BÀI TẬP VỀ TÍNH TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG ANH

     

Tính từ tải là gì ?

Một tính từ sở hữu là tự đứng trước danh tự để cho biết thêm rằng danh từ chính là của ai. Tính từ thiết lập có trách nhiệm bổ nghĩa mang lại danh từ . Bọn họ gọi thương hiệu nó là tính từ bỏ sở hữu vày nó thể hiện đặc thù sở hữu của bạn hoặc vật so với danh từ đi sau nó.

Bạn đang xem: Bài tập về tính từ sở hữu trong tiếng anh

Chú ý: họ cũng sử dụng tính từ sở hữu cho các thành phần trên khung người người.

Ví dụ :

My car is red

The red car is my car.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính từ mua trong câu :

Tính trường đoản cú (Adjective) + Danh trường đoản cú (Nouns)

Ví dụ : My car

Các một số loại tính từ mua trong tiếng anh :

Tính từ download trong giờ anh được chuyển từ đại tự nhân xưng. Hãy coi bảng sau để nắm vững quy tắc chuyển đổi từ đại tự nhân xưng lịch sự tính từ cài đặt nhé.

Đại trường đoản cú nhân xưng

Tính từ Sở Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của chúng tôi, của bọn chúng ta

/"auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của các bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ý ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, bọn chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách thực hiện tính từ mua trong giờ anh

Như vẫn đề cập ở cấu trúc của tính từ mua trong câu. Việc sử dụng tính từ bỏ sở hữu tương đối đơn giản, do nó thể hiện đặc điểm sở hữu của người nào đó so với một danh từ đề nghị nó luôn luôn đứng trước danh từ

Ví dụ : His car, my car, her car

Trong một vài trường hợp, fan ta không sử dụng tính từ thiết lập trong câu mà thực hiện mạo từ xác minh “the” để chũm thế, mặc dù về mặt ý nghĩa sâu sắc sở hữu vẫn không ráng đổi.

Xem thêm: Cách Căn Chỉnh Trang In Trong Excel 2007, Chỉnh Trang In Trong Excel 2007

Ví dụ : I broke in “the” leg cố kỉnh cho I broke in “my” leg.

*
( Bảng dục tình giữa tính từ cài đặt trong tiếng Anh với các đại từ không giống )

Học trải nghiệm luôn Tại Đây

Bài tập về tính chất từ sở hữu trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

1/ Write the correct possessive pronoun for each sentence.

That book belongs to those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs to lớn my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs khổng lồ my aunt Tina. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs to you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs lớn me and my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong to my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong lớn my sister"s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong lớn you and your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs to me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs to lớn my aunt và uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word danh sách below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a party at ______1________ house. Many people came, và there were lots of cars parked outside. At the end of the party, only three people were left: myself, Eric, & Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn"t remember seeing it before, so I asked whose it was.

Xem thêm: Top 19 Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2016 Của Đh Huế, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2016

Eric said it wasn"t ______2______ car. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no - ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn"t _______6______ car, of course. Finally, I called the police, and they came & examined it. They said it belonged to lớn a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street and left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( đọc thêm phương pháp học tiếng anh tiếp xúc đàm thoại qua phim kết quả )
*
(Giao diện website học giờ đồng hồ anh qua phim kết quả giangdien.com.vn )
(Video một video song ngữ bên trên website giangdien.com.vn )

Học thử ngay Tại Đây