s sixty-four.

4. A: & who’s that?

B: It’s my brother.

A: How old is he?

B: He’s thirteen.

Dịch:

1. A: Đó là em gái mình.

B: Em ấy bao nhiêu tuổi?

A: Em ấy sáu tuổi.

2. A; Đó là ông của mình.

B: Ông ấy bao nhiêu tuổi?

A: Ông 68 tuổi rồi.

3. A: Ai vậy?

B: Đó là bà của mình.

A: Bà ấy từng nào tuổi?

B: Bà 64 tuổi.

4. A: Và sẽ là ai?

B: Đó là anh trai mình.

A: Anh ấy bao nhiêu tuổi?

B: Anh ấy mười cha tuổi.

=> Đáp án: a.3, b.4, c.2, d.1

5. Read và complete: Đọc với hoàn thành

Hi! My name is Quan. I’m ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.

Dịch:

Xin chào. Bản thân tên là Quân. Bản thân 10 tuổi. Đây là bức tranh về giai đình mình, tía mình 44 tuổi. Chị em mình 39 tuổi. Anh trai của chính mình 14 tuổi.

=> Đáp án:

Quan: 10

His father: 44

His mother: 39

His brother: 14

6. Write about your family: Viết về gia đình mình

Các con phụ thuộc vào thông tin đơn vị mình nhằm viết.

Bài mẫu:

1. How old are you?

I am eight years old.

2. How old is your mother?

She is thirty-two years old.

3. How old is your father?

He is thirty-seven years old.

4. How old is your brother?

He is six years old.

Dịch:

1. Bạn bao nhiêu tuổi?

Mình 8 tuổi.

2. Mẹ chúng ta bao nhiêu tuổi?

Mẹ mình 32 tuổi.

3. Bố bạn bao nhiêu tuổi?

Bố mình 37 tuổi.

4. Em trai bạn bao nhiêu tuổi?

Em trai bản thân 6 tuổi.

Xem thêm: 1001 Status Ảnh Bìa Tiếng Anh Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Cho Facebook

Mời các bạn xem tiếp tiếng anh lớp 3 Lesson 2 Unit 11 This is my family- Đây là gia đình mình nghỉ ngơi trang sau.