TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT!

     

Thì lúc này đơn – Present Simple tense là một trong số 12 thì cơ bản của giờ đồng hồ Anh và cũng chính là thì trước tiên mà các các bạn sẽ học khi bước đầu làm thân quen với ngữ pháp của ngôn ngữ quốc tế này. Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop xin nhờ cất hộ đến chúng ta hệ thống bài tập thì lúc này đơn từ cơ bạn dạng đến nâng cao, giúp chúng ta củng nuốm lại phần kỹ năng và kiến thức ngữ pháp vô cùng quan trọng này.

Bạn đang xem: Tổng hợp bài tập thì hiện tại đơn có đáp án chi tiết!


Tổng quan liêu về thì lúc này đơn

Trước khi ban đầu làm bài bác tập, bọn họ hãy cùng khối hệ thống lại đợt nữa về thì hiện tại đơn.

Thì bây giờ đơn – Present Simple tense được dùng để mô tả một thực sự hiển nhiên, một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen, hoặc một tài năng của ai đó.


*
*

Công thức

Câu khẳng định – Affirmative
Động từ “to be”Động từ thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh từ ko đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh từ bỏ số những + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh trường đoản cú số những + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít/ Danh từ không đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi say mê môn Toán.)She likes Math. (Cô ta đam mê môn Toán.)We lượt thích Math. (Chúng tôi phù hợp môn Toán.)
Câu bao phủ định – Negative
Động từ “to be”Động tự thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ ko đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh từ số những + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh tự số nhiều + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh tự số ít/ Danh từ ko đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi say đắm môn Toán.)She likes Math. (Cô ta ưng ý môn Toán.)We like Math. (Chúng tôi yêu thích môn Toán.)

*Lưu ý: Ở câu lấp định với động từ thông thường có chủ ngữ là số ít, phía đằng sau trợ cồn từ does not/doesn’t ta vẫn giữ động từ nghỉ ngơi nguyên thể chứ không cần thêm s/es.

Vậy đề nghị “She doesn’t likes Math” là sai, câu đúng cần là “She doesn’t like Math.”

Câu ngờ vực – Interrogative

Ta bao gồm 3 dạng là câu nghi vấn có – ko hoặc đúng – không nên (Yes – No questions), câu nghi ngờ WH- (WH- questions) với câu nghi ngờ sử dụng trợ rượu cồn từ do/does.

Câu ngờ vực WH- có các từ nhằm hỏi như: what, where, when, why, which, who, whose, how.

Yes – No questionsWH- questionsDo/does
Công thứcHỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?Đáp: Yes, S + am/ are/ is.No, S + am not/ are not/ is not.Hỏi: WH-word + am/ is/ are + S +…?Đáp: S + am/ is/ are (+ not) +…Hỏi: Do/ Does (not) + S + V-infinitiveĐáp: Yes, S + do/does.No, S + vày not/ does not.
Lưu ýis not = isn’tare not = aren’tdo not = don’tdoes not = doesn’tdo not = don’tdoes not = doesn’t
Ví dụAre you a teacher?Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.No, I’m not a teacher. / No, I am not.Is he a teacher?Yes, he’s a teacher. / Yes, he is.No, he’s not a teacher. / No, he isn’t.What is it? It is a book.Where are you? I am at school.Who is that person? She is Mrs. Lan.Do you like Math?– Yes, I do. / Yes, I like Math.– No, I don’t. / No, I don’t like Math.Does she like Math?– Yes, she does. / Yes, she likes Math.– No, she doesn’t. / No, she doesn’t like Math.

Quy tắc thêm s/es vào đụng từ với chủ ngữ số ít trong thì bây giờ đơn

Thêm “es” vào sau hễ từ tận cùng bởi “o, x, ss, sh, ch” – ví như go thành goes, wash thành washes,…Động trường đoản cú tận cùng bằng y, thay đổi y thành i với thêm es – ví dụ như study thành studies.Các đụng từ còn sót lại sẽ thêm s vào sau – lấy một ví dụ như like thành likes, make thành makes,…

Công dụng của thì lúc này đơn

Ta áp dụng thì hiện tại đơn khi:

Nói về một hành động, sự việc ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại hay 1 thói quen.

E.g.: I walk khổng lồ school everyday. (Tôi đi bộ đến trường từng ngày.)

Nói về một thực sự hiển nhiên, một chân lý.

E.g.: Water boils at 100°C. (Nước sôi làm việc 100 °C).

Nói về một kế hoạch trình bao gồm sẵn, có thời gian biểu cố gắng định, rõ ràng.

E.g.: The plane takes off at 10 a.m today. (Máy cất cánh cất cánh thời gian 10 giờ sáng nay.)

Nói về suy nghĩ, cảm xúc, cảm xúc của một người.

E.g.: I think that you should tell her the truth. (Tôi nghĩ về rằng chúng ta nên nói thực sự với cô ấy.)

Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn

Để phân biệt thì lúc này đơn, ta để ý đến một số trong những trạng từ bỏ chỉ tần suất như:

Always (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)

E.g.: I often go jogging in the morning. (Tôi thường xuyên chạy bộ vào buổi sáng.)

She always remembers my birthday. (Cô ấy luôn luôn thức khuya.)

Một số cụm từ mở ra trong câu thực hiện thì lúc này đơn:

Every + khoảng thời gian (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời hạn (once a week,..)In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: They go abroad every year. (Họ đi nước ngoài mỗi năm.)

I go khổng lồ art class twice a week. (Tôi đi học vẽ 2 lần một tuần.)She goes to lớn the park in the morning. (Cô ấy đi tới công viên vào buổi sáng.)

Bài tập thì hiện tại đơn

Bài tập căn bản

Bài tập 1: Complete the following sentences with the correct verb form of Present Simple tense

1. I usually _______ (walk) to school.

2. They _______ (visit) us often.

3. You _______ (play) basketball once a week.

4. Tom _______ (work) every day.

5. He always _______ (tell) us funny stories.

6. She never _______ (help) me with that!

7. Martha & Kevin _______ (swim) twice a week.

8. In this club people usually _______ (dance) a lot.

9. Linda _______ (take care) of her sister.

Xem thêm: Kiến Thức Cách Xả Hết Nước Trong Bình Nóng Lạnh Nhanh Chóng Và Hiệu Quả

10. John rarely _______ (leave) the country.

11. We _______ (live) in the thành phố most of the year.

12. Lorie _______ (travel) to Paris every Sunday.

13. I _______ (bake) cookies twice a month.

14. You always _______ (teach) me new things.

15. She _______ (help) the kids of the neighbourhood.

Bài tập 2: Convert the given sentences into affirmative, negative & interrogative forms

1. She lives in Thailand.

Negative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

2. Are they students?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

3. This is not the bookstore.

Affirmative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

4. Does Helen walk khổng lồ school?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

Bài tập 3: Choose the correct answer

1. Vì chưng you _____ chocolate milk?

likelikesbe like

2. She _____ not want khổng lồ go to lớn the movies.

dodoesis

3. He ____________.

plays tenniswants breakfastwalks home

4. It _____ a beautiful day today.

isaream

5. We _____ European.

do bearedo areBài tập 4: Make sentences using these hintsHow/ you/ go khổng lồ school/ ?_________________?we/ not/ believe in/ ghosts._________________.How often/ you/ study English/ ?_________________?play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons._________________.She/daughters/two/have._________________.

2.2. Bài tập nâng cao

Bài tập 1: Put the verbs into the correct tense (Present Simple or Present Continuous)Look! He (leave) ________ is leaving the house.Quiet please! I (write) ________ a letter.She usually (walk) ________ lớn school. But today she (go) ________ by bike.He often (go) ________ to lớn the cinema.We (play) ________ computer games at the moment.The child seldom (cry) ________ .I (not / do) ________ anything at the moment.(watch / he) ________ the news regularly?Bài tập 2: Complete the paragraph using Present Simple or Present Continuous

Look! Jenny (go) 1. ________ khổng lồ school. She (wear) 2. ________ a raincoat & wellies & she (carry) 3. ________ an umbrella. Jenny usually (cycle) 4. ________ khổng lồ school, but today she (take) 5. ________ the bus because it (rain) 6. ________. The bus (leave) 7. ________ at 7.35 và (arrive) 8. ________ at Jenny’s school at 7.45. The first lesson (begin) 9. ________ at 8 o’clock.

Bài tập 3: Complete the following sentences with the correct verb size of Present Simple tense and Adverbs of frequencyOur teacher, Mrs Smith, ________ (never/be) late for lessons.I ________ (often/clean) my bedroom at the weekend.My brother ________ (hardly ever/help) me with my homework.I ________ (sometimes/be) bored in the maths lessons.We ________ (rarely/watch) football on TV.You and Maria ________ (never/play) computer games with me.They ________ (usually/be) at the sports centre on Sunday.The school bus ________ (always/arrive) at half-past eight.Bài tập 4: Put the verbs in brackets into the gaps using Present SimpleThey ________ hockey at school. (to play)She ________ e-mails. (not/to write)________ you ________ English? (to speak)My parents ________ fish. (not/to like)________ Anne ________ any hobbies? (to have)Andy’s brother ________ in an office. (to work)Leroy ________ very fast. (can/not/to read)Jim & Joe ________ the flowers every week? (to water)Yvonne’s mother ________ a motorbike. (not/to ride)________ Elisabeth ________ cola? (to drink)

Đáp án

Bài tập cơ bản

Bài tập 1: 1. Walk; 2. Visit; 3. Play; 4. Works; 5. Tells; 6. Helps; 7. Swim; 8. Dance; 9. Takes care; 10. Leaves; 11. Live; 12. Travels; 13. Bake; 14. Teach; 15. Helps

Bài tập 2: 1. Negative: She doesn’t live in Thailand.

Interrogative: Does she live in Thailand?

2. Affirmative: They are students.

Negative: They are not students.

3. Affirmative: This is the bookstore.

Interrogative: Is this the bookstore?

4. Affirmative: Helen walks khổng lồ school.

Negative: Helen doesn’t walk to school.

Bài tập 3: 1. Like; 2. Does; 3. Wants breakfast; 4. Is; 5. Are

Bài tập 4: 1. How vì chưng you go to school?

2. We vày not believe in ghosts.

3. How often vì chưng you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

Xem thêm: 5+ Cách Cắt Tóc Mái Thưa Tại Nhà Đơn Giản Chỉ 5 Phút, 5+ Cách Tự Cắt Tóc Mái Thưa Tại Nhà

Bài tập nâng cao

Bài tập 1: 1. Is leaving; 2. Am writing; 3. Walks – Is going; 4. Go; 5. Goes; 6. Are playing; 7. Cries; 8. Not doing; 9. Does he

Bài tập 2: 1. Is going; 2. Is wearing; 3. Is carrying; 4. Cycles; 5. Is taking; 6. Is raining; 7. Leaves; 8. Arrives; 9. Begins

Bài tập 3: 1. Is never; 2. Often clean; 3. Hardly ever helps; 4. Am sometimes; 5. Rarely watch; 6. Never play; 7. Are usually; 8. Always arrives.

Bài tập 4: 1. Play; 2. Does not write; 3. Vì chưng – speak; 4. Do not like; 5. Does – have; 6. Works; 7. Cannot read; 8. Vị – water; 9. Does not ride; 10. Does – drink

Hy vọng cùng với phần khối hệ thống lại tư tưởng và cách áp dụng thì lúc này đơn cùng những bài xích tập nhỏ tuổi trên, Trung trọng tâm luyện thi IELTS Vietop sẽ giúp các bạn củng cố kỉnh lại kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đặc biệt này. Các bạn hãy liên tục luyện tập nhằm đạt được hiệu quả tốt duy nhất nhé! Chúc các bạn học tốt!