BÀI TẬP TIẾNG ANH THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

     

Thì hiện tại tiếp nối nằm trong số các thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Ghi nhớ kết cấu và phương pháp dùng vẫn không đủ, chúng ta còn phải thực hiện một trong những bài tập về thì bây giờ tiếp diễn. Các bạn đừng lo về việc sau khoản thời gian làm xong xuôi không biết đúng hay sai vì dưới phần bài bác tập có ngay giải đáp đó!

*

Tổng hợp các bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Biện pháp dùng thì lúc này tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh thì hiện tại tiếp diễn

– Thì hiện tại tiếp diễn sử dụng với mục đích biểu đạt hành động, vụ việc đang xẩy ra vào thời gian nói.

– Thì hiện tại tiếp tục dùng nói đến một tình huống mang tính tạm thời.

– Thì lúc này tiếp diễn dùng để nói về kiến thức gây cảm giác khó chịu.

– Thì hiện tại tiếp diễn rất có thể dùng trong thì sau này gần.

II. Dấu hiệu nhận thấy thì bây giờ tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn dễ dàng nhận biết vào câu. Lúc trong câu có một vài từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay thời gian này).

– Look!

– Be careful!

III. Kết cấu thì lúc này đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu bao phủ định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với chủ ngữ là I thì tobe bắt buộc được chia là Am.

– Đối với nhà ngữ là You/We/They/Nsố những thì tobe cần chia là Are.

– Đối với chủ ngữ là He/She/It/Nsố ít thì tobe yêu cầu chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một số bài tập về thì hiện tại tại tiếp diễn ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm với sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going khổng lồ school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a party next week. Would you lượt thích to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks to a new friend.

Exercise 2: phân chia động từ bỏ của thì lúc này tiếp diễn.

1.Be careful! That car (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house và his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my kiểm tra at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers và vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way lớn the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Cách Làm Mâm Cỗ Trung Thu 2021, Top 10 Cách Trang Trí Mâm Cỗ Trung Thu Đẹp Nhất

10. Khô nóng usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: dứt câu và phân chia động tự (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: chia động từ tương thích vào nơi trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the quái dị now with a lưu ý pad in his hand.

Exercise 5: xong xuôi đoạn văn sau và chia động từ mê say hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to lớn Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ trong bảng vào vị trí trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to bởi our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn đáp án đúng tốt nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang quẻ is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh trường đoản cú số ít đề xuất dùng is chứ không sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen mặt hàng ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành động đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tiếp tục như thì tương lai gần chứ không dùng tương lai solo vì bao gồm câu mời phía sau bao gồm nghĩa bữa tiệc này chắc chắn rằng xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời sẽ lạnh dần dần – ý chỉ lúc này đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi phải chia hiện tại tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, kiến thức nhưng lúc này thì không đang làm cho nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này sẽ diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Xem thêm: Cách Làm Vỏ Bánh Nướng Mềm Dẻo, Cách Làm Vỏ Bánh Nướng Mềm, Thơm Ngon, Không Bở

Dấu hiệu: hành vi này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái vật now with a chú ý pad in his hand.

Dấu hiệu: hành vi này vẫn diễn ra