BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ LỚP 7

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (49.86 KB, 2 trang )


BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ TIẾNG ANH LỚP 7

1. Does your father work ………….. Hanoi?

2. What bởi you do ………….your miễn phí time?

3. Lan’ll have a tiệc ngọt ………. Friday evening.4. David is good ……….. Math.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ lớp 7

5. Are you interested …………..sports?.

6. There’s a good film ………….. ……… the moment.7. Would you lượt thích to come ……….my house …………lunch?8. Thanks ……….. Your letter.

9. I’ll see my mom và dad ……….. Their farm.

10. We have lớn work hard ……….home and……….school.11. She takes care ………….her family.

12. He works ……….a factory.

13. We always go to Ha Long bay ……….vacation.14. Tell me more ………..your family.

15. Can you send me a photo ………..your family?16. She works ………a local supermarket.

17. He goes ……….the city …………his wife.

18. It takes 18 hours to lớn get ………Hanoi ……….coach.19. We write ……….each other twice a week.

20. My mother works………the field………….my father.21. We’ll visit her ……….Christmas.

Xem thêm: Top 5 Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc Khô Xơ Tốt Nhất Hiện Nay, Top 10 Serum Dưỡng Tóc Khô Xơ Tốt Nhất Hiện Nay

22. Are you tired …………..watching TV?23. She often brings them ……… school.24. He is the president ……….our club.

25. She spends most ………the time ………….the couch ……….front …….the TV.26. What do you usually do ………….school?


(2)

31. They usually have portable CD player ……….small earphones.32. I’ll take part……….your club.

33. They read or study ………….the same time.34. We enjoy all ……… our classes.35. ………….school we study many things.

36. …………..history, we study past và present events………..Vietnam and ………the world.37. …………..physics, we learn …………how things work.

38. She learns how to lớn use a computer ………..her Computer Science class.39. Newspapers are ……….the racks ……….the middle.

40. Math books are ………..the shelves ………..the left.

41. The largest library is ………Washington D.C, the capital ……….the USA.42. Those books ……….the back …………the libraries are ………English.

43. Now, come và look ………the kitchen.
44. My uncle is …………..work now.

Xem thêm: Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Môn Toán Lớp 8 Trường Thcs Võ Thị

45. Can I see the rest ………the house?46. She"ll have a các buổi tiệc nhỏ ………..her birthday.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP VỀ GIỚI TỪ TIẾNG ANH LỚP 7

1. In 2. In 3. On 4. At 5. In

6. On – at 7. To lớn – for 8. For 9. On 10. At - at

11. Of 12. In 13. On 14. About 15. Of

16. In 17. To / with 18. To lớn / by 19. Lớn 20. In / with

21. At 22. Of 23. Khổng lồ 24. Of 25. Of / on / in / of

26. At 27. In 28. Khổng lồ 29. With 30. At31. With 32. In 33. At 34. Of 35. At


Tài liệu liên quan


*
*
tư liệu tập huấn môn giờ Anh 2010 119 476 3
*
bài soạn TÀI LIỆU TẬP HUẤN TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG sài gòn VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD thcs 149 1 2
*
tư liệu Tập viết 1 - bài 8 : đồ vật chơi, tươi cười, ngày hội, phấn khởi pdf 4 474 0
*
tài liệu CẤU TẠO NGUYÊN TỬ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN docx 1 960 4
*
tài liệu tập huấn bài giảng năng lượng điện tử e-Learning 52 970 14
*
tài liệu tập huấn giờ đồng hồ anh xem thêm test enghlish 9 4 352 0
*
kết hợp các hoạt động tập thể vào bài giảng khả năng nghe hiểu để khuyến khích sv không chăm tiếng anh năm nhị tại trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội 79 431 0
*
BÀI BÁO CÁO ĐỀ TÀI TỔNG quan liêu VỀ CÁC TAI BIẾN TỰ NHIÊN 54 260 0
*
BÀI BÁO CÁO-TÀI LIỆU TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG mang đến CÁN BỘ QUẢN LÝ 144 640 3
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(8.55 KB - 2 trang) - Tải bài bác tập về giới từ giờ đồng hồ Anh lớp 7 có đáp án - bài bác tập tiếng Anh lớp 7 về giới từ bao gồm đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×