Bài Toán Liên Quan Đến Khảo Sát Hàm Số

     

Tài liệu gồm 95 trang, được soạn bởi cô giáo Phùng Hoàng Em, tổng hợp kim chỉ nan cần nhớ, những dạng toán thường gặp mặt và bài tập từ luyện chuyên đề điều tra khảo sát hàm số và những bài toán liên quan, giúp học viên lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ thị của hàm số.

Bạn đang xem: Bài toán liên quan đến khảo sát hàm số

CHƯƠNG 1 KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước.Dạng 2. Tìm khoảng chừng đơn điệu của hàm số bằng hình ảnh đồ thị đến trước.Dạng 3. Tìm kiếm m nhằm hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d đối chọi điệu trên R.Dạng 4. Tìm kiếm m nhằm hàm y = (ax + b)/(cx + d) 1-1 điệu trên từng khoảng tầm xác định.Dạng 5. Biện luận 1-1 điệu của hàm nhiều thức bên trên khoảng, đoạn mang lại trước.Dạng 6. Biện luận solo điệu của hàm phân thức bên trên khoảng, đoạn cho trước.Dạng 7. Một trong những bài toán tương quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) nhằm tìm cực trị cực hàm số.Dạng 2. Khẳng định cực trị khi biết bảng trở thành thiên hoặc đồ thị.Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) để tìm rất trị cực hàm số.Dạng 4. Tìm kiếm m nhằm hàm số đạt rất trị tại điểm x0 cho trước.Dạng 5. Biện luận rất trị hàm bậc bố y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 6. Biện luận rất trị hàm trùng phương y = ax4 + bx2 + c.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Tra cứu max – min của hàm số mang lại trước.Dạng 2. Một vài bài toán vận dụng.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: 75+ Hình Ảnh Bánh Sinh Nhật Đẹp Và Độc Đáo Nhất Thế Giới 2020

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Mang đến hàm số y = f(x), kiếm tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của vật thị tương ứng.Dạng 2. Khẳng định TCN với TCĐ khi biết bảng biến hóa thiên hàm số y = f(x).Dạng 3. Một số trong những bài toán biện luận theo tham số m.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Thừa nhận dạng đồ vật thị hàm bậc tía y = ax3 + bx2 + cx + d.Dạng 2. Dìm dạng vật dụng thị hàm bậc tư trùng phương y = ax4 + bx2 + c.Dạng 3. Nhấn dạng thiết bị thị hàm nhất biến chuyển y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Giải, biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị.Dạng 2. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng phương thức đồ thị.Dạng 3. Một vài bài toán tương quan đến hàm hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA hai ĐỒ THỊ.A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Xác định (biện luận) giao điểm của đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc ba.Dạng 2. Xác minh (biện luận) giao điểm của đường thẳng cùng đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương.Dạng 3. Xác minh (biện luận) giao của đường thẳng cùng đồ thị hàm số y = (ax + b)/(cx + d).C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ.

Xem thêm: Cách Trị Mụn Trắng Da Tại Nhà Bằng Lá Lốt Hiệu Quả Và An Toàn Cao_Mẹo Chữa Bệnh

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.Dạng 1. Viết phương trình tiếp con đường của vật thị hàm số y = f(x) trên điểm (x0; y0) mang đến trước.Dạng 2. Viết phương trình tiếp con đường của đồ dùng thị hàm số y = f(x) khi biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k0.Dạng 3. Viết phương trình tiếp đường của vật thị hàm số y = f(x), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(xA; yA).Dạng 4. Bài bác tập tổng hợp.C BÀI TẬP TỰ LUYỆN.