Bài Tập Về Thì Hiện Tại

     

Thì hiện tại đơn là thì cơ bản nhất trong giờ đồng hồ Anh, ngoại trừ việc nắm rõ cấu trúc, biện pháp dùng học viên nên thực hành thực tế thêm các bài tập về thì hiện tại đơn góp làm bài bác tập điểm cao và làm cho bài giỏi trong các kì kiểm tra.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại

*

Một số bài tập về thì hiện tại đơn

A.THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

I.Cách cần sử dụng thì bây giờ đơn.

– Thì hiện tại đơn: diễn tả sự việc, hành động một phương pháp tổng quát.

-Thì lúc này đơn sử dụng để diễn đạt sự việc, hành động xảy ra liên tiếp hoặc sự việc hành vi theo chu kỳ luân hồi lặp đi lặp lại.

– Thì bây giờ đơn dùng làm nói về một bài toán nào đó đúng sự thật, khẳng định về chân lý hiển nhiên.

– Thì hiện tại đơn dùng để làm nói về một sở thích của tín đồ nào kia ở hiện tại tại.

II. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn.

Thì hiện tại đơn cơ phiên bản có thể nhận biết trong câu khi các từ dưới đây xuất hiện:

-Các trạng tự chỉ tần suất: Always (thường xuyên), usually (thường), often (thường), sometimes (thỉnh thoảng), seldom = rarely (hiếm khi), never (không bao giờ).

– Every + Nchỉ thời gian

– Once a day (một lần một ngày)/Twice a day (hai lần một ngày)

III. Cấu tạo thì hiện tại đơn

Câu khẳng định:

S + Vinf/Vs/es…

Ex: She goes to lớn school everyday. (Cô ấy đi học hàng ngày).

Câu phủ định:

S + don’t/doesn’t + Vinf…

Ex: He doesn’t go to school on Sunday. (Anh ấy không đến lớp vào nhà nhật).

Câu nghi vấn:

Do/Does + S + Vinf…

Answer: Yes, S + do/does.

No, S + don’t/doesn’t.

Ex: vì chưng they watch TV every night? (Họ bao gồm xem tv vào các buổi tối không?)

-Yes, they do. (Có, chúng ta xem.)

– No, they don’t. (Không, họ không xem).

*Notes:

– Đối cùng với I/You/We/They/Nsố những thì cồn từ chia nguyên thể (Vinf) cùng nhớ dùng trợ rượu cồn từ Do.

– Đối cùng với He/She/It/Nsố không nhiều thì hễ từ chia Vs/es cùng nhớ dùng trợ cồn từ Does.

> Xem cụ thể về cấu tạo cách sử dụng thì hiện tại đơn.


B. Bài bác tập về thì bây giờ đơn.

Exercise 1: bài xích tập phân chia động từ ngơi nghỉ thì lúc này đơn.

1.Minh (get) _______ up at 6 o’clock every morning.

2. Jim often (not drink) ______ coffee.

3. Phuong (teach) ______ Maths in his school.

4. It (tobe) ____ hot today.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Tính Nhanh Nguyên Hàm, Công Thức Giải Nhanh Nguyên Hàm Tích Phân

5. My parents (leave) _____ home at 9 a.m everyday.

6. Khô cứng (visit) _____ her grandparents in September.

7. Nguồn stations (use) ______ fossil fuels.

8. The food in đất nước xinh đẹp thái lan (smell) _____ very good.

9. ____(Tobe) his father Vietnamese?

10. Cuc always (clean) _____ her house twice a week.

Exercise 2: bài tập chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị ở thì bây giờ đơn.

1.The swimming bath opens/open at 8 a.m và close/closes at 7 p.m everday.

2. The sun don’t rise/doesn’t rise in the west. It rises/rise in the east.

3. Peter takes/take photographs of the ants.

4. Phái nam repair/repairs his oto twice a year.

5. We plays/play the guitar, but we doesn’t play/don’t play very well.

Exercise 3: bài tập chữa lỗi không đúng ở thì lúc này đơn.

1.Lim catch 4 dogs và 5 cats.

2. How many of those people bởi you knows?

3. Binh sometimes forget my birthday.

4. That flowers smells very sweet.

5. My best friend know a lot about cars. He work at a garage.

6. His teacher meet with students after class.

7. They has a new job. They work for an office supply company.

8. Does you get trang chủ until 4:00 in the afternoon?

9. His friends has a break from 10:30 to 10:45 the morning.

10. Hoang listen khổng lồ music every night after working.

Xem thêm: Game Hội Pháp Sư 2, Choi Game Hoi Phap Su Fairy Tail 2 Online

Đáp án:

Exercise 1:

1.gets (hành động tái diễn hàng ngày, every morning cùng Minh là nhà ngữ số ít)

2. Doesn’t often drink (thói quen cùng Jim là chủ ngữ số ít phải dùng trợ đụng từ does)

3. Teaches (việc làm hàng ngày, và Phuong là nhà ngữ số ít)

4. Is (sự thật hiển nhiên)

5. Leave (hành rượu cồn lặp đi lặp lại và my parents là công ty ngữ số nhiều)

6. Visits (hành hễ lặp đi lặp lại và khô hanh là nhà ngữ số ít)

7. Use (sự thiệt hiển nhiên)

8. Smells (sự thiệt hiển nhiên)

9. Is (diễn tả sự thật hiển nhiên)

10. Cleans (thói quen và Cuc là chủ ngữ số ít)

Exercise 2:

1.opens/closes (hành động xẩy ra liên tục, hay xuyên)

2. Doesn’t rise/ rises (sự thật hiển nhiên)

3. Takes (sự việc ra mắt thường xuyên)

4. Repairs (hành động diễn ra thường xuyên)

5. Play/don’t play (sự thật hiển nhiên)

Exercise 3:

1.catch ➔ catches

2. Knows ➔ know

3. Forget ➔ forgets

4. Smells ➔ smell

5. Know ➔ knows

6. Meet ➔ meets

7. Has ➔ have

8. Does ➔ Do

9. Has ➔ have

10. Listen ➔ listens

Như vậy, giangdien.com.vn vừa nhắc lại cấu trúc, giải pháp dùng thì lúc này đơn cùng sưu tầm một vài bài tập về thì hiện tại đơn gồm lời giải. Nhớ thực hiện không thiếu thốn các bài tập trên.