Bài tập tương lai tiếp diễn

     
Bài viết vẫn tóm tắt lý thuyết trọng vai trung phong và chỉ dẫn những bài bác tập tương lai tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai dứt kèm theo câu trả lời giải thích cụ thể để thí sinh có thể nắm rõ cách áp dụng của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập tương lai tiếp diễn


*

Bài tập thì sau này tiếp diễn, tương lai đối chọi và tương lai dứt thường xuất hiện thêm nhiều trong những bài thi. Ngoại trừ ra, đây là hai thì trong giờ Anh các thí sinh chưa minh bạch được hoặc bao gồm sự nhầm lẫn. Vị vậy, bài viết sẽ nắm tắt triết lý trọng trọng tâm và đưa ra những bài xích tập kèm theo đáp án giải thích cụ thể để thí sinh có thể nắm rõ cách sử dụng của từng các loại thì trong tiếng Anh.

Tóm tắt triết lý về thì tương lai solo và hiện nay tại tiếp diễn cho tương lai gần

Trước khi làm bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đối chọi và tương lai hoàn thành, thí sinh bắt buộc xem lại định hướng của những thì sau:

Thì sau này tiếp diễn

1. Biện pháp dùng: diễn tả hành đụng sẽ xảy ra tại một thời điểm hoặc một khoảng tầm thời gian cụ thể trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall be + V-ing.

Câu che định: S + will/ shall not + be + V-ing.

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No:Will/ Shall + S + be + V-ing?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: trường đoản cú hỏi + will/ shall + S + be + V-ing?

Tìm gọi thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì tương lai tiếp nối (Future continuous)

Thì tương lai đơn

1. Cách dùng: miêu tả hành hễ sẽ xẩy ra trong tương lai, ví dụ hơn, đây là chưa diễn ra ở hiện nay tại, nhưng sẽ ban đầu và dứt trong tương lai

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will/ shall + V-inf

Câu che định: S + will/ shall not + V-inf

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Will/ Shall + S + V-inf?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: từ bỏ hỏi + will/ shall + S + V-inf?

Tìm phát âm thêm về thi tương 1-1 tại: Thì tương lai 1-1 (Future simple tense)

Thì tương lai hoàn thành

1. Cách dùng: diễn đạt một hành động, sự việc xảy ra và hoàn toàn trước một mốc thời hạn hoặc sự kiện cụ thể ở tương lai.

2. Công thức:

Câu khẳng định: S + will + have + V3/ed

Câu bao phủ định: S + will not (won’t) have + V3/ed

Câu nghi vấn:

Cấu trúc câu hỏi Yes/No: Will + S + have + V3/ed?

Cấu trúc thắc mắc thông tin: trường đoản cú hỏi + will + S + have + V3/ed?

Tìm phát âm thêm về thi tương lai tiếp diễn tại: Thì tương lai xong (Future Perfect)

Bài tập về thì tương lai đối kháng và hiện tại tại tiếp tục cho sau này gần

Bài tập: chọn dạng đúng của cồn từ trong ngoặc được chia theo thì tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, hoặc tương lai hoàn thành.

1. This time next week, Josh (take) _____________ his final exam.

2. I (do)________ my homework by the time you get home.

3. Don’t worry! I (help)_________ you prepare for the party.

4. I will move to lớn my new apartment next month. By then, I (sell)_________ all my old and unnecessary stuff.

5. At 8 am tomorrow, Claire (have)__________ an important meeting with a client.

6. It (be)__________ wonderful when scientists find a cure for cancer.

7. The company (not/ launch)___________its new products until the engineers have done the final check.

8. At this time next Thursday, Sarah (travel)__________ to thành phố new york on her business trip.

9. Once you finish your assignment, we (go)_________ shopping for new furniture.

10. They (not/ finish)___________painting the house by the time we get back from holiday.

11. I (carry) ________that box for you because it looks heavy.

12. My mom (cook)__________ dinner when my dad comes trang chủ tomorrow.

13. I (meet)__________ a colleague for lunch at city Plaza. Would you lượt thích to join us?

14. Before I graduate from my university, I (complete)_______ all my courses.

15. (you/ collect) _________all data before your presentation tomorrow?

16. We (learn)_________ how khổng lồ operate this machine in this training section.

17. When (you/come)__________ here this evening?

18. By 2022, she (obtain)_______ the TOEIC certificate.

19. At this time tomorrow, I (have)__________dinner with my best friend.

20. I (call)__________ you back after I finish my class.

21. By the kết thúc of this month, I (graduate)______ from my university.

22. It’s 9 o’clock now. I think Anna (not/finish)___________ her report by midnight.

23. (you/come)__________to our house for dinner tonight?

24. (you/turn)_____________ the volume down please? It’s too late and I need to lớn sleep.

25. When Rick steps down from the CEO position, he (work)___________ for trăng tròn years.

26. When he comes here tomorrow, I (do) ________ housework with my mom.

27. She (not/work)_________ in the main office this time next week. She will visit the new branch in Tokyo.

28. Dinner is almost ready. I (set)________ the table immediately.

29. How many lessons (you/review)________ by the end of the day?

30. I (visit)_________ my relatives in the countryside next Saturday.

Đáp án và giải thích

1. Will be taking

Câu có cụm giới trường đoản cú chỉ thời gian rõ ràng ở sau này “this time next week” (vào tiếng này tuần sau), là dấu hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động tự “take” khi chia theo thì tương lai tiếp diễn sẽ phát triển thành “will be taking”.

2. Will have done

Câu gồm mệnh đề trạng từ bỏ chỉ thời hạn ở tương lai “by the time you get home” (trước khi chúng ta về mang lại nhà), biểu đạt một hành động đã hoàn chỉnh trước một hành vi khác sinh sống tương lai. Bởi vậy, rượu cồn từ “do” được chia theo thì tương lai hoàn thành, biến đổi “will have done”.

3. Will help

Câu biểu đạt sự sẵn lòng hỗ trợ của fan nói, là trong những cách sử dụng của thì sau này đơn. Vì vậy, động từ “help” chia theo thì tương lai solo sẽ trở thành “will help”.

4. Will have sold

Câu bao gồm cụm trường đoản cú chỉ thời hạn “by then” (trước đó), là tín hiệu của thì tương lai trả thành. Sự việc “bán hết toàn bộ những đồ đạc cũ với không đề xuất thiết” sẽ dứt trước khi “dọn tới căn hộ chung cư cao cấp mới”, vì chưng vậy, đụng từ “sell” được phân tách theo thì tương lai hoàn thành. “sell” là hễ từ bất quy tắc, khi chia theo thì tương lai chấm dứt sẽ thay đổi “will have sold”.

5. Will be having

Câu tất cả cụm từ chỉ một mốc thời gian ví dụ thời gian sinh sống tương lai “at 8AM tomorrow” (vào 8 giờ sáng mai), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Vì chưng vậy, cồn từ “have” sẽ biến chuyển “will be having”.

6. Will be

Câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ có cấu trúc “when + mệnh đề phân tách ở thì bây giờ đơn”, mô tả một sự việc hoàn toàn có thể xảy ra sinh sống tương lai. Vì chưng vậy, đụng từ “be” được phân tách theo thì sau này đơn, biến chuyển “will be”.

Xem thêm: Cách Làm Cà Phê Bọt Biển Bằng Cà Phê Nescafé, Công Thức Pha Cà Phê Bọt Biển

7. Will not launch

Câu sử dụng mệnh đề trạng ngữ có kết cấu “until + mệnh đề phân tách thì lúc này đơn”, diễn tả sự bài toán sẽ xẩy ra ở tương lai. Vày vậy, hễ từ “launch” được phân tách theo thì sau này đơn, trở nên “will launch”. Đây là câu đậy định nên fan học yêu cầu ghi lưu giữ thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, biến chuyển “will not launch”.

8. Will be traveling/ will be travelling

Câu áp dụng cụm từ chỉ thời gian ví dụ ở tương lai “at this time next Thursday” (vào thời đặc điểm đó thứ năm tuần sau), là tín hiệu của thì tương lai tiếp diễn.

Động từ bỏ “travel” lúc thêm –ing đã là “traveling” (được dùng thông dụng bởi US English) hoặc “travelling” (được dùng thịnh hành bởi UK English), cả hai phương pháp viết hầu hết được chấp nhận. Vị vậy, khi phân tách theo thì tương lai tiếp diễn, bạn học hoàn toàn có thể dùng “will be traveling” hoặc “will be travelling”.

9. Will go

Câu sử dụng liên từ bỏ “once” (một khi), biểu đạt một hành động sẽ xảy ra sau khoản thời gian một hành động khác trả thành. Hành vi “đi mua sắm” vẫn xảy ra sau khi “hoàn thành bài tập”, vì vậy được phân chia theo thì tương lai đơn. Động từ bỏ “go” khi phân tách theo thì tương lai đối chọi sẽ đổi thay “will go”.

10. Will not have finished/ won’t have finished

Câu sử dụng mệnh đề trạng tự chỉ thời gian ở sau này “by the time + mệnh đề phân tách thì hiện tại đơn”, biểu đạt một hành vi sẽ hoàn tất trước một hành động khác sống tương lai.

Hành rượu cồn “hoàn thành chấm dứt việc sơn nhà” vẫn hoàn tất trước khi “chúng tôi trở về” với được phân tách theo thì tương lai hoàn thành. “finish” là hễ từ có quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai hoàn thành sẽ đổi thay “will have finished”.

Đây là câu lấp định nên tín đồ học buộc phải ghi lưu giữ thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, biến hóa “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

11. Will carry

Câu miêu tả sự sẵn lòng giúp đỡ của tín đồ nói, là trong những cách sử dụng của thì tương lai đơn. Do vậy, cồn từ “carry” khi phân chia theo thì tương lai đối kháng sẽ vươn lên là “will carry”.

12. Will be cooking

Câu thực hiện mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì lúc này đơn”, diễn đạt một hành động đang xảy ra trong tương lai thì một hành động khác xảy đến. Đây là giữa những cách thực hiện của thì sau này tiếp diễn.

Hành cồn “mẹ làm bếp ăn” đang xẩy ra ở sau này thì “ba về nhà”, vị vậy được chia theo thì sau này tiếp diễn. Động tự “cook” khi phân tách theo thì tương lai tiếp tục sẽ trở thành “will be cooking”.

13. Will meet

Câu mô tả một sự việc sẽ xẩy ra ở tương lai, là cách áp dụng của thì sau này đơn. Động trường đoản cú “meet” khi phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ vươn lên là “will meet”.

14. Will have completed

Câu thực hiện mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn ở sau này “before I graduate from university” (trước khi tôi tốt nghiệp đại học), mô tả một hành động sẽ hoàn toàn trước một hành vi khác sinh sống tương lai, là tín hiệu của thì tương lai hoàn thành. Vày vậy, hành động “hoàn thành kết thúc các khóa học” được chia theo thì tương lai trả thành, biến “will have completed”.

15. Will you have collected

Câu áp dụng cụm trường đoản cú chỉ thời gian ở tương lai “by your presentation tomorrow” (trước buổi thuyết trình của chúng ta vào ngày mai), biểu đạt một hành động sẽ xong xuôi trước một mốc thời gian của tương lai. Vị vậy, hành vi “collect data” được phân tách theo thì tương lai hoàn thành. “collect” là cồn từ có quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai chấm dứt sẽ đổi thay “will have collected”.

Người học tập cần xem xét đây là câu nghi vấn. Bởi vì vậy, trợ hễ từ “will” cần được đảo lên phía trước chủ ngữ “you”, trở thành “Will you have collected”.

16. Will learn

Câu diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra ở tương lai, vì chưng vậy động từ chính được phân tách theo thì sau này đơn. Động tự “learn” khi chia theo thì tương lai solo sẽ biến chuyển “will learn”.

17. Will you come

Câu gồm trạng trường đoản cú chỉ thời hạn “this evening” là dấu hiệu của thì tương lai đơn. Động tự “come” phân chia theo thì tương lai đối chọi sẽ phát triển thành “will come”.

Người học cần để ý đây là câu nghi ngờ nên trợ đụng từ “will” cần hòn đảo lên trước chủ ngữ, vươn lên là “will you come”.

18. Will have obtained

Câu tất cả cụm tự chỉ thời hạn ở tương lai “by 2022” (trước năm 2022), biểu đạt một hành động sẽ chấm dứt trước một mốc thời gian cụ thể ở tương lai. Bởi vậy, động từ bao gồm trong câu cần được chia theo thì tương lai hoàn thành. “obtain” là rượu cồn từ có quy tắc, khi chia theo thì tương lai xong xuôi sẽ biến chuyển “will have obtained”.

19. Will be having

Câu có cụm giới từ chỉ thời gian cụ thể ở sau này “at this time tomorrow” (vào thời đặc điểm này ngày mai), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động tự “have” khi phân chia theo thì tương lai tiếp nối sẽ biến đổi “will be having”.

20. Will call

Câu biểu đạt một lời hứa hẹn, là trong số những cách sử dụng của thì tương lai đơn. Động từ bỏ “call” khi phân chia theo thì tương lai solo sẽ phát triển thành “will call”.

21. Will have graduated

Câu gồm cụm từ chỉ thời hạn ở sau này “by the end of this month” (trước thời điểm cuối tháng này), diễn tả một hành động sẽ chấm dứt trước một mốc thời gian ví dụ ở tương lai. Vày vậy, cồn từ thiết yếu trong câu rất cần được chia theo thì tương lai hoàn thành. “graduate” là rượu cồn từ bao gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai kết thúc sẽ vươn lên là “will have graduated”.

22. Will not have finished/ won’t have finished

Câu gồm cụm từ chỉ thời gian ở tương lai “by midnight” (trước nửa đêm), miêu tả một hành vi sẽ dứt trước một mốc thời gian rõ ràng ở tương lai. Vì vậy, rượu cồn từ chủ yếu trong câu rất cần phải chia theo thì tương lai hoàn thành. “finish” là động từ gồm quy tắc, khi phân chia theo thì tương lai hoàn thành sẽ vươn lên là “will have finished”.

Người học xem xét đây là câu bao phủ định nên cần thêm “not” sau trợ hễ từ “will”, biến hóa “will not have finished” (hoặc “won’t have finished”)

23. Will you come

Câu diễn đạt một lời mời, là cách sử dụng của thì sau này đơn. Bởi vậy, rượu cồn từ “come” được phân chia theo thì sau này đơn, biến chuyển “will come”.

Người học cần lưu ý đây là câu ngờ vực nên cần hòn đảo trợ rượu cồn từ “will” lên phía trước chủ ngữ “you”, biến đổi “will you come”.

24. Will you turn

Câu diễn đạt một lời đề nghị, là cách sử dụng của thì sau này đơn. Vày vậy, động từ “turn” được chia theo thì tương lai đơn, biến đổi “will turn”.

Người học cần chú ý đây là câu ngờ vực nên cần hòn đảo trợ rượu cồn từ “will” lên phía trước nhà ngữ “you”, biến đổi “will you turn”.

25. Will have worked

Câu thực hiện mệnh đề “when + mệnh đề phân chia thì hiện tại đơn”, miêu tả một hành động hoàn vớ trước một hành vi khác vào tương lai. Đây là cách sử dụng của thì tương lai trả thành.

Hành hễ “làm câu hỏi được 20 năm” được xong xuôi tính đến thời gian “Rick trường đoản cú chức”, do vậy được chia theo thì tương lai trả thành. Động từ bỏ “work” khi chia theo thì tương lai xong xuôi sẽ trở nên “will have worked”.

26. Will be doing

Câu áp dụng mệnh đề “when + mệnh đề phân tách thì lúc này đơn”, miêu tả một hành động đang xảy ra trong tương lai thì một hành vi khác xảy đến. Đây là giữa những cách áp dụng của thì tương lai tiếp diễn.

Hành hễ “làm việc nhà” đang xẩy ra ở tương lai thì “anh ấy đến”, vì chưng vậy được phân tách theo thì sau này tiếp diễn. Động trường đoản cú “do” khi phân tách theo thì tương lai tiếp nối sẽ trở nên “will be doing”.

27. Will not be working/ won’t be working

Câu bao gồm cụm giới trường đoản cú chỉ thời gian ví dụ ở tương lai “this time next week” (vào thời đặc điểm đó tuần sau), là tín hiệu của thì sau này tiếp diễn. Động tự “work” khi phân chia theo thì tương lai tiếp tục sẽ biến đổi “will be working”.

Người học lưu ý đây là câu lấp định nên cần thêm “not” sau trợ đụng từ “will”, biến đổi “will not be working”.

28. Will set

Câu mô tả sự sẵn lòng của fan nói, là trong số những cách thực hiện của thì tương lai đơn. Động tự “set” khi chia theo thì tương lai solo sẽ trở thành “will set”.

29. Will you have reviewed

Câu gồm cụm từ chỉ thời hạn ở tương lai “by the kết thúc of the day” (tính đến cuối ngày), diễn đạt một hành động sẽ ngừng trước một mốc thời gian cụ thể ở tương lai. Vày vậy, động từ bao gồm trong câu cần phải chia theo thì tương lai hoàn thành. “review” là rượu cồn từ bao gồm quy tắc, khi chia theo thì tương lai kết thúc sẽ đổi thay “will have reviewed”.

Người học xem xét đây là câu ngờ vực nên cần hòn đảo trợ đụng từ “will” lên trước nhà ngữ “you”, biến đổi “will you have reviewed”.

30. Will visit

Câu bao gồm trạng tự chỉ thời gian ở sau này “next Saturday”, là tín hiệu của thì sau này đơn. Động tự “visit” khi phân chia theo thì tương lai solo sẽ đổi thay “will visit”.

Xem thêm: Khái Niệm Từ Hán Việt - Các Từ Hán Việt Thường Gặp & Giải Nghĩa

Trên đó là bài tập thì tương lai tiếp diễn, tương lai đơn và tương lai dứt trong giờ Anh có giải thích đáp án bỏ ra tiết. Bạn đọc rất có thể để lại phản hồi phía dưới nội dung bài viết nếu có thắc mắc để được giải đáp.

Võ Thị Hoài Minh

Làm thêm nhiều bài xích tập tại: bài tập thì thừa khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và hiện tại hoàn thành