Bài Tập Về Nguyên Phân Giảm Phân

     

Bài tập về nguyên phân và giảm phân tổng hợp các bài tập về nguyên phân và giảm phân có kèm lời giải cụ thể giúp các em học tốt môn Sinh học phần nguyên phân, bớt phân, ôn thi học tập sinh giỏi môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên phân giảm phân


Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học tập lớp 10: những cấp tổ chức triển khai của trái đất sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào thường xuyên với số lần tương đồng ở vùng sinh sản, môi trường hỗ trợ 2480 nhiễm sắc thể đơn, tất cả các tế bào con đến vùng chín sút phân đã yên cầu môi trường tế bào cung ứng thêm 2560 nhiễm dung nhan thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo thành 128 hợp tử. Biết không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân.

Hãy xác định:

a. Cỗ nhiễm dung nhan thể 2n của loài cùng tên của chủng loại đó

b. Tế bào sinh dục nguyên sơ là đực tốt cái? Giải thích?

Cách giải

a. điện thoại tư vấn x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là cỗ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 và 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào con sinh ra: 320

Số giao tử gia nhập thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử hình thành từ từng tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là con đực

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh đang nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ đk về dinh dưỡng, còn trứng không được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một số trứng gồm trứng được thụ tinh với trứng không được thụ tinh, nhưng lại chỉ gồm 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng ko được thụ tinh là nở thành ong đực, các trường hợp còn lại đều không nở cùng bị tiêu biến. Các trứng nở thành ong thợ cùng ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, hiểu được số ong đực con bởi 2% số ong thợ con.


a/ search số ong thợ bé và số ong đực con.

b/ toàn bô trứng được ong thợ đẻ ra trong lần nói trên là bao nhiêu?

c/ nếu như số tinh dịch trực tiếp thụ tinh với các trứng chiếm 1% đối với tổng số tinh trùng hiện ra thì toàn bô NST trong các tinh trùng với tế bào trứng bị tiêu biến hóa là bao nhiêu?

Cách giải

a/ gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta bao gồm 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng số trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ tổng số nhiễm nhan sắc thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng không thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng ko thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng ko thụ tinh ko nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh ko nở: 6000 – 4800 = 1200

– tổng cộng nhiễm nhan sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của 1 loài tiến hành nguyên phân liên tiếp một số đợt yên cầu môi ngôi trường nội bào cung cấp nguyên liệu sinh ra 504 nhiễm sắc đẹp thể (NST) đối kháng mới. Các tế bào bé sinh ra từ dịp nguyên phân sau cuối đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng chứa NST Y.

Xem thêm: Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 4 Mới Nhất, Giáo Án Kĩ Năng Sống Lớp 4

a. Số đợt nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Khẳng định bộ NST 2n của loài?

c. Trong quy trình nguyên phân đó có bao nhiêu thoi tơ vô nhan sắc được hình thành?

d. Tính con số NST đối kháng môi trường cung ứng cho tổng thể quá trình tạo giao tử từ là 1 tế bào sinh dục sơ khai

e. Tất cả bao nhiêu kiểu chuẩn bị xếp của các NST kép trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô nhan sắc ở kì giữa 1 phân bào bớt nhiễm.

GIẢI

Số dịp nguyên phân:

– Số tinh trùng mang NST Y = tinh trùng với NST X = 128

Tổng số tinh trùng tạo ra thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số lần nguyên phân: hotline K là số lần nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô dung nhan hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường hỗ trợ cho tế bào sinh dục sơ khai tạo thành giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu thu xếp là: 8 kiểu sắp đến xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một khung hình nguyên phân thường xuyên một số đợt yên cầu môi trường nội bào hỗ trợ nguyên liệu để tạo thành 2480 NST solo mới tương đương. Các tế bào bé đều trải qua vùng sinh trưởng phi vào vùng chín, bớt phân tạo cho các giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu làm cho 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10% tạo cho 128 hợp tử lưỡng bội bình thường.

a. Khẳng định bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác minh giới tính của khung người tạo nên những giao tử trên?

c. Các hợp tử được chia thành hai team A và B có con số bằng nhau. Mỗi đúng theo tử trong nhóm A gồm số lần nguyên phân gấp 2 lần số dịp nguyên phân trong team B. Các hợp tử trong những nhóm gồm số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng cộng NST đơn có trong toàn cục các tế bào bé sinh ra từ bỏ 2 nhóm bằng 10240 NST đối chọi lúc chưa nhân đôi. Tìm số đợt nguyên phân của mỗi vừa lòng tử trong mỗi nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín từng tế bào sinh dục tất cả một lần nhân đôi NST sinh hoạt kì trung gian của lần phân bào I nên con số NST hỗ trợ bằng con số NST tất cả trong tế bào ban sơ trước khi bước vào giảm phân. Suy ra con số NST đối chọi có trong các tế bào trước khi thực hiện giảm phân là 2560 NST đơn.

Xem thêm: Top 8 Lời Dẫn Chương Trình Tổng Kết Năm Học Hay Nhất, Lời Dẫn Chương Trình Tổng Kết Năm Học 2021

– con số NST solo có vào 10 tế bào sinh dục sơ khai là 2560 – 2480 = 80

– bộ NST lưỡng bội của chủng loại 2n = 80/10 = 8

b. Với hiệu suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 phù hợp tử thì số lượng giao tử cần được có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– số lượng tế bào sinh dục bé khi chưa lao vào vùng chín được tạo ra từ đội tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu các tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không đủ hoàn tất quy trình thụ tinh. Vậy nhóm tế bào bên trên là tế bào nam nữ đực. Bởi vì tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. Hotline số dịp nguyên phân của mỗi hợp tử trong nhóm B là k. Suy ra số lần nguyên phân của hòa hợp tử trong nhóm A là 2k. Theo giả thiết ta gồm phương trình: 

*